☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2018

Zarządzenia Starosty Jaworskiego z 2018 roku

Numer zarządzenia Data podpisania W sprawie Data obowiązywania Treść zarządzenia (PDF)
121/2018 31 grudnia 2018 wprowadzenia procedury wewnętrznej dot.obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych z dniem podpisania Treść zarządzenia
120/2018 21 grudnia 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2792D relacji dr. nr 3 — Snowidza — Targoszyn — gr. pow. (Rogoźnica) w km 12+359 — 13+504 [intensywne opady deszczu sierpień 2015] z dniem podpisania Treść zarządzenia
119/2018 06 grudnia 2018 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 06.12.2018r Treść zarządzenia
118/2018 13 grudnia 2018 powołania Komisji do wyłonienia, w trybie zapytania cenowego do 30 000 euro, wykonawcy na sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem 13.12.2018r Treść zarządzenia
117/2018 30     listopada 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w jaworze w 2019 r. z dniem podpisania Treść zarządzenia
116/2018 04 grudnia 2018 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Snowidza gmina Mściwojów z dniem podpisania Treść zarządzenia
115/2018 27    listopada 2018 przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem 27.11.2018r Treść zarządzenia
114/2018 26    listopada 2018 zasad rozliczania podróży służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu z dniem 26.11.2018r Treść zarządzenia
112/2018 03 grudnia 2018 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze i ustalenia terminu jego odpracowania z dniem podjęcia Treść zarządzenia
111/2018 27    listopada 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania  pn. "Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2815D w km 8+566-8+766 w miejscowości Kwietniki” z dniem podpisania Treść zarządzenia
110/2018 27    listopada 2018

powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania  pn. "Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2800D w km 0+500-1+467 w miejscowości Skała” – Etap I-)+500 -1+060"

z dniem podpisania Treść zarządzenia
109/2018 23    listopada 2018

powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania  pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2175D Warmątowice Sienkiewiczowskie - Przybyłowice-Małuszów w km 5+024 - 7+216 [opady atmosferyczne i silny wiatr sierpień 2017"

z dniem podpisania Treść zarządzenia
108/2018 19    listopada 2018

powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania  pn.
"Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147 - 0+370"

z dniem podpisania Treść zarządzenia
107/2018 06    listopada 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont instalacji elektrycznej w budynku I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze Etap I" z dniem podpisania Treść zarządzenia
106/2018 06    listopada 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn."Poprawa dostępności transportowej powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - Etap IV" z dniem podpisania Treść zarządzenia
105/2018 31 października 2018 powołania komisji powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w związku z zawiadomieniem o wypadku jakiemu uległ pracownik wydziału oso Pan Dariusz Polkowski w dniu 08.10.2018r. z dniem podpisania Treść zarządzenia
104/2018 22 października 2018 powołania komisji na stanowisko ds.gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 22.10.2018r Treść zarządzenia
103/2018 02 października 2018 powołania komisji na stanowisko ds. organizacyjnych i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 02.10.2018r Treść zarządzenia
102/2018 02 października 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze (silne wiatry i ulewy październik 2017 r.)." z dniem podpisania Treść zarządzenia
101/2018 28 września 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wspomaganie odśnieżania poprzez ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w jaworze, w sezonie zimowym, 2018/2019" z dniem podpisania Treść zarządzenia
100/2018 20 września 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Poprawa dostępności transportowej powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - Etap I, II i III" z dniem podpisania Treść zarządzenia
99/2018 15    listopada 2018 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym z dniem 15.11.2018r Treść zarządzenia
98/2018 13    listopada 2018 powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w 2019 roku, pn. ,,usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu jaworskiego w trybie określonym w art. 130a ust l i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017,poz. 128 ze zm.)'' z dniem podpisania Treść zarządzenia
97/2018 24 października 2018 powołania komisji na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 24.10.2018r Treść zarządzenia
96/2018 08 listopada 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2814D RELACJI MYSŁÓW — LIPA — PASZOWICE W KM 16+765 — 18+130 WRAZ Z CHODNIKIEM W KM 16+614 DO 16+817 z dniem podpisania Treść zarządzenia
95/2018 20 września 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2018/2019” z dniem podpisania Treść zarządzenia
94/2018 14 września 2018 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2792D relacji dr. nr 3 — Snowidza — Targoszyn — gr. pow. (Rogoźnica) w km 12+359 — 13+504 [intensywne opady deszczu sierpień 2015] z dniem podpisania Treść zarządzenia
93/2018 14 września 2018 sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2018/2019” z dniem 14.09.2018r Treść zarządzenia
92/2018 10 września 2018 powołania komisji na stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 10.09.2018r Treść zarządzenia
91/2018 7 września 2018 przeznaczenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Snowidza gmina Mściwojów; W granicach działki nr 556 0 powierzchni 0,3061 ha zabudowanej budynkiem paflerowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 440 m i powierzchni użytkowej 445 m oraz kubaturze 1717 m3 , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LEIJ/00014231/3 z dniem podpisania Treść zarządzenia
90/2018 4 września 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg — powtórzony przetarg” z dniem 04.09.2018r Treść zarządzenia
89/2018 3 września 2018 powołania komisji ds. naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem 03.09.2018r Treść zarządzenia
88/2018 6 września 2018 wprowadzenia Regulaminu organizacji systemu monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania Treść zarządzenia
87/2018 29 sierpnia 2018 upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem podpisania i wygasa z dniem zmiany stanowiska pracy lub zakończenia stosunku pracy na stanowisku pracy Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Treść zarządzenia
86/2018 10 sierpnia 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2184D i 2188D na odcinku 480 m wraz z zatoką postojową w miejscowości Snowidza z dniem podpisania Treść zarządzenia
85/2018 7 sierpnia 2018 powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze" z dniem podpisania Treść zarządzenia
84/2018 7 sierpnia 2018 skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 07.08.2018r Treść zarządzenia
83/2018 2 sierpnia 2018 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji     zadania pn. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE: ETAP 1 -2018 R. I ETAP 111 -2019 R z dniem podpisania Treść zarządzenia
82/2018 23 lipca 2018 powołania komisji ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 23 lipca 2018r Treść zarządzenia
81/2018 31 lipca 2018 skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 31.07.2018r Treść zarządzenia
80/2018 23 lipca 2018 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2800D W KM 0+500-1+467 W MIEJSCOWOŚCI SKAŁA z dniem podpisania Treść zarządzenia
79/2018 17 lipca 2018 wydania zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego z dniem podpisania Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Treść zarządzenia

78/2018 16 lipca 2018 zawiadomienia o wypadku przy pracy z dnia 13.07.2018 r. któremu uległ: - Edward Machowski w dniu 12.07.2018 r. o godz. 12.30 z dniem podpisania Treść zarządzenia
77/2018 13 lipca 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg z dniem 13.07.2018 r Treść zarządzenia
76/2018 12 lipca 2018 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ZATOKAMI POSTOJOWYMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2835D UL. CHOPINA W JAWORZE W KM 0+147 — 0+370 z dniem podpisania Treść zarządzenia
75/2018 17 lipca 2018 ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Treść zarządzenia

Załącznik nr 2

Treść zarządzenia

Załącznik nr 3

Treść zarządzenia

Załącznik nr 4

Treść zarządzenia

Załącznik nr 5

Treść zarządzenia

Załącznik nr 6

Treść zarządzenia

Załącznik nr 7

Treść zarządzenia

74/2018 11 lipca 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PROWADZĄCEJ DO PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CHEŁMY” - CELEM UDOSTĘPNIENIA BOGACTWA PRZYRODNICZEGO 1 ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE JAWORSKIM” z dniem podpisania Treść zarządzenia
73/2018 9 lipca 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno- asfaltową oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej — powtórzony przetarg z dniem 09.07.2018 r Treść zarządzenia
72/2018 9 lipca 2018 sprawie przeprowadzenia treningu działania systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu jaworskiego z dniem podpisania Treść zarządzenia
71/2018 5 lipca 2018 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE: ETAP 1 -2018 R. I ETAP 11 -2019 R. z dniem podpisania Treść zarządzenia
70/2018 4 lipca 2018

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego (piasku) do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2018/2018 i 2019/2020.”

z dniem 04.07.2018 r Treść zarządzenia
69/2018 4 lipca 2018 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2809D w miejscowości słup w km 0+315 do 0+607 - etap 11” z dniem podpisania Treść zarządzenia
68/2018 29 czerwca 2018 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko ds. płac w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 29 czerwca 2018r. Treść zarządzenia
67/2018 29 czerwca 2018 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników Treść zarządzenia
Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia
Załącznik nr 3Treść zarządzenia
66/2018 11 czerwca 2018

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze”

z dniem 11 czerwca 2018r. Treść zarządzenia

65/2018

11 czerwca 2018 zmiany procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 11 czerwca 2018r. Treść zarządzenia

ZałącznikTreść zarządzenia

Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia

64/2018

8 czerwca 2018 powołania komisji ds. finansów w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 8 czerwca 2018r. Treść zarządzenia

63/2018

8 czerwca 2018 powołania komisji ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 8 czerwca 2018r. Treść zarządzenia

62/2018

4 czerwca 2018 powołania komisji ds. obronnych w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 4 czerwca 2018r. Treść zarządzenia
61/2018  5 czerwca 2018 powołania komisji ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 5 czerwca 2018r. Treść zarządzenia
60/2018 30 maja 2018 wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i ochrony danych osobowych oraz Instrukcji Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych z dniem 30 maja 2018r. Treść zarządzenia
59/2018 30 maja 2018 ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 30 maja 2018r. Treść zarządzenia
Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia
Załącznik nr 3Treść zarządzenia
58/2018 24 maja 2018 wyznaczenia inspektora ochrony danych z dniem 25 maja 2018r. Treść zarządzenia
57/2018 16 maja 2018 powołania komisji ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 16 maja 2018r. Treść zarządzenia
56/2018 22 maja 2018 powołania komisji ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 22 maja 2018r. Treść zarządzenia
55/2018 14 maja 2018 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników Treść zarządzenia
Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia
Załącznik nr 3Treść zarządzenia
54/2018 21 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. DRUGI PRZETARG - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2175D WARMĄTOWICE SIENKIEWICZOWSKIE - PRZYBYŁOWICE-MAŁUSZÓW W KM 5+024-7+216 [OPADY ATMOSFERYCZNE 1 SILNY WIATR SIERPIEŃ 2017] z dniem podpisania Treść zarządzenia
53/2018 10 maja 2018 powołania komisji ds. ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 10.05.2018 r Treść zarządzenia
52/2018 14 maja 2018 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Treść zarządzenia
Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia
51/2018 14 maja 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze” z dniem 14.05.2018 r Treść zarządzenia
50/2018 22 maja 2018 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia i wyłonienia laureatów konkursu na „Sołtysa Roku Powiatu Jaworskiego” w ramach zadania pn. I Samorządowe Spotkanie Sołtysów Powiatu Jaworskiego z dniem podpisania Treść zarządzenia
49/2018 11 maja 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą masy na zimno” z dniem 11.05.2018 r Treść zarządzenia
48/2018 14 maja 2018 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników Treść zarządzenia
Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia
Załącznik nr 3Treść zarządzenia
47/2018 14 maja 2018 wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 15/2018r Starosty Jaworskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Treść zarządzenia

Załącznik nr 2

Treść zarządzenia

46/2018 14 maja 2018 wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 17/2014 Starosty Jaworskiego z dnia 09.05.2014r. z dniem 14.05.2018 r. Treść zarządzenia
45/2018 8 maja 2018 powołania komisji konkursowej ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze z dniem 08.05.2018 r. Treść zarządzenia
44/2018 17 czerwca 2018 powołania komisji ds. zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 17.04.2018 r. Treść zarządzenia
43/2018 16 maja 2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zbadanie Ksiąg Przychodów  i Rozchodów firmy P.T.U. „JAR — MOT” Zbigniew Jarząb za okres od roku 2007 do roku 2012” z dniem podpisania Treść zarządzenia
42/2018 8 maja 2018 powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: „Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na terenie powiatu jaworskiego' , realizowanej na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego" z dniem podpisania Treść zarządzenia
41/2018 7 maja 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno- asfaltową oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej.” z dniem 07.05.2018 r. Treść zarządzenia
40/2018 7 maja 2018 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2814D RELACJI MYSŁÓW — LIPA — PASZOWICE W KM 16+765 — 18+130 WRAZ Z CHODNIKIEM W KM 16+614 DO 16+817 z dniem podpisania Treść zarządzenia
39/2018 25 kwietnia 2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów w serwerowniach Starostwa Powiatowego w Jaworze” z dniem 04.04.2018r Treść zarządzenia
36/2018 16 kwietnia 2018

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Przebudowa budynku sali gimnastycznej powiatowego centrum kształcenia zawodowego 1 ustawicznego w jaworze [silne wiatry 1 ulewy październik 2017 r.]

z dniem podpisania Treść zarządzenia
35/2018 12 kwietnia 2018 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynku szkoły z internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze [silne wiatry i intensywne opady deszczu listopad 2015 r. oraz silne wiatry i intensywne opady deszczu lipiec 2016 r.]” z dniem 12.04.2018r Treść zarządzenia
34/2018 4 kwietnia 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Pozimowe sprzątanie nawierzchni wraz z wywiezieniem piasku i oznakowaniem robót oraz zbieranie śmieci w pasie drogowym wraz z ich wywozem i oznakowaniem robót” z dniem 04.04.2018r Treść zarządzenia
33/2018 13 marca 2018 powołania komisji ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 13.03.2018r Treść zarządzenia
32/2018 29 marca 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup masy mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco” z dniem 29.03.2018r. Treść zarządzenia
31/2018 29 marca 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zakup wraz z dostawą kruszywa do remontów cząstkowych dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze” z dniem 29.03.2018r. Treść zarządzenia
30/2018 19 marca 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg” z dniem 19.03.2018r. Treść zarządzenia
29a/2018 13 marca 2018 powołania Komisji Socjalnej z dniem podpisania Treść zarządzenia
29/2018 13 marca 2018 udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem z dniem 13.03.2018r. Treść zarządzenia
28/2018 09 marca 2018 powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dniem 09.03.2018r. Treść zarządzenia
27/2018 12 marca 2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa i odbiór materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Jaworze”
z dniem 27.02.2018r. Treść zarządzenia
26/2018 12 marca 2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze ESET Endpoint Security Suite licencja na 2 lata, 110 stanowisk klienckich i serwerowych” z dniem 26.02.2018r. Treść zarządzenia
25/2018 9 marca 2018 powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dniem 09.03.2018r. Treść zarządzenia
24/2018 6 marca 2018 powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. PFRON w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 06.03.2018r. Treść zarządzenia
23/2018 2 marzca 2018 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo — wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2018 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane Treść zarządzenia
22/2018 26 luty 2018  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Trzeci — Powtórzony przetarg - PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374) Z ULICĄ SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D). z dniem podpisania Treść zarządzenia
21/2018 26 luty 2018 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap IV z dniem podpisania Treść zarządzenia
20/2018 22 luty 2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym" z dniem 22.02.2018 r. Treść zarządzenia
19/2018 21 luty 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup wraz z dostawą rur do montażu oznakowania pionowego" z dniem 21.02.2018 r. Treść zarządzenia
18/2018 21 luty 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej oraz artykułów BHP dla pracowników Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jaworze” z dniem 21.02.2018 r. Treść zarządzenia
17/2018 20 luty 2018 powołania komisji Przetargowej na wybranie najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Określenie stanu technicznego oraz wartości rynkowej pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym" z dniem podpisania Treść zarządzenia
16/2018 15 luty 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup wraz z dostawę znaków drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2018 r. " z dniem podpisania Treść zarządzenia
15/2018 15 luty 2018 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zrębkowanie gałęzi na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze wraz z wywiezieniem zrębek” z dniem podpisania Treść zarządzenia
14/2018 15 luty 2018 wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej z dniem 15 luty 2018 Treść zarządzenia
RegulaminTreść zarządzenia
Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia
Załącznik nr 3Treść zarządzenia
Załącznik nr 4Treść zarządzenia
Załącznik nr 5Treść zarządzenia
Załącznik nr 6Treść zarządzenia
Załącznik nr 7Treść zarządzenia
Załącznik nr 8Treść zarządzenia
Załącznik nr 9Treść zarządzenia
Załącznik nr 10Treść zarządzenia
Załącznik nr 11Treść zarządzenia
13/2018 08 luty 2018

powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

z dniem 08.02.2018 r. Treść zarządzenia
12/2018 09 luty 2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Utylizacja pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 128 ze zm.)” z dniem podpisania Treść zarządzenia
11/2018 08 luty 2018 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap IV z dniem podpisania Treść zarządzenia
10/2018 09 luty 2018 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego 9-cio (8+1) miejscowego do przewozu osób z dniem 09.02.2018 r. Treść zarządzenia
9/2018 05 luty 2018

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. powtórzony przetarg - przebudowa skrzyżowania ulicy Kuzienniczej w Jaworze (droga wojewódzka 374) z ulicą Słowackiego (droga powiatowa 2176d)

z dniem podpisania Treść zarządzenia
8/2018 05 luty 2018 wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej z dniem 05.02.2018 r. Treść zarządzenia
7/2018 01 luty 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup wraz z dostawę znaków drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2018 r." z dniem 01.02.2018 r. Treść zarządzenia
6/2018 26 stycznia 2018

ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2018 roku

z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Treść zarządzenia
5/2018 15 stycznia 2018

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zakup artykułów biurowych do prawidłowego funkcjonowania wydziałów w Starostwie”

z dniem 15.01.2018 r Treść zarządzenia
4/2018 15 stycznia 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zakup wraz z dostawą posiłków profilaktycznych dla pracowników Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jaworze”

z dniem 15.01.2018 r.

Treść zarządzenia
3/2018 15 stycznia 2018 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374) Z ULICA SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D) Z dniem podpisania Treść zarządzenia
2/2018 9 stycznia 2018 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Wykonanie dokumentacii technicznej dla zadania — Przebudowa mostu drogowego nad ciekiem Przyłęcznica w m. Pogwizdów. w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+679”

z dniem 09.01.2018 r.

Treść zarządzenia
1/2018 3 stycznia 2018 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PROWADZĄCEJ DO PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CHEŁMY” — CELEM UDOSTĘPNIENIA BOGACTWA PRZYRODNICZEGO 1 ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE JAWORSKIM” Z dniem podpisania Treść zarządzenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Witowski Jarosław
(2018-02-01 09:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2020-08-19 10:38:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171