Sprawozdania Zarządu Powiatu z realizcji budżetu powiatu

ROK 2023

 


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK
(część opisowa)

 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2023

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2023 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków finansowanych w roku 2023

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2023

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2023


ROK 2022

 


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK
(część opisowa)

 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2022

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2022 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2022

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2022

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2022

 


 ROK 2021

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK
(część opisowa)

 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2021

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2021 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2021

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2021

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2021


ROK 2020

 


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK
(część opisowa)

 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2020

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2020 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2020

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2020

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2020

 


ROK 2019

 


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK
(część opisowa)


 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2019

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2019 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2019

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2019

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2019

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2019


 

ROK 2018

 


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK
(część opisowa)


 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2018

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2018 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2018

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2018

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2018

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2018


ROK 2017


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK
(część opisowa)


 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2017

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2017 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2017

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2017

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2017

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2017


ROK 2016


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK
(część opisowa)


 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2016

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2016 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2016

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2016

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2016

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2016


ROK 2015


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK
(część opisowa)


 

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2015

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2015 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2015

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2015

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2015

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2015 r.

 


 

ROK 2014SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK
(część opisowa)- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2014

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2014 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2014

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2014

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2014

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2014 r.

 


ROK 2013

 

 
 
 

ROK 2012

Informacja Zarządu Powiatu Jaworskiego za rok 2013
sporządzona na podstawie art.37 ust. 1 pkt.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2012

- Wykonanie wydatków budżetowych

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2012 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, w których funkcjonował wyodrębniony rachunek dochodów

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku 2012

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2012

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2012

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 28 marca 2013 r.

 


 

Informacja Zarządu Powiatu Jaworskiego za rok 2011
sporządzona na podstawie art.37 ust. 1 pkt.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

ROK 2011

  
- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2011  

- Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2011 rok  

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2011 rok  

- Wykaz jednostek budżetowych w których funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych w roku  2011

- Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku  i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2011   

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2011

- Dotacje i środki otrzymane w roku 2011

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 29 marca 2012 r.

 


 

ROK 2010

  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO 
    Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK (część opisowa)

  
- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2010  

- Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2010 rok  

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2010 rok  

- Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok 

- Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2010   

- Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych i gospodarstwa pomocniczego za rok 2010    

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2010

- Dotacje otrzymane w roku 2010

- Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 30 marca 2011 r.

  


ROK 2009

 

  
- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2009  

- Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok  

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2009 rok  

- Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2009  

- Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok   

- Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych za 2009 rok   

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2009

- Dotacje otrzymane w roku 2009

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ROK 2008

 

 

  
- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2008  

- Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2008 rok  

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2008 rok  

- Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008  

- Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok   

- Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych za 2008 rok   

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2008

- Dotacje otrzymane w roku 2008

 


 

Informacja Zarządu Powiatu Jaworskiego za rok 2008
sporządzona na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2007

  
- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2007  

- Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2007 rok  

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2007 rok  

- Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2007  

- Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 rok   

- Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych za 2007 rok   

- Źródła pochodzenia wolnych środków w roku 2007

- Dotacje otrzymane w roku 2007


 

 

- Wykonanie dochodów budzetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 r.


- Wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 r.


- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2007 r.


- Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2007 r.


- Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych za I półrocze 2007 r. oraz wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2007 r. 

 

 

 


 

 

ROK 2006

 

Informacja Zarządu Powiatu Jaworskiego za rok 2006
sporządzona na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z zm.)

 

  
- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2006  

- Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2006 rok  

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2006 rok  

- Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2006  

- Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok   

- Wykonanie planu przychodów i rozchodów funduszy celowych za 2006 rok   

- ŹRÓDŁA POCHODZENIA WOLNYCH ŚRODKÓW  

- Dotacje otrzymane w roku 2006 

 


 

ROK 2005

 

 


ZAŁĄCZNIKI:

- Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2005 rok 

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2005 rok


- Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005 rok

- Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2005

- Wykonanie planu przychodów i rozchodów funduszy celowych za 2005 rok  

- ŹRÓDŁA POCHODZENIA WOLNYCH ŚRODKÓW

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2005 rok

 

 


 

ROK 2004
 

 

 


 

 

ROK 2003

 

 

 

 


 

 

ROK 2002

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


- Wykonanie dochodów budżetowych ujętych wg źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2002 

- Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2002 rok

- Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za 2002 rok 

- Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów środków specjalnych za rok 2002

- Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów funduszy celowych za 2002 rok

- ŹRÓDŁA  POCHODZENIA  WOLNYCH ŚRODKÓW

 

 

 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-27 09:47:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-03-21 11:19:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki