Herb i Flaga Powiatu

 
             Zgodnie z treścią art.3 ust.1 ustawy o odznakach i mundurach (Dz. U. 78/31/130 z późn. zm.) - "Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz inne insygnia i symbole". Także Statut Powiatu Jaworskiego w § 4 stanowi - "Powiat może posiadać własny herb i flagę ustanawiane przez Radę Powiatu". 
 
              W związku z powyższym, dnia 27 marca 2002 roku podjęta została uchwała Rady Powiatu w Jaworze w sprawie ustanowienia projektu wzoru symbolu - wizerunku herbu powiatu jaworskiego, a także projektu wzoru samorządowej flagi terytorialnej oraz flagi urzędowej. Z racji tego, że wzory powyższych symboli muszą być opracowane zgodnie z zasadami haraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną, prace nad opracowaniem powyższych wzorów powierzone zostały specjaliście, tj. heraldykowi(wszystkie etapy prac heraldyka konsultowane były z członkami Komisji Statutowej, działającej przy Radzie Powiatu w Jaworze). Następnie zaprojektowane symbole, razem ze stosowną uchwałą oraz uzasadnieniem historycznym, przesłane zostały w celu zaopiniowania właściwemu ministrowi do spraw administracji publicznej. 
 
               Dla projektu wzoru wizerunku herbu Powiatu Jaworskiego przyjęta została tarcza o kroju późnogotyckim. Godło powiatu stanowi orzeł dzielony w słup z tarczą sercową na piersi.W tarczy sercowej znajduje się pole szachowane sześciorzędowe w pięć cegieł srebrnych i czerwonych. Od prawej bocznicy tarczy w polu srebrnym połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło. Od lewej bocznicy tarczy w polu złotym połuorzeł czarny z sierpową przepaską połuksiężycową srebrną poprzez pierś i skrzydło. Pierścień w ogonie srebrny.
 
 
 
 
Samorządową flagę terytorialną stanowi płat materii dzielony na trzy pionowe słupy barwne jednakowej szerokości o następujących barwach:
  • pierwszy słup ( przy maszcie ) jest barwy białej,
  • drugi słup - środkowy - jest czerwony,
  • trzeci zaś słup - skrajny - jest barwy żółtej.

 

 

           Samorządową flagę urzędową (z herbem) tworzy poziomy prostokątny płat materii podzielony na trzy pionowe słupy barwne dwojakiej szerokości (szerokość pasa środkowego składają się swą szerokością łączną dwa zewnętrzne słupy barwne). W jej układ konstrukcyjny zostaje wpisana tarcza późnogotycka z wizerunkiem herbu powiatu. Barwy dla samorządowej flagi urzędowej przyjmuje się identycznie jak w samorządowej fladze terytorialnej.
 
 

 

 

 

 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-09 11:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-29 12:27:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki