Numery kont (rachunki bankowe)

 

NOWE RACHUNKI BANKOWE OD 1 listopada 2020 r.

 

RACHUNKI BANKOWE STAROSTWA POWIATOWEGO W JAWORZE

L.p. NOWE Numery rachunków
od 01.11.2020 r.
Bank Spółdzielczy w Jaworze

 
Uwagi
1. 15 8647 0007 0018 4322 2000 0001 Wpłaty i wypłaty z tytułu dotacji;
subwencji; środków otrzymywanych
na podstawie umów i wpłat
dokonywanych przez urzędy skarbowe
2. 25 8647 0007 0018 4322 2000 0015 Wpłaty i wypłaty dokonywane
w związku z transakcjami
cywilnoprawnymi finansowanymi
środkami budżetowymi
3. 52 8647 0007 0018 4322 2000 0014 Sumy zlecone - wpłaty i wypłaty
z tytułu wnoszonego wadium;
depozytów; realizacji zadań
finansowanych środkami
pozabudżetowymi
4. 57 8647 0007 0018 4322 2000 0021 Wpłaty i wypłaty związane
z realizacją zadań z zakresu PFRON
5. 30 8647 0007 0018 4322 2000 0022 Wpłaty i wypłaty dokonywane
w związku z korzystaniem z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
6. 03 8647 0007 0018 4322 2000 0023 Wpłaty i wypłaty dokonywane
w związku z obsługą nieruchomości
Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste) 
7. 84 8647 0007 0018 4322 2000 0020 Wpłaty i wypłaty dokonywane
w związku z obsługą Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
8. 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024 Wpłaty i wypłaty z tytułu opłat
komunikacyjnych, czynszów i innych,
nie wymienionych wyżej, należności
przysługujących Powiatowi Jaworskiemu

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-03-19 10:49:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2020-11-02 08:46:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki