Wydział Finansów i Księgowości

 

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Księgowości (FK) należy w szczególności:

 

 1. przygotowywanie projektów budżetów powiatu;
 2. opracowywanie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 3. opracowywanie sprawozdawczości, analiz i informacji z wykonania budżetu;
 4. organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad rachunkowością w jednostkach organizacyjnych objętych budżetem powiatu;
 5. obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz środków specjalnych tworzonych przez starostę;
 6. ewidencja realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 7. ewidencja mienia powiatu;
 8. prowadzenie ewidencji i rozliczanie składników majątkowych starostwa;
 9. współpraca z organami kontroli państwowej, skarbowej i RIO;
 10. przekazywanie uchwał do jednostek nadzoru – RIO;
 11. współpraca w opiniowaniu projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe,
 12. opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych, oraz nadzór nad jej przestrzeganiem;
 13. ewidencja finansowa dochodów skarbu państwa oraz starostwa i ich windykacja;
 14. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych;
 15. współpraca z Biurem RP w zakresie postępowania egzekucyjnego;
 16. nadzór finansowy nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu poprzez:
 1. opiniowanie wniosków składanych przez jednostki organizacyjne do projektu budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej,
 2. przeprowadzanie analiz i opiniowanie wniosków dotyczących zmian planowanych dochodów i wydatków składanych przez jednostki organizacyjne powiatu i inne podmioty,
 3. informowanie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu o zmianach uchwały budżetowej w zakresie dotyczącym tych jednostek,
 4. monitorowanie wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych,
 5. analizowanie przedkładanych sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
 6. opiniowanie pod kątem finansowym wniosków przedkładanych na zarząd powiatu, dotyczących zabezpieczenia lub wydatkowania środków z budżetu powiatu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-03 14:20:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 09:34:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki