Wybory samorządowe 2018

WYNIKI  WYBORÓW

 


 

Rada Powiatu VI Kadencji 2018-2023

 


OBWIESZCZENIE

Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaworze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 


UCHWALA Nr 2 /18 Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej

Zadania pełnomocnika do spraw informatyki powiatowej komisji wyborczej bądź zespołu informatycznego gwarantującego obsługę powiatowej komisji wyborczej


K O M U N I K A T
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze


Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych zmieniła dotychczasowy zakres właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych. Zgodnie z ww. uchwałą dla powiatów jaworskiego i złotoryjskiego właściwym terytorialne jest Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze  niemniej do dnia powołania tego komisarza wyborczego właściwym dla Powiatu Jaworskiego pozostaje nadal Komisarz Wyborczy w Legnicy (§ 17 ww. uchwały).

Treść uchwały

Treść zarządzenia

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu do dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 6 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są pod poniższym adresem internetowym:  

Znalezione obrazy dla zapytania państwow komisja wyborcza

Wytworzył:
Udostępnił:
Witowski Jarosław
(2018-03-16 12:43:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-26 08:10:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki