Efektywność energetyczna

Informacja nt. efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 6 strawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831), jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, którymi są: 

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji lub ich modernizacja.
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Jaworze zastosowało następujące środki poprawy   efektywności energetycznej:

1. Wymiana sprzętu komputerowego na urządzenia o niskim zużyciu energii w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze – zakup 15 szt. Komputerów stacjonarnych wraz z     monitorami oraz 4 laptopów

2. Wymiana świetlówek na świetlówki energooszczędne LED w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Jaworze.

3. Zainstalowanie sensorów ruchu w korytarzach, co znacznie przyczyniło się do ograniczenia strat energii.

Informacja nt. efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 6 strawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831), jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, którymi są: 

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji lub ich modernizacja.
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Jaworze zastosowało następujące środki poprawy   efektywności energetycznej:

1. Wymiana sprzętu komputerowego na urządzenia o niskim zużyciu energii w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze – zakup 15 szt. Komputerów stacjonarnych wraz z     monitorami oraz 4 laptopów

2. Wymiana świetlówek na świetlówki energooszczędne LED w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Jaworze.

3. Zainstalowanie sensorów ruchu w korytarzach, co znacznie przyczyniło się do ograniczenia strat energii.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Kowalczyk
(2024-03-26 14:35:08)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki