☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworze

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 101
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 12.12.2016 do godz. 10:00 dnia 13.12.2016
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C, przy gruncie do -9°C, na obszarze Przedgórza Sudeckiego od -11°C do -8°C, przy gruncie do -13°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 09:56 dnia 12.12.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 dolnoslaskie od 17:00/12.12 do 10:00/13.12.2016 temp.min. od -11 st. do -8 st., przy gruncie do -13 st., slisko
 


KOMUNIKAT

KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAWORZE

 

UWAGA – TLENEK WĘGLA (CZAD) NIEWIDOCZNY ZABÓJCA!!!


            W związku z pojawiającymi się w kraju przypadkami zatruć tlenkiem węgla użytkowników urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno itp.) i gazowym, Komendant Powiatowy PSP w Jaworze informuje i przypomina, że tlenek węgla zwany czadem jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, łatwo palnym i silnie trującym.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
            Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
            Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.            W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
            Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
           
Pamiętajmy!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Stężenie objętościowe CO (tlenku węgla) oraz objawy zatrucia:
0,01-0,02 % Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny
0,04 % Silny ból głowy zaczynający się około 1 godzinę po wdychaniu
tego stężenia
0,08 % Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania;
po dwóch godzinach trwałą śpiączka
0,16 % Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch
godzinach
0,32 % Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30
minutach
0,64 % Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecałe 20 minut
1,28 % Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach

 


Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 23-24 listopada 2016 r. na terenie miejscowości:

 • Jawor,
 • Paszowice,
 • Zębowice, gm. Paszowice,

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

 


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 74
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 27.07.2016 do godz. 02:00 dnia 28.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Maria Orawczak
Godzina i data wydania: godz. 06:32 dnia 27.07.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 dolnoslaskie od 12:00/27.07 do 02:00/28.07.2016 deszcz 60 mm, porywy 70 km/h, grad
 


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 72
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.07.2016 do godz. 22:00 dnia 26.07.2016
Przebieg: Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 06:09 dnia 26.07.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnoslaskie od 13:00/26.07 do 22:00/26.07.2016 deszcz do 40 mm, porywy do 60 km/h
 


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 71
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 25.07.2016 do godz. 24:00 dnia 25.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrona
Godzina i data wydania: godz. 06:48 dnia 25.07.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 dolnoslaskie od 11:00/25.07 do 24:00/25.07.2016 deszcz od 10 do 25 mm, lok. 50 mm, porywy 60 km/h, grad
 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 65
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 13.07.2016 do godz. 23:00 dnia 14.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów na zachodzie województwa (subregion jeleniogórski i legnicki) od 35 mm do 50 mm, miejscami do 75 mm, na wschodzie od 15 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm.
Początkowo w nocy możliwe burze.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 09:40 dnia 13.07.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 dolnoslaskie od 21:00/13.07 do 23:00/14.07.2016 opady od 35 mm do 50 mm, miejscami 75
 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 62
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 06.07.2016 do godz. 17:00 dnia 06.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach  do 75 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrona
Godzina i data wydania: godz. 22:30 dnia 05.07.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnoslaskie od 10:00/06.07 do 17:00/06.07.2016 predkosc do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W

 


 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 60
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 30.06.2016 do godz. 23:00 dnia 30.06.2016
Przebieg: Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 08:56 dnia 30.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 dolnoslaskie od 14:00/30.06 do 23:00/30.06.2016 deszcz 35 mm, porywy 75 km/h, grad

 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 55
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 16.06.2016 do godz. 06:00 dnia 17.06.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik
Godzina i data wydania: godz. 10:19 dnia 16.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 dolnoslaskie od 15:00/16.06 do 06:00/17.06.2016 deszcz 50 mm, porywy 100 km/h, grad

 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 54
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 15.06.2016 do godz. 18:00 dnia 15.06.2016
Przebieg: Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 06:30 dnia 15.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnoslaskie od 11:00/15.06 do 18:00/15.06.2016 deszcz 25 mm, porywy 60 km/h

 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 52
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 13.06.2016 do godz. 23:00 dnia 13.06.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Michał Mercik
Godzina i data wydania: godz. 05:41 dnia 13.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 dolnoslaskie od 10:00/13.06 do 23:00/13.06.2016 deszcz 30 mm, porywy 65 km/h, grad

 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 51
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 01.06.2016 do godz. 23:00 dnia 01.06.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Edyta Socha
Godzina i data wydania: godz. 06:38 dnia 01.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 dolnoślaskie od 11:00/01.06 do 23:00/01.06.2016 deszcz 35 mm, porywy 65 km/h, grad

 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 50
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 31.05.2016 do godz. 24:00 dnia 31.05.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Ojrzyński
Godzina i data wydania: godz. 06:25 dnia 31.05.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 dolnoślaskie od 10:00/31.05 do 24:00/31.05.2016 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h, grad
 


OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 46
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 27.05.2016 do godz. 23:00 dnia 27.05.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru od 55 km/h do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk
Godzina i data wydania: godz. 10:26 dnia 27.05.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 dolnoslaskie od 14:00/27.05 do 23:00/27.05.2016 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h, grad

 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 45
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 24.05.2016 do godz. 23:00 dnia 24.05.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie w Sudetach możliwe 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 09:08 dnia 24.05.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 dolnoślaskie od 14:00/24.05 do 23:00/24.05.2016 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h, grad
 


 

A P E L  !!!

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU JAWORSKIEGO

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze zwraca się z apelem  o poszanowanie otaczającego nas środowiska naturalnego.

Każdy z nas lubi wypoczywać na łonie natury. Niestety środowisko jest regularnie niszczone przez bezmyślne działanie człowieka. Jednym z przejawów takiego działania jest wiosenne wypalanie traw na nieużytkach, rowach przydrożnych czy wałach przeciwpowodziowych. Sytuacja powtarza się w okresie późnego lata i jesieni, gdy po żniwach wypalana jest słoma na polach. Często w takich przypadkach dochodzi do pożaru lasu bezpośrednio sąsiadującego z polami.

Analiza pożarów prowadzona za lata ubiegłe wykazuje jednoznacznie, że znaczna ich ilość powstaje w okresie wiosennym i jesiennym na skutek wypalania pozostałości roślinnych.

Dane statystyczne pokazują, że jest to znaczący problem.

Dlaczego nie?

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka, jest bardzo niebezpieczne.

 • Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy traw giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania.
 • Wypalanie traw zabija zwierzęta. Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).
 • Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
 • Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.
 • Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
 • W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
 • Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewietrzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.
 • Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
 • Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody.

Poza negatywnymi skutkami dla ekosystemu, wypalanie traw niesie za sobą wiele innych zagrożeń, m.in.:

 • podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia;
 • wypalanie traw i związane z tym duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych;
 • wysuszone trawy palą się bardzo szybko! W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.

Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Co możesz zrobić?                                                                                            

Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak bezpieczniejszym i skuteczniejszym  sposobem jest poinformowanie straży pożarnej i policji.

Państwowa Straż Pożarna – 998 lub 112, Policja – 997 lub 112,

 

Każdy z tych pożarów spowodował zniszczenia w środowisku naturalnym i straty materialne. Do ugaszenia każdego z tych pożarów zaangażowane były środki zarówno finansowe jak i ludzkie.

Sytuacje w tym zakresie nie zmienią zakazy administracyjne, jedynie świadomość ludzi o bezsensowności wypalania może doprowadzić do zmniejszenia tego zjawiska.

Przedstawiając powyższe, należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego.

Ponadto koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo są znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych, co dodatkowo te koszty zwiększa.

Większa część pożarów likwidowana jest również przy współudziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych gmin powiatu jaworskiego. Koszty poniesione przez te jednostki w wyniku prowadzonych działań gaśniczych w znacznym stopniu obciążają budżety Gmin. Środki finansowe zużyte na działania gaśnicze mogłyby być przeznaczone na inne cele realizowane przez Urzędy Gmin.

 

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne określone  w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności włącznie.

Określa to m.in.:

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 627):
 • Art. 124.  „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
 • Art. 131: „Kto … wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary”.
 • Art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59 ze zm.) w lasach oraz na terenach śródleśnych jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 
 • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 
 • korzystania z otwartego płomienia,
 • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. 
 • § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 482 ze zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. 1997  r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Dopłaty bezpośrednie UE dla właścicieli gruntów rolnych
Do walki ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.
Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej, o czym mówi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zm.).

Dlatego edukację należy rozpocząć już w szkołach podstawowych, kiedy u człowieka kształtuje się charakter i wrażliwość na piękno otaczającej nas przyrody. Apelujmy do wszystkich, aby pod hasłem „Ochrony Przyrody Ziemi Jaworskiej” zrobić wszystko co pozwoli na ograniczenie liczby niepotrzebnych pożarów zarówno w roku bieżącym jak i w latach następnych.

 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 27
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1, Opady marznące/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 01.03.2016 do godz. 09:00 dnia 02.03.2016
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, przy gruncie do -5°C.
Po godzinie 05:00 lokalnie prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego  deszczu powodującego gołoledź. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów marznących w subregionie jeleniogórskim i legnickim.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Oblodzenie 95%, Opady marznące 75%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 10:32 dnia 01.03.2016
Wiadomość SMS:
IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 dolnoslaskie od 18:00/01.03 do 09:00/02.03.2016 temp. min. od -4 st. do -1 st., przy gruncie do -5 st., slisko
IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 dolnoslaskie od 18:00/01.03 do 09:00/02.03.2016 marznace opady, drogi sliskie
 


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 21
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od godz. 12:30 dnia 09.02.2016 do godz. 21:30 dnia 09.02.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk
Godzina i data wydania: godz. 06:53 dnia 09.02.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Sudety i Przedgorze Sudeckie od 12:30/09.02 do 21:30/09.02.2016 kierunek S, predkosc 40 km/h, porywy 90 km/h

 


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 9
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 18.01.2016 do godz. 06:00 dnia 20.01.2016
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -3°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 4 km/h do 10 km/h. W drugiej części nocy z 19/20.01, na zachodzie regionu, przewiduje się stopniowy wzrost temperatury do około -10°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik
Godzina i data wydania: godz. 10:56 dnia 18.01.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 woj.dolnośląskie Sudety i Przedgórze Sudeckie od 22:00/18.01 do 06:00/20.01.2016 temp. min -17 st, temp. maks -3 st, wiatr 10 km/h
 

 


KOMUNIKAT

KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAWORZE

 

UWAGA – TLENEK WĘGLA (CZAD) NIEWIDOCZNY ZABÓJCA!!!


            W związku z pojawiającymi się w kraju przypadkami zatruć tlenkiem węgla użytkowników urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno itp.) i gazowym, Komendant Powiatowy PSP w Jaworze informuje i przypomina, że tlenek węgla zwany czadem jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, łatwo palnym i silnie trującym.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
            Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

            Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

            W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
            Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

            Z uwagi na bardzo duże zagrożenie w okresie jesieno-zimowym wspomnianymi wyżej zjawiskami Komendant Powiatowy PSP w Jaworze prosi o poinformowanie obywateli o występujących zagrożeniach.

Pamiętajmy!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

Stężenie objętościowe CO (tlenku węgla) oraz objawy zatrucia:

0,01-0,02 % Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny

0,04 % Silny ból głowy zaczynający się około 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia

0,08 % Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwałą śpiączka

0,16 % Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch
godzinach

0,32 % Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30
minutach

0,64 % Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecałe 20 minut

1,28 % Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach

 

 


 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 47

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 21.07.2015 do godz. 18:00 dnia 22.07.2015

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną we wtorek od 27°C do 30°C, w środę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński

Godzina i data wydania: godz. 12:25 dnia 20.07.2015

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/1 woj.dolnoślaąkie od 14:00/21.07 do 18:00/22.07.2015 temp. maks 21.07 27-30st, 22.07 30-33st temp min 16-19 st
 

 


 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/1

Obszar

województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 17.07.2015 do godz. 20:00 dnia 18.07.2015

Przebieg

Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy z piątku na sobotę od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

95%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Krzysztof Salanyk

Godzina i data wydania

godz. 06:56 dnia 16.07.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/1 woj.dolnoslaskie od 12:00/17.07 do 20:00/18.07.2015 temp. maks 34 st, temp min 20 st

   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/3

Obszar

województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:00 dnia 03.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015

Przebieg

Prognozuje się temperaturę maksymalną w piątek i sobotę od 30°C do 33°C, temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. W pozostałym okresie temperatura maksymalna od 33°C do 36°C, temperatura minimalna w nocy od 20°C do 23°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Maria Orawczak

Godzina i data wydania

godz. 09:08 dnia 02.07.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.dolnoslaskie od 13:00/03.07 do 20:00/08.07.2015 t maks do soboty 30-33st,t min 17-20st,t maks od niedzieli 33-36st, t min 20-23

   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

 


 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:00 dnia 12.06.2015 do godz. 23:00 dnia 12.06.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie około 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prognozowana maksymalna aktywność burz w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Barbara Wrona

Godzina i data wydania

godz. 08:59 dnia 12.06.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.dolnoslaskie od 10:00/12.06 do 23:00/12.06.2015 deszcz od 10mm do 15mm lok. 30mm, porywy do 70km/h

   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 


 

OSTRZEŻENIE Nr 29

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.05.2015 do godz. 08:00 dnia 06.05.2015

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się chłodnego frontu atmosferycznego prognozuje się wystąpienie silnych burz. Początkowo lokalnie opady gradu.

W drugiej połowie nocy i nad ranem prognozuje się zanik burz i występowanie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym.

Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 45 mm, lokalnie około 60 mm, oraz porywami wiatru w czasie burz do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Silne burze z gradem 90%, Intensywne opady deszczu 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk

Godzina i data wydania: godz. 11:15 dnia 05.05.2015

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 DESZCZ/1 woj.dolnosląskie od 17:00/05.05 do 08:00/06.05.2015 deszcz 35-45mm, lokalnie 60mm, porywy 90 km/h

 


 

OSTRZEŻENIE Nr 20

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 07:00 dnia 31.03.2015 do godz. 18:00 dnia 01.04.2015

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, początkowo z południa, później z zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru (100 km/h) prognozowane są późnym popołudniem 31.03 i początkowo w nocy 31.03/01.04 oraz

ponownie w godzinach południowych 01.04.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak

Godzina i data wydania: godz. 15:10 dnia 30.03.2015

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 woj.dolnosląskie od 07:00/31.03 do 18:00/01.04.2015 prędkość 35-50 km/h, porywy 100 km/h, kierunek S skrec. na W

 


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 18

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Obszar: województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważność: od godz. 06:00 dnia 09.02.2015 do godz. 16:00 dnia 09.02.2015

Przebieg: W Sudetach i na obszarze Przedgórza Sudeckiego prognozuje się miejscami wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 12 cm, lokalnie około 15 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk
Godzina i data wydania: godz. 19:00 dnia 08.02.2015
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 woj.dolnośląskie Sudety i Przedgórze Sudeckie od 06:00/09.02 do 16:00/09.02.2015 przyrost pokrywy 10-12 cm, lokalnie 15 cm

 


kk

 

               

Bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe.

(Android, Apple - IOS, Windows Phone)

Bezpłatną aplikację na telefony komórkowe "RSO" do pobrania za pośrednictwem naszej strony ze sklepów z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można również wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

yyy

                                        

                                


 

KOMUNIKAT STAROSTY JAWORSKIEGO

 

Starosta Jaworski informuje, że zgodnie z rocznym planem treningów
„Systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania Województwa Dolnośląskiego”
w dniach 6-7 marca br.
przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego, 

z włączeniem akustycznych systemów alarmowania.

Ciągły, modulowany dźwięk syreny w czasie 1 minuty oznacza ogłoszenie alarmu powietrznego.
Przerywany, modulowany dźwięk syreny, oznacza ogłoszenie alarmu o skażeniach,
natomiast dźwięk ciągły syreny w czasie 3 minut oznacza odwołanie alarmu.


Ćwiczebne alarmy, powietrzny i o skażeniach zostaną ogłoszone w dniach  6 i 7 marca b.r.  o godz. 10.30,
natomiast odwołanie alarmu nastąpi o godz. 11.30.

 

Sposób zachowania się w przypadku ogłoszenia alarmu

Gdy znajdujesz się w mieszkaniu:

• włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na program lokalny w celu wysłuchania komunikatów nadzwyczajnych,
• stosuj się ściśle do poleceń podanych w komunikatach nadzwyczajnych,
• powiadom sąsiadów o zagrożeniu,
• uszczelnij okna, drzwi, otwory wentylacyjne i nie opuszczaj mieszkań bez specjalnych instrukcji służb ratunkowych.

Gdy znajdujesz się poza mieszkaniem:

• oddal się najkrótszą drogą od rejonu zagrożenia w miarę możliwości
 w kierunku pod wiatr lub prostopadle do jego kierunku,
• stosuj się do poleceń służb ratunkowych,
• w razie potrzeby udzielaj pomocy innym osobom.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-13 10:52:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Witowski
(2016-12-12 12:29:50)
 
 
liczba odwiedzin: 4657382

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X