Dane adresowe urzędu

budynek starostwa i herb

                                

STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE

 

ul. Wrocławska 26

59-400 Jawor

tel.: 76 729 01 00

NIP: 695 15 25 969

REGON: 390 647 162

e-mail: powiat-jawor@powiat-jawor.pl

skrytka e-PUAP: /SPJawor/skrytka

www.jaworskie.pl

FB: powiat.jaworski.1

 

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 16:30

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 14:30

 

Godziny obsługi bezpośredniej

w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów:

Poniedziałek: 8:00 – 15:00

Wtorek: 8:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 15:00

Czwartek: 8:00  – 15:00

Piątek: 8:00 – 14:00

 

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

przyjmuje w  pok. 230 

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 11:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 11:30

 

 

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą komunikować się ze Starostwem poprzez e-mail powiatu: powiat-jawor@powiat-jawor.pl

oraz skrytkę e-PUAP: /SPJawor/skrytka

 

 

Link

 

 

 


gesut

 


egib

 


iii

ioyyu

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski

mająca na celu poprawę warunków gospodarowania na obszarze scalenia

poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawę walorów krajobrazowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”,

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

 

 


iii
 

ioyyu

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski

mająca na celu poprawę warunków gospodarowania na obszarze scalenia

poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawę walorów krajobrazowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”,

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 


 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że pisma, skargi, bądź wnioski kierowanie do Starostwa Powiatowego w Jaworze zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę, pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem pisma (wniosku) będą sprawy dotyczące zdrowia lub życia mieszkańców powiatu bądź ochrony ważnego interesu RP, Zarząd Powiatu, pomimo niepodpisania pisma, podejmie działania w sprawie.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-01-16 08:45:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-22 15:25:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki