GDZIE I JAKĄ POMOC MOGĄ OTRZYMAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W POWIECIE JAWORSKIM

 

GDZIE I JAKĄ POMOC MOGĄ OTRZYMAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W POWIECIE JAWORSKIM

 

I. STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE, ul. Wrocławska 26 centrala tel/fax 76 729-01-00

 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej - Rehabilitacja zawodowa (pokój 1 tel. wew. 109)

 • udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów utworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • inne zadania dot. rehabilitacji zawodowej zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • wydawanie wniosków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (pokój 227 tel. wew. 132)

 • wydawanie skierowań dla dzieci niepełnosprawnych do indywidualnego toku nauczania;

 

II. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE, ul. Starojaworska 7

(tel/fax 76 871-14-11)

 • dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się;
 • dofinansowanie osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się,
 • wydawanie wniosków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 • inne programy celowe - rehabilitacji społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • wydawanie legitymacji potwierdzających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dla osób niepełnosprawnych;

 

III. POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE, ul. Strzegomska 7 (tel.  76 729-11-00)

Dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne.

 • pośrednictwo pracy
 • przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych; ""
 • udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • doradztwo zawodowe w zakresie zmiany zawodu, kierunku przekwalifikowania zawodowego;
 • Klub Pracy
 • Dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne:
 • prace interwencyjne

 

IV. URZĄD MIEJSKI W JAWORZE, Rynek l centrala tel. 76 870-20-21

 1. Wydział Gospodarki Komunalnej
 • osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego zwiększa się powierzchnię normatywną o 10 m2.


V. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE, ul. Legnicka 12, (tel 76 870-20-21, fax 76 870-22-02)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • dowożenie obiadów do domu , dla osób które nie mogą zapewnić sobie gorących posiłków,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna,
 • częściowe dofinansowanie w formie zasiłku jednorazowego osobom niepełnosprawnym, które uzyskały sprzęt ortopedyczny lub pomoc specjalistyczną za pełna lub częściową odpłatnością;
 • zasiłek jednorazowy na pokrycie części lub całości leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży itp

 

VI GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTROWICACH (gm. Męcinka,

 tel. 76 871-80-97)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna,
 • częściowe dofinansowanie w formie zasiłku jednorazowego osobom niepełnosprawnym, które uzyskały sprzęt ortopedyczny lub pomoc specjalistyczną za pełna lub częściową odpłatnością;
 • zasiłek jednorazowy na pokrycie części lub całości leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży itp.

 

VII. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PASZOWICACH (tel. 76 870-11-23, wew. 22)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna.

 

VIII. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄDROŻU WIELKIM (tel. 76 887-46-42)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy;
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna;
 • częściowe dofinansowanie w formie zasiłku jednorazowego osobom niepełnosprawnym, które uzyskały sprzęt ortopedyczny lub pomoc specjalistyczną za pełna lub częściową odpłatnością;
 • zasiłek jednorazowy na pokrycie części lub całości leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży itp.

 

IX. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJOWIE (tel. 76 872-83-98)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • dowożenie obiadów do domu , dla osób które nie mogą zapewnić sobie gorących posiłków,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia ( oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna.

 

X. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLKOWIE, tel. (75) 741-33-75

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia ( oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna,
 • częściowe dofinansowanie w formie zasiłku jednorazowego osobom niepełnosprawnym, które uzyskały sprzęt ortopedyczny lub pomoc specjalistyczną za pełna lub częściową odpłatnością,
 • zasiłek jednorazowy na pokrycie części lub całości leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży itp.

 

XI. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, Plac Słowiański 1, 59-220 LEGNICA, Dla mieszkańców powiatu jaworskiego starających się o nadanie stopnia niepełnosprawności (grupy inwalidzkiej) TEL. 76-724-35-16.

 

XII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI, UL. SZEWSKA 6/7, 50-053 WROCŁAW, TEL. (071) 346-74-40.

 

 

UWAGA: Pomoc jest udzielana w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-24 10:52:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-03-04 11:07:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki