Do zakresu działania Biura Zamówień Publicznych (ZP) należy w szczególności:

 

 1. nadzorowanie i koordynacja prawidłowości postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez starostwo i powiat, w tym w zakresie stosowanych trybów;
 2. udzielanie pomocy i współudział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne;
 3. udzielanie informacji oraz wyjaśnień dotyczących zamówień publicznych pracownikom starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;
 4. opiniowanie wniosków o dokonanie zamówień publicznych;
 5. przedkładanie staroście do zatwierdzenia kompletnej dokumentacji przetargowej;
 6. przygotowywanie informacji dla starosty z zakresu udzielanych zamówień publicznych;
 7. prowadzenie zbiorczego rejestru zamówień publicznych;
 8. nadzór nad kompletowaniem i przechowywaniem dokumentacji przetargowej;
 9. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych;
 10. opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych w starostwie;
 11. wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z przekazania dalszych uprawnień oraz zmian wewnątrz – organizacyjnych;
 12. prowadzenie innych spraw zleconych przez starostę.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 09:16:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 09:16:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki