Konsultacje społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w sprawie projektu

Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Propozycja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Dokument
Informacja ws konsultacji Dokument
Formularz uwag i opinii plik_doc_docx
Protokół
z dnia 20 listopada 2023 r.
Dokument

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w sprawie projektu

Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Propozycja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Dokument
Informacja ws konsultacji plik_doc_docx
Formularz uwag i opinii plik_doc_docx
Protokól z dnia 7 listopada 2022 r. Dokument

 


Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Jaworskim na lata 2021-2025
Projekt uchwały Rady Powiatu w Jaworze Dokument
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Dokument
Informacja w sprawie konsultacji Dokument
Formularz uwag i opinii plik_doc_docx

 


 

„ Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Dokument
Informacja w sprawie konsultacji Dokument
Formularz uwag i opinii plik_doc_docx

 


 

„ Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025.
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dokument
Informacja w sprawie konsultacji Dokument
Formularz uwag i opinii plik_doc_docx

 


 

„ Projekt uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
Protokół z przeprowadzenia konsultacji Dokument
Program współpracy oraz projekt uchwały Rady Powiatu w Jaworze Dokument
Formularz uwag i opinii plik_doc_docx
Informacja w sprawie konsultacji plik_doc_docx


 


Konsultacje społeczne

„Strategia Rozwoju Sudety 2030”

Szanowni Państwo,

Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 06 lipca 2018 r., w godz. 9:00- 11:00 w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26 – Sala Konferencyjna (I piętro).

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału

Starosta Jaworski

Stanisław Laskowski /-/

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030 Dokument

 

 


 

 

 

 

„Program ochrony środowiska dla powiatu jaworskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku (POS)”
Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Jaworze Dokument
Formularz konsultacji POS Dokument
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU JAWORSKIEGO  na lata 2018 – 2021  z perspektywą do 2025 r.
- projekt -
Dokument
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska POWIATU JAWORSKIEGO na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r. Dokument

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Witowski Jarosław
(2018-05-17 13:54:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2023-11-20 12:37:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki