☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 25.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

GEOPORTAL

Wdrożenie zintegrowanego systemu do prowadzenia
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W dniu 20 grudnia 2010 r. zakończony został proces wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. W ramach wdrożenia firma Geobid Spółka z o.o. z Katowic zainstalowała w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nowe oprogramowanie do prowadzenia zintegrowanej bazy ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Oprogramowanie zawiera następujące moduły:
EWOPIS – do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków,
REJ-CEN2 – do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości
EWMAPA – system grafiki komputerowej do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i budynków, oraz mapy zasadniczej i geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu,
OŚRODEK v. 6 - najnowsza wersja programu do zarządzania dokumentacją geodezyjną  i kartograficzną w tym współpracy z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego,
Bank Osnów – do prowadzenia osnów geodezyjny,
RejAkt2 – do obsługi kancelaryjnej wydziału.


Wszystkie moduły ściśle ze sobą współpracują. Wizualizacja danych, z każdego poziomu, odbywa się za pomocą modułu EWMAPA. Jednocześnie w ramach tego zadania, z początkiem stycznia 2011r. został uruchomiony portal internetowy umieszczony  na stronie http://jawor.geoportal2.pl , gdzie można zapoznać się z mapą ewidencji gruntów i budynków powiatu jaworskiego jak również z ortofotomapą (zdjęcia lotnicze wykonane  wiosną 2010 r.). Portal jest również pomocny gminom powiatu jaworskiego w wykonywaniu ich zadań publicznych. Dodatkowo portal jest też ułatwieniem w kontaktach z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, które prace geodezyjne mogą zgłaszać  za pomocą modułu zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową.
Firma Geobid przeprowadziła również szkolenia dla użytkowników programu,  w którym brali udział wszyscy pracownicy wydziału. W sumie szkolenia trwały 5 dni a główna uwaga skupiona była na opanowaniu podstawowych zasad przy prowadzeniu baz ewidencji gruntów i budynków.

Naczelnik Wydziału
Alicja Kalinowska


 

 

Informacje katastralne powiatu jaworskiego prezentowane są na tle ortofotomapy i granic administracyjnych. Umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dostęp do szczegółowych informacji jest ograniczony. Informacje na temat funkcjonalności Geoportalu są zamieszczone w lewym górnym rogu okna w dziale "Pomoc".

 

GEOPORTAL

 

GEOPORTAL - dostęp w trybie publicznym

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2011-01-21 15:21:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2022-06-24 10:02:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63129