Biuro Informatyzacji i Cyfryzacji (IT)

Do zakresu działała Biura Informatyzacji i Cyfryzacji (IT) należy prowadzenie całości spraw z zakresu informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji, technologii informacyjnej, komputeryzacji i cyfryzacji w starostwie, w szczególności:
1) analizowanie potrzeb starostwa w zakresie systemów informatycznych, opracowywanie i wdrażanie tych systemów;
2) projektowanie systemów teleinformatycznych;
3) administrowanie bazami danych, systemami komputerowymi, zintegrowanymi systemami zarządzania, siecią komputerową, stacjami roboczymi i serwerami;
4) konserwacja, konfiguracja i modernizacja sprzętu komputerowego;
5) administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów;
6) udzielanie pomocy pracownikom starostwa przy korzystaniu z oprogramowania biurowego;
7) współpraca z pracownikiem ds. obsługi rady w zakresie przygotowania i przekazywania aktów prawa miejscowego do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
8) współpraca z pracownikami ds. obsługi zarządu i rady w zakresie zapewnienia materialno – technicznych warunków pracy zarządu, rady i komisji rady;
9) sprawowanie nadzoru nad przyznanymi pracownikom podpisami elektronicznymi;
10) przygotowanie zaplecza multimedialnego;
11) sprawowanie opieki nad Geoportalem (aktualizacja, rozwiązywanie problemów technicznych);
12) sprawowanie opieki nad oprogramowaniem oraz bazami w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; współpraca z dostawcą oprogramowania w kwestiach technicznych (aktualizacja, backup, zgłaszanie błędów oprogramowania i baz, usuwanie awarii);
13) sprawowanie opieki nad programami finansowo - księgowymi (aktualizacja, backup, usuwanie awarii);
14) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych i informacjami niejawnymi w systemach teleinformatycznych;
15) współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym oraz Powiatową Komisją Wyborczą w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Kowalczyk
(2024-01-25 10:54:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-01-25 11:03:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki