Zakres działań Pełnomocnika ds. NGO

 

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. NGO należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności:
  1. przygotowanie umów i rozliczenie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych powiatu przez organizacje pozarządowe,
  2. współpraca i organizacja posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  3. przygotowywanie oraz nadzór nad realizacją programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
  4. nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
  5. współdziałanie i wspieranie stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, rehabilitacji społecznej i zawodowej;
  1. realizacja i koordynacja działań podejmowanych na rzecz lokalnych środowisk kombatanckich;
  2. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz nadzoru nad działalnością fundacji.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 08:01:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-22 14:07:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki