Wybory samorządowe 2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego


WYNIKI WYBORÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY POWIATU

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3

 

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU JAWORSKIEGO, OKRĘG NR 5 W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 


Plan dyżurów w siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej 26 od dnia 6 kwietnia 2024 roku do ustalenia wyników głosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego


OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Jaworskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


I N F O R M A C J A Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach


POSTANOWIENIE NR 187/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


POSTANOWIENIE NR 157/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 22 lutego 2024 r. 


K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 30 stycznia 2024 r.


O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Jaworskiego z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_uchwaly


https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Zarządzenie nr 447 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim


Postanowienie nr 213/2023 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie podziału powiatu jaworskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów


Zarządzenie nr 447 Wojewody Dolnośląskiego


Postanowienie nr 59/2023 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych województwa dolnośląskiego do stanu faktycznego

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2023-05-10 07:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-04-12 11:45:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki