☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 25.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia 2023

 

  Data publikacji 
5.09.2023- 13.09.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych,  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, w miejscowości Kwietniki dz. 13, gmina Paszowice

Logo


  Data publikacji 
29.08.2023
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z zanieczyszczeniami

Logo


ZAWIADOMIENIE Data publikacji 
28.08.2023 -5.09.2023

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych,  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, oraz przyjęcia granic nieruchomości i
w miejscowości Kosiska dz. 185 (droga powiatowa), gmina Wądroże Wielkie

Logo


51/2023 Data publikacji 
16.08.2023r.
Zarządzenie Starosty Jaworskiego z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w granicach działek 105/13, 106/17 i 108/24 obręb Paszowice, gm. Paszowice, pow. jaworski, o łącznej powierzchni 0,5520 ha

Logo


  Data publikacji 
09.08.2023r.-
 23.08.2023
Obwieszczenie Starosty Jaworskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w granicy działki o nr ewid. 854 obr. Piotrowice, gm. Męcinka

Logo


  Data publikacji 
09.08.2023r.-
 16.08.2023
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w Kondratowie dz. nr 102/2 i nr 91, gmina Męcinka

Logo


  Data publikacji 
28.07.2023r.-
 18.08.2023

WFOŚiGW we Wrocławiu

Obwieszczenie

Logo


  Data publikacji 
26.07.2023r.-
 02.08.2023
Ogłoszenie o wyniku I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa w granicy działek o nr ewid. 105/9, 106/13 i 107/13 obr. Paszowice

Logo


  Data publikacji 
21.07.2023r.-
 30.07.2023
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych między nieruchomościami położonymi w Paszowicach dz. 40/5 i 39/7, Gmina Paszowice”.

Logo


  Data publikacji 
12.07.2023r.-
 26.07.2023
Ogłoszenie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu i zmianie terminu załatwienia sprawy objętej postępowaniem  o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym w granicy działki o nr ewid. 854 obr. Piotrowice, gm. Męcinka

Logo


 

  Data publikacji 
06.07.2023r.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr JWR3027A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wlz, kanalizacja dla światłowodu)” – przewidzianej do realizacji  na działkach nr ewid. gruntów: 60, 361, 52, obręb Mierczyce, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski.

Logo


 

  Data publikacji 
30.06.2023r.-
 10.07.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych położonymi w miejscowości Sichówek dz. 65/2 i 67, Męcinka

Logo


 

  Data publikacji 
29.06.2023r.-
 10.07.2023
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Paszowicach gmina Paszowice działki nr 116/3 i 117/8

Logo


Ogłoszenie Starosty Jaworskiego  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w granicy działek o numerach ewid.:  105/13, 106/17, 108/24 obr. Paszowice

Data publikacji 
28.06.2023 -
19.07.2023

Ogłoszenia Starosty Jaworskiego

Logo

Wykaz nieruchomości   Logo

  Data publikacji 
28.06.2023r.-
 07.07.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych położonymi w miejscowości Stanisławów dz. 67/1, 67/2 i 68, gmina Męcinka.

Logo


  Data publikacji 
20.06.2023r.-
 26.06.2023
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Kaczorowie gmina Bolków działka nr 536/3”.

Logo


  Data publikacji 
15.06.2023r.-
 21.06.2023
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Kaczorowie gmina Bolków działki nr 536/1, 536/3

Logo


  Data publikacji 
14.06.2023r.
ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Logo


  Data publikacji 
13.06.2023r.-
 19.06.2023

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych położonymi w miejscowości Jawor ul. Myśliborska dz. 108/16, gmina Jawor

Logo


Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym w granicy działki o nr ewid. 854 obr. Piotrowice, gm. Męcinka

Data publikacji 
29.05.2023

 

Logo


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa w granicach działek o nr: 105/9, 106/13 i 107/11 obr. Paszowice

Data publikacji 
24.05.2023-17.07.2023

 

Logo


Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Data publikacji 
18.05.2023

Ogłoszenie o naborze do komisji

Logo

Formularz zgłoszeniowy

plik_doc_docx

Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Data publikacji 
12.05.2023

Ogłoszenie o naborze

Logo

Ogólne zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON

Logo
Ogólne zasady przyznawania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Logo

 

  Data publikacji 
09.05.2023

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Logo


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Małuszowie gmina Męcinka działki nr 185, 186, 83/2, 85/12  i 3/1”.

Data publikacji 
09.05.2023- 15.05.2023 

 

Logo

 

Logo
  Logo

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert

  Data publikacji 
28.04.2023

Zarządu Powiatu Jaworskiego rozstrzygnął drugi otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji. W załączeniu wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono oraz odmówiono wsparcia w postaci dotacji. 
Szczegółowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z 31.03.2023 r. stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego nr 18/2023 z 27.04.2023 r.

Logo


 

Data publikacji 
28.04.2023-15.05.2023  

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego o wydaniu decyzji umorzenia postępowania w sprawie  ograniczenia korzystania z nieruchomości w granicy działki 63/1 obr. Wiadrów

Logo

 


 

Data publikacji 
06.04.2023-12.04.2023  

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych między nieruchomościami położonymi w Muchowie działki nr 49/5 i 49/6

Logo


 

Data publikacji 
06.04.2023-19.04.2023  

OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki, nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, działka 131/1 Legnica

Logo


Ogłoszenie Starosty Jaworskiego  o sporządzeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonegodz. nr 105/9, 106/13 i 107/11 obr. Paszowice

Data publikacji 
06.04.2023- 27.04.2023 

OGŁOSZENIE Starosty Jaworskiego

Logo

Załącznik nr 1 do ww. ogłoszenia  WYKAZ nieruchomości  

Logo

 

Data publikacji 
31.03.2023  

Zarządu Powiatu Jaworskiego ogłasza drugi otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji.

Logo


 

Data publikacji 
29.03.2023 - 04.04.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Skale gmina Wądroże Wielkie działki nr 41

Logo


 

Data publikacji 
29.03.2023 - 04.04.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Kondratowie gmina Męcinka działki nr 128/4

Logo


 

Data publikacji 
27.03.2023 - 02.04.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Paszowicach gminy Paszowice działki nr 116/3

Logo


 

Data publikacji 
22.03.2023 - 22.05.2023

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 
w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki nr 854 obr. Piotrowice

Logo


 

Data publikacji 
21.03.2023 

Zarządu Powiatu Jaworskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji. W załączeniu wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono oraz odmówiono wsparcia w postaci dotacji. 
Szczegółowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z 9.02.2023 r. stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego nr 14/2023 z 20.03.2023 r.

Logo


 

Data publikacji 
20.03.2023 - 02.04.2023

OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki, nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, działka 131/1 Legnica

Logo


 

Data publikacji 
15.03.2023 - 22.03.2023

Informacja o nierozstrzygnięciu I (Pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego

Logo


 

Data publikacji 
10.03.2023 – 30.03.2023 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Logo


 

Data publikacji 
08.03.2023 – 15.03.2023 

Informacja o rozstrzygnięciu
I przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż 
dz. nr 112/12 obr. Paszowice

Logo


 

Data publikacji 
09.03.2023 – 30.03.2023 

Obwieszczenie 
WFOŚiGW we Wrocławiu

Logo


 

Data publikacji 
28.02.2023 – 21.03.2023 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,prawa nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 460/9 o powierzchni 0,1600 ha oraz udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 460/8 o powierzchni 0,0800 ha, obręb Wądroże Wielkie, połozonych w Wądrożu Wielkim

Logo


 

Datapublikacji 
24.02.2023 – 25.04.2023 

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania 
w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
dz.63/1 Wiadrów

Logo

 


 

Data publikacji 
24.02.2023 – 10.03.2023 

OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji 
w sprawie o ustalenie odszkodowania, nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, działka 131/1 Legnica

Logo


 

Data publikacji 
16.02.2023r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do oddania w użyczenie
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Logo


 

Data publikacji 
10.02.2023r.

Zarządu Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji.

Logo


 

Data publikacji 
10.02.2023r.

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie zadań z ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, turystyki i edukacji oraz kultury fizycznej.

Logo  Data publikacji 07.02.2023r.
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na drzierżawę nieruchomości Powiatu Jaworskiego na okres 10 lat

Logo

Formularz ofertowy - przetarg dzierżawa plik_doc_docx
Projekt umowy dzierżawy plik_doc_docx
Regulamin przetargu plik_doc_docx


  Data publikacji 31.01.2023r.
OGŁOSZENIE
STAROSTY JAWORSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2023 r.
o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

Logo

Formularz zgłoszeniowy plik_doc_docx

 


 

  Data publikacji 05.01.2023 r. - 13.03.2023 r.

Ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego, położonej w Muchowie, gmina Męcinka, oznaczonej numerem ewidencyjnym 79 o powierzchni 1,7368 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LE1J/00017428/2.

Logo

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2023-01-05 14:22:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-09-05 12:46:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63129