☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego z 2022 roku

 

Uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego z 2022 roku

   

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

12/2022 12 maja 2022 r. zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r. UchwałaTreść zarządzenia
11/2022 12 maja 2022 r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
10/2022 12 maja 2022 r. określenia formy i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dniem podjęcia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. UchwałaTreść zarządzenia
9/2022 15 kwietnia 2022 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz ustelania form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
8/2022 15 kwietnia 2022 r. powołania konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek i. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
7/2022 31 marca 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
6/2022 31 marca 2022 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
5/2022 31 marca 2022 r. przyjęcia rocznego sprawozdania Zarzadu Powiatu z wykonania buidżetu Powiatu Jaworskiego za 2021 rok z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
4/2022 28 lutego 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Piaskowskiej do samodzielnego reprezentowania Powiatu Jaworskiego, w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę" i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie teleinformatycznym zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
3/2022 28 lutego 2022 r. udzielenie pełnomicnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do podpisania pełnomoctnictwa mandate, reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w tzw. konsorcjum mobilności, realizacji projektu mobilności kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus+ z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
2/2022 16 lutego 2022 r. zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17 lutego 2022 r. UchwałaTreść zarządzenia
1/2022 21 stycznia 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Jaworskiego czynności związanych z zatwierdzaniem wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-01-26 13:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-05-13 12:04:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927