☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2020

Zarządzenia Starosty Jaworskiego z 2020 roku


 

Numer zarządzenia Data podpisania W sprawie Data obowiązywania Treść zarządzenia (PDF)
105/2020 23 grudnia 2020 powołania komisji do wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
104/2020 23 grudnia 2020 powołania komisji ds. odbioru dostaw w ramach zadania pn. "Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim", będącego przedmiotem zamówienia publicznego nr ZP.272.15.2020 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
103/2020 22 grudnia 2020 wprowadzenia ograniczeń w działalności Starostwa Powiatowego w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 28 grudnia 2020   ZarządzenieTreść zarządzenia
ZałącznikTreść zarządzenia
102/2020 8 grudnia 2020 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 8 grudnia 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
ZałącznikTreść zarządzenia
101/2020 16 grudnia 2020 przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik Treść zarządzenia
100/2020 10 grudnia 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2021" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
99/2020 9 grudnia 2020 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
98/2020 7 grudnia 2020 powołania Komisji do odbioru usługi: "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania" realizowanej na podstawie wniosku GP.272.14.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
97/2020 7 grudnia 2020 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru usługi : "Audyt baz BDOT500 i GESUT", realizowanej na podstawie wniosku GP.272.9.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
96/2020 8 grudnia 2020 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
95/2020 3 grudnia 2020 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 363 Jawor - Złotoryja od km 44+327 do km 45+027"  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
94/2020 2 grudnia 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyzacji i cyfryzacji w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
93/2020 30 listopada 2020 wprowadzenia ograniczeń w działalności Starostwa Powiatowego w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik Treść zarządzenia
92/2020 24 listopada 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. porządkowania stanów prawnych nieruchomości i rekultywacji gruntów rolnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomości i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
91/2020 24 listopada 2020 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne pn.: "Ochrona fizyczna mienia oraz wykonanie usług porządkowych" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
90/2020 19 listopada 2020 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
89/2020 10 listopada 2020 przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
88/2020 9 listopada 2020 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
87/2020 5 listopada 2020 zawieszenie działalności Ośrodka Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze  z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 2 listopada 2020 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
86/2020

27 października 2020

powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. porządkowania stanów prawnych nieruchomości i rekultywacji gruntów rolnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
85/2020 27 października 2020 zmieniającego zarządzenia wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
84/2020 22 października 2020 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: "Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
83/2020 22 października 2020 wprowadzenia ograniczeń w działalności Starostwa Powiatowego w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wdrożenia procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
ZałącznikTreść zarządzenia
82/2020 21 października 2020  powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
81/2020 20 października   2020 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 13 - 14 października 2020 roku z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
80/2020 20 października   2020 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych na drogach powiatowych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 13 - 14 października 2020 roku z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
79/2020 16 października 2020 odwołania pogotowia przeciwpowodziowego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
78/2020 16 października 2020 ustalenia Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
RegulaminTreść zarządzenia
Załącznik1 Treść zarządzenia
Załącznik2 Treść zarządzenia
Załącznik3 Treść zarządzenia
Załącznik4 Treść zarządzenia
77/2020 15 października 2020 wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Powiatu Jaworskiego służbowych tabletów" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik1 Treść zarządzenia
76/2020 14 października 2020 ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w trybie natychmiastowym ZarządzenieTreść zarządzenia
75/2020 13 października 2020 ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik1 Treść zarządzenia
Załącznik2 Treść zarządzenia
Załącznik3 Treść zarządzenia
Załącznik4Treść zarządzenia
Załącznik5 Treść zarządzenia
Załącznik6 Treść zarządzenia
74/2020 13 października 2020 ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu jaworskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
73/2020 8 października 2020  zadania z zakresu administracji rządowej z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik1 Treść zarządzenia
72/2020  1 października 2020 zmieniające zarządzenie Starosty Jaworskiego w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jaworze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik1 Treść zarządzenia
71/2020 30 września 2020 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
70/2020 28 września 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju, Promocji i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
69/2020 14 września 2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławska 26 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
68/2020 24 września 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2020/2021" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
67/2020 24 września 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych Nr 363 Jawor - Jenków, Nr 373 Jawor - Niedaszów administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie 2020/2021". z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
66/2020 14 września 2020

powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.:"Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 363 Jawor - Złotoryja od km 44+327 do km 45+027" w ramach bieżącego utrzymania dróg

z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
65/2020 14 września 2020 wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
64/2020 11 września 2020 wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
63/2020 20 sierpnia 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2024" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
62/2020 11 sierpnia 2020 powołania Zespołu ds. weryfikacji stanu mienia Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
61/2020 10 sierpnia 2020 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
60/2020 10 sierpnia 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
59/2020 3 sierpnia 2020 powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu jaworskiego" realizowanej na podstawie wniosku ZP.272.5.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. o wyrażenie zgody dokonanie zamówienia publicznego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
58/2020 3 sierpnia 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyzacji i cyfryzacji w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
57/2020 21 lipca 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
56/2020 20 lipca 2020 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania: "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze " z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
55/2020 16 lipca 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
54/2020 16 lipca 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
53/2020 16 lipca 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Płac w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
52/2020 10 lipca 2020 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budowa chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0,372,49 z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
51/2020 9 lipca 2020 zmiany Regulaminu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
50/2020 1 lipca 2020 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 27-29 czerwca 2020 roku z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
49/2020 1 lipca 2020 powołania komisji inwentaryzacyjnej do przekazania kasy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
48/2020 22 czerwca 2020 wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wdrożenia procedury dotyczącej zapewnienia ochrony przed COVID-19 interesantom i pracownikom w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2020 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
47/2020 22 czerwca 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
46/2020 19 czerwca 2020 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygorowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
45/2020 16 czerwca 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn>: "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu jaworskiego". z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
44/2020 8 czerwca 2020 zmiany zarządzania Starosty Jaworskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
43/2020 1 czerwca 2020 wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wdrożenia procedury dotyczącej zapewnienia ochrony przed COVID-19 interesantom i pracownikom w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
42/2020 26 maja 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych w Wydziale Inwestycji i Funduszy w Starostwie Powiatowych w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
41/2020 22 maja 2020 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
40/2020 21 maja 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i architektury w wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
39/2020 21 maja 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjer w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
38/2020 19 maja 2020 czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 25 maja 2020 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
37/2020 18 maja 2020 powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej tj. zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
36/2020 15 maja 2020 uchylenia zarządzenia nr 49/2015 Starosty Jaworskiego z dnia 4.11.2015 r. z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
35/2020 15 maja 2020 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Jaworskim w 2020 r. z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
34/2020 8 maja 2020 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 8 maja 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
33/2020 11 maja 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu jaworskiego" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
32/2020 07 maja 2020 wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
31/2020 30 kwietnia 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawa masy na zimno" z dniem 30 kwietnia 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
30/2020 30 kwietnia 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup masy bitumicznej na gorąco"  z dniem 30 kwietnia 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
29/2020 27 kwietnia 2020 powołania komisji inwentaryzacyjnej do przekazania kasy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
28/2020 20 kwietnia 2020 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem 20 kwietnia 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
27/2020 20 kwietnia 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjer w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia  ZarządzenieTreść zarządzenia
26/2020 14 kwietnia 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia  ZarządzenieTreść zarządzenia
25/2020 10 kwietnia 2020 czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 10 kwietnia 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
24/2020 3 kwietnia 2020 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 3 kwietnia 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
tabela Treść zarządzenia
23/2020 7 kwietnia 2020 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg" z dniem 7 kwietnia 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
22/2020 7 kwietnia 2020 uchylenia zarządzenia nr 18/2020 Starosty Jaworskiego z dnia 25 marca 2020 r.  z dniem podjęcia  ZarządzenieTreść zarządzenia
21/2020 7 kwietnia 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
19/2020 26 marca 2020 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
18/2020 25 marca 2020 wprowadzenia rotacyjnego systemu pracy oraz pracy zdalnej pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia, do 10 kwietnia 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
17/2020 25 marca 2020 powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prawidłowego wykonania usługi: "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu jaworskiego" realizowanej na podstawie wniosku GP.272.2.2020 z dnia 12 marca 2020 r. o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
16A/2020 25 marca 2020 powołania komisji inwentaryzacyjnej do przekazania kasy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
16/2020 18 marca 2020 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 18 marca 2020 ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik 1 Treść zarządzenia
Załącznik 2Treść zarządzenia
15/2020 16 marca 2020 utworzenia, organizacji i funkcjonowania miejsca kwarantanny w związku z zagrożeniem COVID-19 z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
14/2020 13 marca 2020 funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Jaworze w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
13/2020 12 marca 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów Wydziale Komunikacji i Drogownictwa - Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów (PJP) w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
12/2020 12 marca 2020 wprowadzenia na terenie powiatu jaworskiego szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
11/2020 5 marca 2020 zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik1 Treść zarządzenia
10/2020 5 marca 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik1 Treść zarządzenia
9/2020 27 lutego 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
8/2020 24 lutego 2020 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
7/2020 20 lutego 2020 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2020 roku  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
6/2020 2 lutego 2020 ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2020 roku  z następnym miesiącem po opublikowaniu ZarządzenieTreść zarządzenia
5/2020 21 stycznia 2020 zmieniające zarządzenie Starosty Jaworskiego w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
4/2020 17 stycznia 2020 powołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
3/2020 10 stycznia 2020 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
2/2020 8 stycznia 2020 organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Jaworskiego  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
1/2020 3 stycznia 2020 powołania komisji na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2020-01-03 13:02:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-23 13:35:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171