☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Starosty Jaworskiego 2009

 

 

ZARZĄDZENIA STAROSTY JAWORSKIEGO

ROK 2009

 

 

Nr zarządzenia

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

84/2009 21 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej kontroli dostępu do urządzeń systemu Pojazd i Kierowca oraz przechowywania danych wchodzi w życie z dniem 01.02.2010r.
83/2009 21 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze" z dniem podpisania
82/2009 21 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru ostatecznego robót w ramach zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na sali sportowo widowiskowej PCKZ przy ul. Wiejskiej w Jaworze z dniem podpisania
81/2009 21 grudnia 2009 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru ostatecznego robót w ramach  zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na sali sportowo widowiskowej PCKZ przy ul. Wiejskiej w Jaworze" - roboty drogowe z dniem podpisania
80/2009 7 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa chodnika w Bolkowie przy drodze powiatowej nr 2844D strona prawa - etap II" z dniem podpisania
79/2009 4 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (dodatkowych) w ramach zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na sali sportowo widowiskowej PCKZ przy ul. Wiejskiej w Jaworze" z dniem podpisania
78/2009 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze" z dniem podpisania
77/2009 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z dniem podpisania
76/2009 9 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót w ramach zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem podpisania
75/2009 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa chodnika w Mściwojowie przy drodze powiatowej nr 2801D" z dniem podpisania
74/2009 2 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze" z dniem podpisania
73/2009 11 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC na dzień 31 grudnia 2009 r. znajdującego się w magazynie powiatowym Obrony Cywilnej zlokalizowanym na terenie bazy magazynowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, ul. Paderewskiego 6 z dniem podpisania
72/2009 10 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania
71/2009 22 października
2009 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dla zadania pn. "Realizacja "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego" w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu jaworskiego" - dostawa książek i pomocy dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
70/2009

16 października
2009 r.

w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 0+000 do 2+500" z dniem podpisania
69/2009 5 października 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Budowa chodnika wraz z pokryciem rowu w Wądrożu Wielkim przy drodze powiatowej nr 2184D" z dniem podpisania
67/2009 5 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podpisania
66/2009 5 października 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. budownictwa i architektury z dniem podpisania
65/2009 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie Nagrody Zarządu Powiatu w Jaworze dla nauczycieli za ich osiągnięcie dydaktyczno - wychowawcze z dniem podpisania
64/2009 25 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
63/2009 14 września 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. budownictwa i architektury z dniem podpisania
62/2009 3 września 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w Bolkowie przy drodze powiatowej nr 2844D strona prawa ul. Kamiennogórskiej - etap II" z dniem podpisania
61/2009 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej (strona lewa) od ul. Strzegomskiej do ul. Łukasińskiego w Jaworze z dniem podpisania
60/2009 28 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dla zadania pn. "Realizacja "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego" w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu jaworskiego" - dostawa książek i pomocy dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
59/2009 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do projektów scalania gruntów wsi Mściwojów, gminy Mściwojów, powiat jaworski województwo dolnośląskie z dniem podpisania
58/2009 25 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatkowych opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dniem podpisania
57/2009 24 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego na sali sportowo widowiskowej PCKZ przy ul. Wiejskiej w Jaworze" z dniem podpisania
56/2009 24 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w Mściwojowie przy drodze powiatowej nr 2801D" z dniem podpisania
55/2009 13 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Przebudowa chodnika w Bolkowie przy drodze powiatowej nr 2844D - etap I" z dniem podpisania
54/2009 10 sierpnia 2009 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiat Jaworski z dniem podpisania
53/2009 10 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu" z dniem podpisania
52/2009 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w jednostkach organizacyjnych powiatu jaworskiego po nawałnicy w dniu 23 lipca 2009 r. z dniem podpisania
50/2009 5 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego obcinania i przekazania urządzenia dotychczas używanego z dniem podpisania
49/2009 29 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenie podmiotu uprawnionego do usuwania pojazdów z dróg i ich umieszczania na parkingach strzeżonych z dniem podpisania
48/2009 28 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Jaworskiego Nr 41/09 z dnia 06 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 0+000 do 2+500" z dniem podpisania
47/2009 28 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 2+500 do 5+015" z dniem podpisania
46/2009 28 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Myślibórz - Myślinów - droga dojazdowa nr 2822D do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni szczelnej - dywanik bitumiczny" z dniem podpisania
45/2009 14 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze" z dniem podpisania
44/2009 8 lipca
2009 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego obcinania" z dniem podpisania
43/2009 8 lipca
2009 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w Wądrożu Wielkim przy drodze powiatowej nr 2184D" z dniem podpisania
42/2009 8 lipca
2009 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów" z dniem podpisania
41/2009 6 lipca
2009 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 0+000 do 2+500" z dniem podpisania
40a/2009 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po nadmiernych opadach deszczu w dniach 21 - 28.06.2009 r. z dniem podpisania
40/2009 1 lipca
2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
39/2009 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze" z dniem podpisania
38/2009 19 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót "Uszczelnienie papowego pokrycia dachowego w wielu miejscach nad salą sportową Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wiejskiej w Jaworze" z dniem podpisania
37/2009 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów" z dniem podpisania
36/2009 4 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosku z dnia 3 czerwca 2009 r. Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze dotyczącego wyłączenia z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową z dniem podpisania
35/2009 3 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w archiwum Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 10 grudnia 2008 r.
34/2009 3 czerwca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
33/2009 26 maja 2009 r. w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych z dniem podpisania
31/2009 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników
30/2009 15 maja 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych oraz gospodarstw pomocniczych zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników
29/2009 21 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej (strona lewa) od ul. Strzegomskiej do ul. Łukasińskiego w Jaworze z dniem podpisania
28/2009 20 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w Bolkowie przy drodze powiatowej nr 2844D - ETAP I" z dniem podpisania
27/2009 15 maja 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania
26/2009 30 kwietnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania
25/2009 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Jaworskiego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania

24/2009

12 maja 2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym

z dniem podpisania

23/2009

28 kwietnia 2009 r.

w sprawie określenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia specjalnego oraz placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Jaworski

z dniem podpisania

22/2009

28 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków oraz wzoru legitymacji i zaświadczenia, wydawanych społecznym opiekunom zabytków

z dniem podpisania

21/2009

28 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

z dniem podpisania

20/2009

17 kwietnia 2009 r.

w sprawie powierzenia funkcji w pionie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

19/2009

15 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

18/2009

14 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką

z dniem podpisania

17/2009

15 kwietnia 2009 r

w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843D w miejscowości Jawor, ulica bez nazwy w ciągu drogi Jawor-Piotrowice”

z dniem podpisania

16/2009

3 kwietnia 2009 r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 2+500 do 5+015”

z dniem podpisania

15/2009

30 marca 2009 r

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2001 Starosty Powiatu Jaworskiego z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jaworze

z dniem podpisania

14/2009

1 kwietnia 2009 r

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

13/2009

31 marca 2009 r

w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Armii Krajowej w Jaworze - strona prawa”

z dniem podpisania

12/2009

19 marca 2009 r

w sprawie regulaminu prowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

z dniem podpisania

11/2009

13 marca 2009 r

w sprawie przeprowadzenia w dniu 6 kwietnia 2009 r. treningu działania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podpisania

10/2009

20 lutego 2009 r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów”

z dniem podpisania

9/2009

20 lutego 2009 r

w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843D w miejscowości Jawor, ulica bez nazwy w ciągu drogi Jawor-Piotrowice”

z dniem podpisania

8/2009

27 lutego 2009 r

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2009 roku

z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane

7/2009

25 lutego 2009 r

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2009 roku

z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane

6/2009 9 lutego 2009 r w sprawie gospodarki lekami, materiałami i preparatami opatrunkowymi, sprzętem medycznym oraz organizacji udzielania pierwszej pomocy, wyposażania punktów opatrunkowych i apteczek pierwszej pomocy z dniem podpisania

5/2009

9 lutego 2009 r

w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843D w miejscowości Jawor, ulica bez nazwy w ciągu drogi Jawor-Piotrowice”

z dniem podpisania

4/2009

27 stycznia 2009 r

w sprawie powołania Zespołu do opracowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami

z dniem podpisania

3/2009

27 stycznia 2009 r

w sprawie przeprowadzenia w dniu 4 lutego 2009 r. treningu działania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podpisania

2/2009

23 stycznia 2009 r

w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

1/2009

22 stycznia 2009 r

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-03-10 11:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2012-11-15 11:24:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171