Kierownictwo Urzędu - Starosta

 

Starosta Jaworski

Michał Bander

 

bander 

 

Uchwała Nr I/4/24 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty

 

Starosta Jaworski stoi na czele Zarządu Powiatu i kieruje Starostwem Powiatowym w Jaworze. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Kieruje również bieżącymi sprawami Powiatu Jaworskiego i reprezentuje go na zewnątrz.

Pod nadzorem Starosty pozostają sprawy objęte zakresem działania:

 • Wicestarosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,
 • Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
 • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Biura Geodety Powiatowego,
 • Biura Obsługi Prawnej ,
 • Biura ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • Wydziału Rozwoju, Promocji i Turystyki,
 • Inspektora Ochrony Danych,
 • Służby BHP,
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Pionu Ochrony.

Sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 • powołuje i odwołuje kierowników jednostek i wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • zatwierdza program ich działania,
 • uzgadnia wspólne działanie jednostek na obszarze powiatu,
 • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami jednostek,
 • zleca w uzasadnionych wypadkach przeprowadzenie kontroli.

 

 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-16 10:03:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-23 13:48:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki