☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarząd Powiatu

Kompetencje Zarządu

 

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.


 W skład Zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

KADENCJA 2018-2023:

     starosta          RRRR                 

            Aneta Kucharzyk                        Stanisław Laskowski 
      
Przewodniczący Zarządu               Wicestarosta Jaworski
           Starosta Jaworski

                                                                                      

  Grygorcewicz     Łęgosz     Witek

    Jan Grygorcewicz            Wiesława Łęgosz                    Anna Róg   

                                                   

            

     Zarząd powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2. wykonywanie uchwał Rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określa statut powiatu.


Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu. Uchwały Zarządu zapadają głosami członków. Sekretarz, Skarbnik, inni zaproszeni goście nie biorą udziału w głosowaniach.                  

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-28 11:35:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-01-02 13:44:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221