Zarząd Powiatu

Kompetencje Zarządu

 

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.


 W skład Zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

 

SKŁAD ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO:

 

bander

Michał Bander - Przewodniczący Zarządu Starosta Jaworski

 

laskowski

Stanisław Laskowski - Wicestarosta Jaworski

 

grygorcewicz

Jan Grygorcewicz - Członek Zarządu

 

pieniążek

Piotr Pieniążek - Członek Zarządu

 

wroński

Jarosław Wroński - Członek Zarządu

            

Uchwała Nr I/5/24 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Jaworskiego

 

Zarząd powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2. wykonywanie uchwał Rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określa statut powiatu.


Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu. Uchwały Zarządu zapadają głosami członków. Sekretarz, Skarbnik, inni zaproszeni goście nie biorą udziału w głosowaniach.                  

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-28 11:35:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-22 09:45:10)