☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 08.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty

 

Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty

 
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 219, II piętro

Wniosek składa właściciel pojazdu lub w przypadku osób prawnych osoba z pełnomocnictwem

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
2. Załączniki:
• wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu (nie wymagany w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu )
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 
3. Do wglądu:

• dokument tożsamośc

Opłata administracyjna

opłata za dowód 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł
 
Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-04-20 11:48:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-09-16 10:09:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927