Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyna w m. Mysłów”

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty     plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
14-03-2022 r.
Informacja o złożonych ofertach plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
14-03-2022 r.
Zaproszenie do złożenia oferty plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
04-03-2022 r.
Zał. nr 1
Formularz ofertowy
plik_doc_docx Data publikacji dokumentu: 
04-03-2022 r.

Zał. nr 2
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
04-03-2022 r.

Zał. nr 3
Projekt umowy

plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
04-03-2022 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-03-04 13:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-03-14 13:26:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki