☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Termomodernizacja obiektu Internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie wraz z adaptacją II piętra na placówkę opiekuńczo - wychowawczą

ARCHIWUM

Jawor, dnia 30 stycznia 2013 r.


RPE.2600.86.2012.2013


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W FORMIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY HANDLOWEJ

 


W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez firmę która złożyła najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu o opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie audytu energetycznego wraz z nadzorem autorskim dla realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektu Internatu przy Zespole Szkół  Agrobiznesu w Bolkowie wraz z adaptacją II pietra na placówkę opiekuńczo – wychowawczą”, uprzejmie informujemy o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 31 stycznia br. opublikowane zostanie  ponowne zaproszenie do złożenia oferty handlowej zawierające rozszerzony szczegółowy zakres zadania.
 

/-/ Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski


  

Jawor, 11 stycznia 2013 r.RPE.2600.86.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  „Termomodernizacja obiektu Internatu przy zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie wraz z adaptacją II pietra na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”

 

Numer
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość
uzyskanych punktów
UWAGI
1 AGBAST Jacek Gorzyński
ul. Okulickiego 31a/37
42-218 Częstochowa
100,00 Najkorzystniejsza oferta
 
2 Pracownia Projektowa Architektury „ARACO” s.c.
ul. Pocztowa 17/
19 53-313 Wrocław
23,27  
3 Przedsiębiorstwo Projektowe BIPROMAG 1 Sp. Z O.O.
ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice
34,08  
4 BOSTUDIO Radosław Boguszewski
ul. Dzielnicowa 4/2d 
54-614 Wrocław
24,72  
5 „STUDIO IN” s.c.
ul. akowa 42/1 
51-616 Wrocław
39,03  
6 „SQUARE” Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska
ul. Kościuszki 63 
41-500 Chorzów
- Oferta nie poddana ocenie
- braki formalne
7 MARBO ARCHITEKCI” Bożena Lewczyńska – Richter
ul. Korfantego21/9 44-100 Gliwice,
z siedzibą firmy: ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice
- Oferta nie poddana ocenie
- braki formalne
8 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp.
Z O.O.
ul. Strzeleckiego 27
44-105 Gliwice
31,84  
9 SOLARSYSTEM” S.C. Łapa M.,Olesek W.,
Skorup-Nawara E.
ul. Słowackiego 42
32-400 Myślenice
31,43  
10 Pracowania Projektowa „PIK” S.C. Anna i Maciej Pindurowie
ul. Szeroka 24
44-240 Żory
52,65  
11 Biuro Doradztwa i Nadzoru Budowlanego. Zarządzanie Nieruchomościami. Maria Sarnowska
Ul. Katowicka 9
68-200 Żary
- Oferta nie poddana ocenie
- braki formalne
12 Wykonawcy  ABM Wycena Nieruchomości,
Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy
ul. Czarnieckiego 22a 44-100 Gliwice
39,03  
13 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska S.C.
ul. Pełczyńska 11
51-180 Wrocław
49,59  
14 ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88 59-301 Lubin
67,22  
15 PATIO Monika Święcicka
ul. Januszowicka 24 53-135 Wrocław
37,23  
16 NEON Wojciech Norberciak
ul. Bór 180; 
42-202 Częstochowa
33,33  
17 „AM+” architekt Anna Michno
ul. Browrow 1,
58-400 Kamienna Góra
41,34  
18 ARKOS sp z o.o.
ul. 1 Maja 27,
58-500 Jelenia Góra
  Oferta nie poddana ocenie
- braki formalne
19 „ENEPROJEKT” Adam Dziamski
Os.Armii Krajowej 19/6,
61-374 Poznań
22,82  
20 Pracownia Projektow mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
ul. Zmorskiego 29; 58-100 Świdnica
26,58  
21 Biuro Inżynierskie mgr inż. Roman Mucha,
ul. Mariańska 9,
47- 400 Racibórz
31,27  
22 VECTRA,
ul. OGIŃSKIEGO 1A, 58-506 Jeleni Góra
25,74  

 

Wybrano ofertę nr 1 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: AGBAST Jacek Gorzyński, Ul. Okulickiego 31a/37 42-218 Częstochowa .
Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi:  14 883,00. brutto. Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 


Jawor, 11 stycznia 2013 r.


RPE.2600.86.2012
ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  OFERT

„Termomodernizacja obiektu Internatu przy zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
wraz z adaptacją II pietra na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”

 

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena UWAGI
1 AGBAST Jacek Gorzyński
ul. Okulickiego 31a/37
42-218 Częstochowa
14 883,00 -
2 Pracownia Projektowa Architektury „ARACO” s.c.
ul. Pocztowa 17/19 53-313 Wrocław
63 960,00 -
3 Przedsiębiorstwo Projektowe BIPROMAG 1 Sp. Z O.O.
ul. Toszecka 99 44-100 Gliwice
43 665,00 -
4 BOSTUDIO Radosław Boguszewski
ul. Dzielnicowa 4/2d  54-614 Wrocław
60 208,50 -
5 „STUDIO IN” s.c.
ul. akowa 42/1  51-616 Wrocław
38 130,00 -
6 „SQUARE” Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska
ul. Kościuszki 63  41-500 Chorzów
43 480,50 -
7 MARBO ARCHITEKCI” Bożena Lewczyńska – Richter
ul. Korfantego21/9 44-100 Gliwice,
z siedzibą firmy: ul. Toszecka 99 44-100 Gliwice
49 077,00 -
8 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp. Z O.O.
ul. Strzeleckiego 27 44-105 Gliwice
46 740,00 -
9 SOLARSYSTEM” S.C. Łapa M.,
Olesek W., Skorup-Nawara E.
ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice
7 355,00 -
10 Pracowania Projektowa „PIK” S.C. Anna i Maciej Pindurowie
ul. Szeroka 24 44-240 Żory
28 265,40  
11 Biuro Doradztwa i Nadzoru Budowlanego.
Zarządzanie Nieruchomościami.
Maria Sarnowska
ul. Katowicka 9 68-200 Żary
32 595,00 -
12 Wykonawcy  ABM Wycena Nieruchomości,
Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy
ul. Czarnieckiego 22a 44-100 Gliwice
38 130,00 -
13 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska S.C.
ul. Pełczyńska 11 51-180 Wrocław
30 012,00 -
14 ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88 59-301 Lubin
22 140,00 -
15 PATIO Monika Święcicka
ul. Januszowicka 24 53-135 Wrocław
39 975,00 -
16 NEON Wojciech Norberciak
ul. Bór 180;  42-202 Częstochowa
44 649,00 -
17 „AM+” architekt Anna Michno
ul. Browrow 1, 58-400 Kamienna Góra
36 000,00 -
18 ARKOS sp z o.o.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
48 954,00 -
19 „ENEPROJEKT” Adam Dziamski
Os.Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznań
65 220,00 -
20 Pracownia Projektow mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
ul. Zmorskiego 29; 58-100 Świdnica
56 000,00 -
21 Biuro Inżynierskie mgr inż. Roman Mucha,
ul. Mariańska 9, 47- 400 Racibórz
    47 601,00 -
22 VECTRA,
ul. OGIŃSKIEGO 1A, 58-506 Jeleni Góra
57 810,00 -

 


 

Jawor, dnia 21 grudnia 2012 r.RPE.2600.86.20121. Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie audytu energetycznego wraz nadzorem autorskim dla realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektu Internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie wraz z adaptacją II piętra na placówkę opiekuńczo – wychowawczą”

2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. OPIS BUDYNKU:
Internat przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
Adres internatu: ul. Mickiewicza 1, 59-420 Bolków
Powierzchnia zabudowy: 425,2 m2, powierzchnia użytkowa: 1100 m2, kubatura: 5804 m3, wysokość budynku – ok. 15,0 m.
Budynek wolnostojący. Ilość kondygnacji nadziemnych 3 (w tym 2 plus 1 - parter). Ilość kondygnacji podziemnych 1. Konstrukcja budynku tradycyjna. Fundamenty: kamień. Ściany: cegła, stropy: WPS żelbetowe. Dach: pokryty dachówką, konstrukcja drewniana.
Wymiary budynku: długość 30,8m, szerokość 13m.
Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków.

4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA.
Założenia termomodernizacyjne budynku powinny obejmować m. in.:
- wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej;
- ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu;
- wymianę kotła c.o. oraz instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem montażu instalacji solarnej oraz niezbędnych zmian w kotłowni c.o.
- zaprojektowanie nowego wystroju architektonicznego elewacji po uprzednim dociepleniu ścian zewnętrznych.

Do zakresu prac wykonawcy należeć będzie m. in.:  
4.1 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w tym opracowanie audytu ekologicznego:

 1. uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków,
 2. opracowanie inwentaryzacji budynku i wykonanie oceny stanu technicznego;
 3. uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, opinii i uzgodnień związanych z przyszłą realizacją prac budowlanych, w tym m. in. od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Straży Pożarnej, itd.;
 4. Opracowanie audytu energetycznego dla realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektu Internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie wraz z adaptacją II piętra na placówkę opiekuńczo – wychowawczą”. Audyt energetyczny musi być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 z  zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 33, poz.195). Audyt energetyczny powinien być sporządzony i dostarczony w trzech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym z rozszerzeniem .rtf  i PDF.   
 5.  wykonanie projektów budowlanych wszystkich niezbędnych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – 4 komplety,
 6. wykonanie projektów wykonawczych uszczegółowiających i uzupełniających projekty budowlane  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -  4 komplety,
 7. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie  z wymaganiami określonymi w § 12-14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 3 egzemplarze,
 8. wykonanie przedmiarów robót, zgodnie wymaganiami określonymi w § 6-10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 2 egzemplarze,
 9. wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym -  2 egzemplarze,
 10. całość opracowań należy przekazać w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD:
 •  część rysunkową w formacie PDF, część opisową i obliczeniową formatach doc lub xls,
 •  przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie  PDF i ath  w wersji 3 lub wyższej.
 1. zleceniobiorca opatrzy w/w dokumentację w wykaz zawartości dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dostarczone dokumentacje są wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz że są kompletne.


4.2 Sprawowanie nadzoru autorskiego, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku złożenia przez wykonawcę robót budowlanych, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót;
 2. udziału w odbiorze końcowym inwestycji;
 3. sporządzenie analiz i wyliczeń powykonawczych w zakresie poziomu osiągniętych wskaźników wynikających z przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych  (Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla Budynku)


5. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie oraz cenę w podziale na określone etapy wyszczególnione w złączniku nr 1 pkt 6. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całości zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

           Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------- * 100%
                                        Cena oferowana badanej oferty


przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

6. Płatność dokonywana będzie w dwóch transzach po realizacji danej części zamówienia, zgodnie z wartościami podanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Płatność nastąpi na podstawie wystawionych faktur VAT, po podpisaniu protokolarnego odbioru danej części prac. Pierwsza transza wypłacona zostanie po wykonaniu zakresu prac określonego w pkt. 4.1 niniejszego ogłoszenia. Druga transza wypłacona zostanie po wykonaniu prac opisanych w pkt. 4.2.

7. Termin i  miejsce wykonania zamówienia:
Dokumentacja powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego w następujących terminach:

 1. opracowanie I etapu dokumentacji (dostosowanie II piętra Internatu do wymogów placówki opiekuńczo – wychowawczej) - niezbędne rysunki i kosztorysy – do dnia 15 lutego 2013 r.
 2. opracowanie pozostałej części dokumentacji – etap II - do dnia 15 marca 2013 r.,
 3. nadzór autorski prowadzony będzie w miarę postępu rzeczowej realizacji prac budowlanych oraz po zakończeniu tych działań w postaci opracowania „Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”.  


8. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

 1. wypełniony podpisany załącznik nr 1 – Formularz oferty.
 2. wykaz wykonanych usług – zał. nr 2, potwierdzający posiadanie  odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie – zrealizował co  najmniej dwa inne zlecenia polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej zawierającej działania termomodernizacyjne dla obiektów o minimalnej kubaturze 3.000 m3.
Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru dokumentacji).

9.  Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawców z podwykonawstwa.

10. Zaleca się wizytę na obiekcie w celu pełnego zdiagnozowania pełnych, istniejących warunków oraz możliwości i potrzeb do uwzględnienia w projekcie.
Zamawiający udostępni do wglądu posiadaną dokumentację techniczną obiektu, w tym książkę obiektu budowlanego.

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

12. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: oferty należy przesłać faxem w terminie do dnia 11 stycznia 2013 r. do godz. 12:00, na numer 076/729 01 60 lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, pok. 108 Kancelaria Ogólna. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

13. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 % za całość wykonania zadania.

14. Osoba do kontaktów:  

Tomasz Głąbicki - tel. (076) 72-90-120, e-mail: glabicki@powiat-jawor.org.pl
Krzysztof Kowalczyk - tel. (076) 72-90-101, e-mail: kowalczyk@powiat-jawor.org.pl


15. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).

 


Załączniki:

1.    Formularz ofertowy
2.    
Formularz - wykaz wykonanych usług

 

Wytworzył:
(2012-12-21)
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2012-12-21 15:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2013-06-24 09:58:35)
 
 
liczba odwiedzin: 4655648

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X