Scalanie

 

OGŁOSZENIE Data publikacji 24.05.2024
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo

plan sytuacyjny

Logo

 

 


 

 

Data publikacji 18.04.2024-03.05.2024 r.
Decyzja ostateczna o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Snowidza Logo
Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski Logo

Mapa z projektem scalenia ark. 1

Logo
Mapa z projektem scalenia ark. 2 Logo

 


OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO w sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów

Data publikacji 
29.02.2024 

 

Logo

 

 


 

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO w sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów

Data publikacji 
22.02.2024 

 

Logo

 


 

„ Zaproszenie do udziału w II konsultacjach społecznych Data publikacji
23.08.2023
  LogoLogo

UCHWAŁA Z DNIA 27 LIPCA 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem wsi Snowidza, gm. Mściwojów, powiat jaworski Data publikacji
28.07.2023- 14.08.2023
  LogoLogo

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o czynnościach określenia przebiegu granic obszaru scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski

Data publikacji
21.07.2023- 29.07.2023
Obwieszczenie okazania granic LogoLogo

Mapa obszaru scalania

Logo

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów wsi Snowidza objętych postępowaniem scaleniowym Data publikacji
30.06.2023
  Logo

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Data publikacji
30.06.2023- 16.07.2023
Zaproszenie Logo

Mapa

Logo

 

Data publikacji 
21.06.2023r. - 06.07.2023

Uchwała w sprawie zasad szacunku gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski”, gmina Mściwojów, powiat jaworski

Logo

 


 

Data publikacji 
14.06.2023r. - 30.06.2023

Postanowienie o, powołaniu Komisji pełniącej funkcje doradcze

Logo

 

 


 

Data publikacji 
29.05.2023r.

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniu w sprawie scalania gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów

Logo

Logo


 

Data publikacji 
12.05.2023 –
29.05.2023

Postanowienie zmieniające postanowienie nr GP.6622.23.2022.9.2023 z dnia 12 kwietnia 2023  o powołaniu zespołu do spraw scaleń pełniącego funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski

Logo


 

Data publikacji 
13.04.2023 – 28.04.2023

Postanowienie o powołaniu zespołu do spraw scaleń pełniącego funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski

Logo


 

Data publikacji 07.02.2023-22.02.2023r.
Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniu w sprawie scalania gruntów wsi SNOWIDZA, gmina Mściwojów Logo

Postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Snowidza i części obrębu Grzegorzów

Logo
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW WSI SNOWIDZA GMINA MŚCIWOJÓW POWIAT JAWORSKI – MAPA Logo

 

  Data publikacji
21.09.2022
Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o okazaniu na gruncie stabilizacji punktów granicznych działek wydzielonych w wyniku scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice. Logo

 

 

Data publikacji
24.08.2022
Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o dacie objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice Logo

 


 

DECYZJA o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat

Data publikacji 22.07.2022-05.08.2022r.

Decyzja

Logo

Zasady obejmowania w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia

Logo

 


 

Obwieszczenie starosty Jaworskiego o zebraniu uczestników scalenia LUBORADZ

Data publikacji 
 
                                  

Uzupełnienie składu rady uczestników scalenia

23.02.2022

Logo

Okazanie zasad obejmowania w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia 20.06.2022 Logo

 


 

 

 

Data publikacji
19.01.2022

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniu uczestników scalenia LUBORADZ

Logo

 


 

 

 

Data publikacji
23.12.2021

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych – Mysłów działka nr 781

Logo

 


 

 

 Data publikacji 

09.12.2021 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Jaworskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Luboradz (…), po odczytaniu w dniu 7.12.2021 r. na zebraniu uczestników scalenia

Logo


 

 

 Data publikacji 

17.11.2021 

Obwieszczenie o odczytaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Starosty Jaworskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Luboradz

Logo

 


iii

ioyyu

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski

mająca na celu poprawę warunków gospodarowania na obszarze scalenia

poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawę walorów krajobrazowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”,

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 


iii
 

ioyyu

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski

mająca na celu poprawę warunków gospodarowania na obszarze scalenia

poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawę walorów krajobrazowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”,

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

 

 Data publikacji 

17.06.2021 

Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów wsi Luboradz

Logo

 


 

 

 Data publikacji 

1.06.2021

Obwieszczenie – odczytanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Luboradz

Logo


 

 

 Data publikacji 

24.03.2021

Zawiadomienie o zebraniu komisji doradczej w dniu 31.03.2012 r. w godzinach 9:00 - 14:00 w świetlicy wiejskiej w Luboradzu

Logo

 

 

 

  

Niedaszów-ponowne konsultacje

społeczne- zagospodarowanie poscaleniowe

Data publikacji

27.01.2021

 

Odpowiedzi na wniesione wnioski po 2 korekcie

Logo

  

Niedaszów-ponowne konsultacje

społeczne- zagospodarowanie poscaleniowe

Data publikacji 30.12.2020
 

Wnioski uwagi - druk

Logo

Zaproszenie ponowne konsultacje Logo
Droga 3.1_p297 Logo
Droga 3.2_p297 Logo
Droga nr 1 p420 Logo
Droga nr 2 p420 Logo
Droga nr 4 Logo
Odpowiedzi na wnioski zjazdy po I korekcie NIEDASZÓW Logo
Orientacja Logo

 

 


 

  Data publikacji 26.10.2020

OGŁOSZENIE

Odwołanie zebrania w sprawie konsultacji społecznych w Niedaszowie w dniu 28 października 2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej i związanymi z nią ograniczeniami.

Logo

 


 

OBWIESZCZENIE

o okazywaniu na gruncie granic nowo zaprojektowanych działek

na obszarze scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice,

gmina Mściwojów, powiat jaworski

w dniach od 09.11.2020 r. do 18.11.2020 r

w godzinach od 9:00 do 14:30

Obwieszczenie
Treść zarządzenia
Data publikacji dokumentu:
21-10-2020r.
Załącznik
Treść zarządzenia

 


 

ZAPROSZENIE

do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu zagospodarowania terenu dla dróg transportu rolnego nr 1,2,3 i 4 w Niedaszowie projektowanych przez biuro projektowe BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.o.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy miejskiej w Niedaszowie w dniu 28.10.2020r. o godz. 17:00

 
Logo

 


 

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz 14.07.2020r. (wtorek) godz. 17.00 – świetlica w Luboradzu.

„Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem.”

 


 

OBWIESZCZENIE

Luboradz - Harmonogram zaznajomienia indywidualnego uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów poddawanych scaleniu. 

Logo

 


 

OBWIESZCZENIE

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz 25.06.2020 (czwartek) godz. 17.00 – świetlica w Luboradzu.


Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem.

Logo

 


 

 

 Odwołanie zebrania scaleniowego w Luboradzu w dniu 31 marca 2020 r. świetlica wiejska godz. 19.00

Logo

Zmiana terminu zebrania scaleniowego w Luboradzu na dzień 31 marca 2020 r. świetlica wiejska
godz. 19.00

Logo

OBWIESZCZENIE

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz 23.03.2020 (poniedziałek) godz. 19.00 – świetlica w Luboradzu.  

„Zapoznanie uczestników scalenia z wynikami ustaleń komisji doradczej w sprawie ewentualnych zastrzeżeń do szacunku gruntów oraz podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem.”

Logo

 


 

 

OBWIESZCZENIE

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice, w dniu 27.02.2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Luboradzu,  w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.

Logo

 


 

OBWIESZCZENIE

Spotkanie robocze członków komisji pełniącej funkcje doradcze, w dniu 20.02.2020 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w świetlicy wiejskiej w Luboradzu.

Logo

 


 

OBWIESZCZENIE

 Scalenie Luboradz-zbieranie życzeń i wniosków 19.11 -2.12.2019 r.

Logo

 

 


 

 

 

OBWIESZCZENIE

 ZEBRANIE  Luboradz 14.11.2019 r. – uchwalenie zasad szacowania gruntów

Logo

 


 

 

OBWIESZCZENIE

 Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz- uchwalenie zasad szacowania gruntów”

Logo
 

ZAWIADOMIENIE

 „spotkanie Komisji doradczej – szacowanie gruntów wsi Luboradz poddawanych scaleniu””

Logo

 


 

 

OBWIESZCZENIE

„1 - Okazanie na gruncie znaków granicznych wg harmonogramu,
2 - Zebranie uczestników scalenia w dniu 12.09.2019r.”

Logo

 


 

 

OBWIESZCZENIE

o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice – wybór rady uczestników scalenia.”

Logo

 


 

 

OBWIESZCZENIE

Postanowienie o wszczęciu scalenia gruntów wsi Luboradz oraz klauzula informacyjna (RODO)

Logo

 


OBWIESZCZENIE

Ostateczna decyzja o scaleniu gruntów wsi Niedaszów

Logo

 

 


OBWIESZCZENIE

o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz

Logo

 


 

DECYZJA

o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Niedaszów

Logo

OBWIESZCZENIE

o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce
i Zimnik, gmina Mściwojów, które decyzją Starosty Jaworskiego nr GP.6620.84.2016
z dnia 23 lipca 2018 r. zostały przyłączone do obrębił Niedaszów

Logo

 


Projekt scaleniowy

Niedaszów - arkusz mapy 1

Logo

Projekt scaleniowy

Niedaszów - arkusz mapy 2

Logo

Zasady obejmowania w posiadanie
gruntów wydzielonych w wyniku scalenia

Logo

OBWIESZCZENIE

o okazaniu projektu scalenia Niedaszów

Logo

OBWIESZCZENIE

 o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik, gmina Mściwojów, które decyzją starosty Jaworskiego nr GP.6620.84.201z dnia 23 lipca 2018 r. zostały przyłączone do obrębu Niedaszów

Logo

Zawiadomienie o komisji 14.03.2019

Logo

OBWIESZCZENIE
 o okazywaniu na gruncie granic nowo zaprojektowanych działek wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski

Logo

OBWIESZCZENIE
 Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice

Logo

OBWIESZCZENIE
- indywidualne zapoznanie z wartością szacunkową gruntów

Logo

Zebranie 22.11.2018 r.- uchwała ws zgody na wykonany szacunek gruntów

Logo

Zebranie 6.11.2018 r.- uchwała ws zgody na wykonany szacunek gruntów

Logo

Projekt szacunku porównawczego gruntów wsi Niedaszów

Logo

Zażalenie na postanowienie o scaleniu LUBORADZ

Logo

Spotkania uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów z geodetami Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu: mgr inż. Danutą Ziembicką, inż. Jackiem Pieklikiem i mgr inż. Sylwią Myszyńską

Logo

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik

Logo

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów wsi Luboradz

Logo
Mapa założeń do projektu scalenia gruntów wsi Luboradz Logo

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz i części wsi Drzymałowice Logo

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik 17.07.2018 Logo

Projekt klasyfikacji gruntów wsi Niedaszów

Protokół ustalenia klasyfikacji gruntów wsi Niedaszów Logo

Mapa klasyfikacyjna gruntów Wsi Niedaszów

Logo

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik 10.04.2018

Logo

 


Odczytane postanowienie o scaleniu gruntów - Niedaszów Logo
Mapa założeń Niedaszów Logo

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów
oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik
Logo

Jawor, dnia 14.12.2016 r.

GNiŚ.7633.27.2016

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 71 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 84 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016, poz. 71) w związku z wszczętym z urzędu przez Starostę Jaworskiego postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”

uzasadnienie

            Na podstawie art. 73 ust. 2 i art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”.

            Zgodnie z art. 28 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) z uwzględnieniem art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), ustalono iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20. W związku z tym zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do wiadomości stronom poprzez obwieszczenie znak; GNiŚ.7633.27.16 z dnia 09.09.2016 r.

Jednocześnie obwieszczeniem z dnia 09.09.2016 r. nr GNiŚ.7633.27.16 powiadomiono społeczeństwo o wszczęciu z urzędu postępowania w powyższej sprawie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczono na stronie internetowej (BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, Urzędu Gminy w Mściwojowie oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Luboradz. Zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i godziny, w których wnioski mogą być składane.

            W toku trwającego postępowania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Powyższe przedsięwzięcie, zgodnie z  3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikowane jest jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy realizacja tego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymianie gruntów – wydanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy. W myśl powołanego przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia takiej oceny, organ stwierdza w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

            Wobec powyższego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta Jaworski wystąpił z wnioskiem dnia 23.11.2016 r. nr GNiŚ.7633.27.2016 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie opinii, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu, dołączając kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4240.963.2016.AG z dnia 06.12.2016 r., wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Starosta Jaworski postanowieniem z dnia 06 grudnia znak GNiŚ.7633.27.2016 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Strony zostały powiadomione o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej (BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze, tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa i Urzędu Gminy w Mściwojowie oraz tablicy ogłoszeń wsi). Zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i godziny, w których uwagi i wnioski mogą być składane. Nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Mściwojów  przedłożył wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z których wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem.

Mając na względzie w/w opinię oraz analizę informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Starosta Jaworski uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko uzasadniając to w odniesieniu poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób;

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia;

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na scaleniu gruntów wsi Luboradz, położonych w gminie Mściwojów, powiat jaworski. Projektowany obszar scalenia obejmuje 438,1015 ha w 420 działkach położonych w dwóch obrębach Luboradz i Drzymałowice.

W ogólnej powierzchni obszaru scalenia, która wynosi 438,1015 ha, 90,3% (395,5022 ha) stanowią użytki rolne. Wśród nich dominują grunty orne, zajmujące 352,1033 ha, co stanowi 80,4% powierzchni scalenia. Na powierzchnie użytków zielonych składa się 13,1619 ha łąk (3,0%) i 16,8956 ha pastwisk (3,9% powierzchni). Znikomą powierzchnię – 0,3878 ha zajmują przydomowe sady. Nieużytki to zaledwie 0,1945 ha. Grunty leśne  to 19,2585 ha (w tym lasy 19,2377 ha), grunty zabudowane i zurbanizowane 20,9647 ha (4,8% powierzchni obszaru scalenia), w tym drogi 19,6939 ha (4,5%). Grunty pod wodami to 2,1816 ha (0,5% powierzchni). Składają się na nie cieki naturalne. Sieć melioracji szczegółowych stanowią rowy o pow. 1,5957 ha. W projekcie scalenia uczestniczy 65 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 370,2812 ha. W/g danych ewidencji gruntów i budynków wody stojące nie występują. Dwanaście działek ewidencyjnych , nr 136/1, 136/4, 136/3, 155/1, 155/2, 148/3, 148/4, 148/2, 134, 135, 147/2, 146/2 objętych jest pakietem rolno-środowiskowym- rolnictwo zrównoważone. Termin realizacji tego pakietu kończy się w 2018 roku. Pakiet ten polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin w obrębie całego gospodarstwa. Planowany zakres prac związany ze scaleniem gruntów i zagospodarowaniem poscaleniowym obejmuje m.in. wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej pod drogi wewnętrzne gminne, wydzielenie gruntów niezbędnych do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, utwardzenie nawierzchni przebudowywanych dróg, wybudowanie wzdłuż dróg rowów, wprowadzenie zadrzewień przydrożnych, budowę zbiornika odparowującego w liniach rozgraniczających dróg, likwidację zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, stworzenie nowego uporządkowanego układu działek dostosowanego do obiektów fizjograficznych, itp.  

      W ramach prac scaleniowych w terenie zostaną wykonane prace pomiarowe, przy pomocy przyrządów elektronicznych (do stabilizacji osnowy pomiarowej oraz punktów granicznych, wykorzystane zostaną słupki betonowe). Ponadto cały zakres prac dotyczy m.in.  przebudowy dróg, utwardzenia nawierzchni zostaną wykonane mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn drogowych (tj. koparek, równiarek, rozkładarek do mas bitumicznych, walców drogowych i zagęszczarek). Na tym etapie wystąpią typowe, jak dla tego etapu uciążliwości tj. emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, hałas pochodzący z pojazdów, odpady budowlane, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac należy je uznać za niewielkie. Odpady powstające w wyniku serwisowania maszyn i urządzeń budowlanych, wytworzone zostaną poza obszarem budowy (w zakładach serwisowych). 

      Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w celu zwiększenia walorów krajobrazowych, poprawy warunków mikroklimatycznych a także jako rekompensatę za ewentualną  wycinkę drzew, zaprojektowano wprowadzenie 1,12 km liniowych nasadzeń drzew wzdłuż dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Projektowana sieć dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych nie tylko usprawni dojazd do pól znajdujących się w granicy obrębu, ale stworzy również dogodne warunki dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej na tym terenie. Ponadto budowa zbiornika odparowującego w liniach rozgraniczających dróg przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń przenikających do środowiska gruntowo-wodnego. Zaplanowane działania związane  z realizacją scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego nie spowoduje zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem gruntów. Likwidacja bądź znaczące ograniczenie dotychczasowych wad przestrzeni rolniczej poprzez dostosowanie nowo projektowanych granic działek do naturalnych obiektów fizjograficznych i zmniejszenie tym samym powierzchni nieprodukcyjnych, wpłynie na właściwe planowanie przestrzeni obszarów wiejskich oraz racjonalną gospodarkę gruntami. Ułatwienie w procesie scalenia transferu ziemi i gospodarstw małych do gospodarstw o odpowiednim potencjale rozwojowym wpłynie dodatkowo na konkurencyjność sektora rolnego.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu ternu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające;

a/ obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych- Przedsięwzięcie leży poza w/w obszarami.

b/ obszary wybrzeży - Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c/ obszary górskie i leśne – Przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. W obszarze planowanej inwestycji znajduje się obszar leśny. 

d/ obszary objęte ochrona w strefie ochrony ujęć wody i obszary chronione zbiorników wód śródlądowych – Nie występują strefy ochrony ujęć wód.

e/ obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – Obszar scalenia położony jest poza granicami  obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze zm.). Nie występują tu też istniejące lub projektowane obszary Natura 2000.

f/ obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – W miejscu realizacji inwestycji obszary takie nie występują.

g/ obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – Na terenie obszaru scalenia, ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlegają;

1.Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, dla których wszelkie prace budowlane, zmiany własności, podziały nieruchomości i zmiany sposobu użytkowania wymagają  zezwolenia Państwowej Służby Ochrony Zabytków;

- zespół zamkowo-pałacowy z XVI wieku o cechach architektury baroku, położony na działce nr 101/21 (nr rej. zabytków 96/L). Kompleks zaliczony jest do zbytków I klasy.

- kościół wybudowany w XVI wieku; działka nr 114 ( nr rej zabytków 152/L).

- XIV wieczny cmentarz przy kościele; działka nr 114 (nr rej. zabytków 840/L).

2.  Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków; dom mieszkalny nr 1 z pierwszej połowy XIX wieku oraz dom mieszkalny  i budynek gospodarczy o numerze porządkowym 12, z drugiej połowy XIX wieku.

3. Udokumentowane stanowiska archeologiczne, na których wszystkie prace budowlane wolno prowadzić po uzyskaniu opinii Państwowej Służby Ochrony zabytków.

4. W obszarze scalenia wyznaczone są w planie miejscowym;

     - strefa „OW” obserwacji archeologicznej,

     - strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej

    - strefa „B” ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych.

h/ gęstość zaludnienia - We wsi mieszka 201 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 46 osób na km2.

i/ obszary przylegające do jezior. – W miejscu  realizacji inwestycji nie występują.

j/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. – W zasięgu oddziaływania realizacji nie występują.

  1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z;

a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać. – Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i liczbę ludności.

b/ transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze. – Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać trans- granicznie na środowisko.

c/ wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej. – Mając na uwadze charakter zamierzenia, nie przewiduje się wpływu inwestycji na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a także ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

d/ prawdopodobieństwa oddziaływania. – Nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia skumulowanego oddziaływania, z uwagi na brak powiązań inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

e/ czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania. – W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń wykorzystywanych w pracach dot. m.in. przebudowy dróg, utwardzenia nawierzchni (tj. równiarek, koparek, rozkładarek do mas bitumicznych, walców drogowych i zagęszczarek). Na tym etapie wystąpią typowe, jak dla tego etapu uciążliwości, tj. emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, hałas pochodzący od pojazdów, odpady budowlane. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustana po zakończeniu prac, należy je uznać za niewielkie. Powstałe odpady z procesu modernizacji dróg (np. piasek, kruszywo, ziemia) zostaną zagospodarowane w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Niewielkie ilości odpadów powstających w wyniku serwisowania maszyn i urządzeń budowlanych wytworzone zostaną poza obszarem budowy  (w zakładach serwisowych).     

Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. W celu zminimalizowania uciążliwości, związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia, prace ziemne powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych tj. od 6.00 do 22.00. Wykonawca winien w związku z realizacją inwestycji utrzymywać maszyny i sprzęt w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych.

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter  przejściowy i odwracalny, ustąpią po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Wykonanie w ramach operacji scalenia gruntów prac związanych z;

- wprowadzeniem liniowych zadrzewień wzdłuż przebudowywanych dróg, które wzbogacą krajobraz,

- przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, które obecnie są drogami gruntowymi  w złym stanie technicznym o nieestetycznym wyglądzie oddziałującym negatywnie na krajobraz rolniczy,

- uporządkowaniem krajobrazu rolniczego poprzez likwidację i rekultywację zbędnych zaniedbanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- stworzeniem nowego, uporządkowanego układu działek wpisujących się w obiekty fizjograficzne,

pozwoli na poprawę walorów krajobrazowych wsi.

Wynikający z realizacji operacji zakres prac związanych z:

- przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych pozwoli na ograniczenie emisji spalin i hałasu wskutek szybszego i płynniejszego przejazdu maszyn rolniczych,

- utwardzeniem nawierzchni przebudowywanych dróg, które nie pozwoli na przesiąkanie do gruntu paliw i smarów wyciekających z maszyn rolniczych,

- wybudowaniem wzdłuż dróg rowów, które będą zatrzymywać spływające z korony drogi zanieczyszczenia, chroniące przyległe grunty,

- wprowadzeniem zadrzewień przydrożnych, które przyczynia się do ograniczenia siły wiatru i erozji wietrznej gleb, wzrostu wilgotności powietrza i ograniczenia strat wody z gleby, spowolnią spływ powierzchniowy wód na rzecz wsiąkania i zasilania wód gruntowych oraz zapewnią lepsze gromadzenie i wydłużenie czasu wiosennego topnienia śniegu,

- zaprojektowaniem większych powierzchniowo i o regularnych kształtach działek ułatwiających uprawę, co zmniejszy obszar uwroci (gorzej uprawianych pasów na brzegu pola) oraz częstotliwości zawracania sprzętu uprawowego

Będzie miał pozytywny wpływ na środowisko i mikroklimat

                        Zatem mając na uwadze charakter, lokalizacje i skale planowanej inwestycji, a także zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwą organizacje prac budowlanych, która zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zaproponowane w karcie informacyjnej rozwiązania oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji.

            W związku z powyższym stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu.

             Mając powyższe na uwadze postanawiam orzec jak w sentencji.

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informacja o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy została podana do  publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze.

POUCZENIE

1.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72  ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

            Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

 

STAROSTA  JAWORSKI

Stanisław Laskowski

 

 

 

Załączniki;

1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują;

1.Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze, w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie, wsi Luboradz oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 46a ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska),

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,

3. Geodeta Powiatowy w/m

4. a/a

Do wiadomości;

Wójt Gminy Mściwojów


Jawor, dnia 14.12.2016 r.

GNiŚ.7633.28.2016

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 71 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 84 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 85 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) w związku z wszczętym z urzędu przez Starostę Jaworskiego postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski”

uzasadnienie

            Na podstawie art. 73 ust. 2 i art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski”.

            Zgodnie z art. 28 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) z uwzględnieniem art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), ustalono iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20. W związku z tym zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do wiadomości stronom poprzez obwieszczenie znak; GNiŚ.7633.28.16 z dnia 09.09.2016 r.

Jednocześnie obwieszczeniem z dnia 09.09.2016 r. nr GNiŚ.7633.28.16 powiadomiono społeczeństwo o wszczęciu z urzędu postępowania w powyższej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczono na stronie internetowej (BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, Urzędu Gminy w Mściwojowie oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Niedaszów. Zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i godziny, w których wnioski mogą być składane.

            W toku trwającego postępowania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Powyższe przedsięwzięcie, zgodnie z  3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), kwalifikowane jest jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy realizacja tego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymianie gruntów – wydanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy. W myśl powołanego przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia takiej oceny, organ stwierdza w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

            Wobec powyższego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta Jaworski wystąpił z wnioskiem dnia z wnioskiem w dniu 23.11.2016 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie opinii , czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu, dołączając kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4240.964.2016.AG z dnia 6 grudnia 2016 r., wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Starosta Jaworski postanowieniem z dnia 6 grudnia znak GNiŚ.7633.28.2016 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Strony zostały powiadomione o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej (BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze, tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa i tablicy ogłoszeń wsi). Zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i godziny, w których uwagi i wnioski mogą być składane. Nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Mściwojów  przedłożył wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z których wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem.

Mając na względzie w/w opinię oraz analizę informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Starosta Jaworski uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko uzasadniając to w odniesieniu poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób;

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia;

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na scaleniu gruntów wsi Niedaszów, położonych w gminie Mściwojów, powiat jaworski. Projektowany obszar scalenia wynosi 582,0743 ha, w tym;

-570,9493 ha – grunty obrębu Niedaszów, gmina Mściwojów, z wyłączeniem działek 178/4, 178/5, 178/6 o łącznej powierzchni 7,9952 ha, będących we władaniu PKP S.A. (tereny zamknięte),

- Działki nr 42/2, 42/3, 42/4 obrębu Siekierzyce, gmina Mściwojów, o pow. 10,9432 ha,

- Działka nr 102 oraz część dz. nr 82 obrębu Zimnik gmina Mściwojów zajęte przez ciek  Kałużnik o pow. 0,1818 ha,

W granicach obszaru scalenia znajduje się 409 działek ewidencyjnych, w tym;

- 404 działki obrębu Niedaszów, gm. Mściwojów,

- 3 działki z obrębu Siekierzyce gm. Mściwojów,

- 2 działki z obrębu Zimnik gmina Mściwojów

W ogólnej powierzchni obszaru scalenia, która wynosi 582,0743 ha, 93,6% (545,1852 ha) stanowią użytki rolne. Wśród nich dominują grunty orne 513,2141 ha, które stanowią 88,2% powierzchni scalenia. Na powierzchnie użytków zielonych składa się 11,3274 ha łąk (1,9%) i 3,7254 ha pastwisk (0,6% powierzchni). Znikomą powierzchnię – 0,3065 ha zajmują przydomowe sady, co stanowi 0,1%. Grunty rolne zabudowane (rolnicza zabudowa zagrodowa) zajmują obszar 12,2151 ha (2,1%).Nieużytki to zaledwie 1,3628 ha co stanowi 0,2%. Grunty leśne i zadrzewione to 5,4855 ha co stanowi 1,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 30,0592 ha tj. 5,2% powierzchni obszaru scalenia, w tym drogi 19,6939 ha (4,5%). Grunty pod rowami to 2,1808 ha (0,4% obszaru scalenia). Zabudowania nierolnicze są nieliczne, a ich powierzchnia 1,3587 ha stanowi 0,2% obszaru scalenia.

Tereny przemysłowe i inne tereny zabudowane z powierzchnią 1,9108 ha stanowią 0,3% obszaru scalenia. Znaczący udział w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych maja tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (2,9974 ha- 0,5% obszaru scalenia) i użytki kopalne (4,5513 ha – 0,8% obszaru scalenia). Powierzchnia zurbanizowanych terenów niezbudowanych lub w trakcie budowy obejmuje 0,0447 ha. W obszarze scalenia występują również tereny kolejowe (Tk) i nie stanowią one terenów zamkniętych i ich powierzchnia wynosi 0,0793 ha).

W projekcie scalenia uczestniczy 67 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 470,5497 ha.

      W ramach prac scaleniowych w terenie zostaną wykonane prace pomiarowe, przy pomocy przyrządów elektronicznych (do stabilizacji osnowy pomiarowej oraz punktów granicznych, wykorzystane zostaną słupki betonowe). Ponadto cały zakres prac dotyczy m.in. budowy i przebudowy dróg, utwardzenia nawierzchni zostaną wykonane mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn drogowych (tj. koparek, równiarek, rozkładarek do mas bitumicznych, walców drogowych i zagęszczarek). Na tym etapie wystąpią typowe, jak dla tego etapu uciążliwości tj. emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, hałas pochodzący z pojazdów, odpady budowlane, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustana po zakończeniu prac należy je uznać  za niewielkie. Odpady powstających w wyniku serwisowania maszyn i urządzeń budowlanych, wytworzone zostaną poza obszarem budowy (w zakładach serwisowych). 

      Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w celu zwiększenia walorów krajobrazowych, poprawy warunków mikroklimatycznych a także jako rekompensatę za ewentualną  wycinkę drzew, zaprojektowano wprowadzenie 2,42 km liniowych nasadzeń drzew wzdłuż dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Projektowana sieć dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych nie tylko usprawni dojazd do pól znajdujących się w granicy obrębu, ale stworzy również dogodne warunki dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej związanej ze zbiornikiem wodnym „Mściwojów”. Zaplanowane działania związane  z realizacją scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego nie spowoduje zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem gruntów. Likwidacja bądź znaczące ograniczenie dotychczasowych wad przestrzeni rolniczej poprzez dostosowanie nowo projektowanych granic działek do naturalnych obiektów fizjograficznych i zmniejszenie tym samym powierzchni nieprodukcyjnych, wpłynie na właściwe planowanie przestrzeni obszarów wiejskich oraz racjonalną gospodarkę gruntami. Ułatwienie w procesie scalenia transferu ziemi i gospodarstw małych do gospodarstw o odpowiednim potencjale rozwojowym wpłynie dodatkowo na konkurencyjność sektora rolnego.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu ternu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające;

a/ obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych- Przedsięwzięcie leży poza w/w obszarem

b/ obszary wybrzeży - Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c/ obszary górskie i leśne – Przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. W obszarze planowanej inwestycji znajduje się obszar leśny. 

d/ obszary objęte ochrona w strefie ochrony ujęć wody i obszary chronione zbiorników wód śródlądowych – Nie występują strefy ochrony ujęć wód.

e/ obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – Obszar scalenia położony jest poza granicami  obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze zm.). Nie występują tu też istniejące lub projektowane obszary natura 2000.

f/ obszary na których standardy  jakości środowiska zostały przekroczone – W miejscu realizacji inwestycji obszary takie nie występują.

g/ obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – Na terenie obszaru scalenia, ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlegają;

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, dla których wszelkie prace budowlane, zmiany własności, podziały nieruchomości i zmiany sposobu użytkowania wymagają  zezwolenia Państwowej Służby Ochrony Zabytków;

Udokumentowana historia wsi Niedaszów datuje się od 1291 r. Pomimo tak długiej historii nie ma w niej zbyt wielu obiektów o ciekawych walorach kulturowych. W wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków ujętych jest 15 obiektów historycznej zabudowy z XIX w (do 1912 r.) obejmujących budynki mieszkalne (nr 8, 10, 11, 21, 27,30a, 34, 36, 42), mieszkalno-gospodarcze ( nr 26a, 27a) stodołę (nr12) i zabudowania gospodarcze (nr 2a, 11, 34). Dla miejscowej ludności istotne znaczenie ma także kapliczka przydrożna odnowiona samodzielnie przez mieszkańców wsi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Niedaszów wyznacza strefę „OW” obserwacji archeologicznej, w której wszelkie prace ziemne wymagają uzgodnienia dotyczącego nadzoru archeologicznego oraz wprowadzenia zasady postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu zabytkowego. Ponadto na obszarze wsi rozrzuconych jest 14 udokumentowanych stanowisk archeologicznych stanowiących osady i ślady osadnictwa z różnych epok, od pradziejów do wczesnego średniowiecza.

h/ gęstość zaludnienia - we wsi mieszka 310 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 51,5 osób na km2.

i/ obszary przylegające do jezior. – W miejscu  realizacji inwestycji nie występują.

j/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. – W zasięgu oddziaływania realizacji nie występują.

  1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z;

a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać. – Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i liczbę ludności.

b/ tran granicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze. – Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać trans granicznie na środowisko.

c/ wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej. – Mając na uwadze charakter zamierzenia, nie przewiduje się wpływu inwestycji na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a także ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

d/ prawdopodobieństwa oddziaływania. – Nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia skumulowanego oddziaływania, z uwagi na brak powiązań inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

e/ czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania. – W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń wykorzystywanych w pracach dot. m.in. przebudowy dróg, utwardzenia nawierzchni (tj. równiarek, koparek, rozkładarek do mas bitumicznych, walców drogowych i zagęszczarek). Na tym etapie wystąpią typowe, jak dla tego etapu uciążliwości, tj. emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, hałas pochodzący od pojazdów, odpady budowlane. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustana po zakończeniu prac, należy je uznać za niewielkie. Powstałe odpady z procesu modernizacji dróg (np. piasek, kruszywo, ziemia) zostaną zagospodarowane w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Niewielkie ilości odpadów powstających w wyniku serwisowania maszyn i urządzeń budowlanych wytworzone zostaną poza obszarem budowy  (w zakładach serwisowych). 

            Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. W celu zminimalizowania uciążliwości, związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia, prace ziemne powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych tj. od 6.00 do 22.00. Wykonawca winien w związku z realizacją inwestycji utrzymywać maszyny i sprzęt w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych.

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter  przejściowy i odwracalny, ustąpią po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Wykonanie w ramach operacji scalenia gruntów prac związanych z;

- wprowadzeniem liniowych zadrzewień wzdłuż przebudowywanych dróg, które wzbogacą krajobraz,

- przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, które obecnie są drogami gruntowymi  w złym stanie technicznym o nieestetycznym wyglądzie oddziałującym negatywnie na krajobraz rolniczy,

- uporządkowaniem krajobrazu rolniczego poprzez likwidację i rekultywację zbędnych zaniedbanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- stworzeniem nowego, uporządkowanego układu działek wpisujących się w obiekty fizjograficzne,

pozwoli na poprawę walorów krajobrazowych wsi.

Wynikający z realizacji operacji zakres prac związanych z:

- przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych pozwoli na ograniczenie emisji spalin i hałasu wskutek szybszego i płynniejszego przejazdu maszyn rolniczych,

- utwardzeniem nawierzchni przebudowywanych dróg, które nie pozwoli na przesiąkanie do gruntu paliw i smarów wyciekających z maszyn rolniczych,

- wybudowaniem wzdłuż dróg rowów, które będą zatrzymywać spływające z korony drogi zanieczyszczenia, chroniące przyległe grunty,

- wprowadzeniem zadrzewień przydrożnych, które przyczynia się do ograniczenia siły wiatru i erozji wietrznej gleb, wzrostu wilgotności powietrza i ograniczenia strat wody z gleby, spowolnią spływ powierzchniowy wód na rzecz wsiąkania i zasilania wód gruntowych oraz zapewnią lepsze gromadzenie i wydłużenie czasu wiosennego topnienia śniegu,

- zaprojektowaniem większych powierzchniowo i o regularnych kształtach działek ułatwiających uprawę, co zmniejszy obszar uwroci (gorzej uprawianych pasów na brzegu pola) oraz częstotliwości zawracania sprzętu uprawowego

Będzie miał pozytywny wpływ na środowisko i mikroklimat

            Zatem mając na uwadze charakter, lokalizacje i skale planowanej inwestycji, a także zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwą organizacje prac budowlanych, która zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zaproponowane w karcie informacyjnej rozwiązania oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji.

            W związku z powyższym stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu.

            Mając powyższe na uwadze postanawiam orzec jak w sentencji.

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informacja o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy została podana do  publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze.

POUCZENIE

1.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72  ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

            Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

 

 

STAROSTA  JAWORSKI

Stanisław Laskowski

 

Załączniki;

1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują;

1.Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze, w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie, wsi Niedaszów oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 46a ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska),

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,

3. Geodeta Powiatowy w/m

4. a/a

Do wiadomości;

Wójt Gminy Mściwojów


Jawor, dnia 06 grudnia 2016 r.

GNiŚ.7633.27.2016

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 85 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z wszczętym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski,

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”.

uzasadnienie

            Dnia 09 października 2016 r. Starosta Jaworski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację planowanego przedsięwzięcia  pn. „Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów,  powiat jaworski. Obwieszczeniem podał powyższe do publicznej wiadomości i zawiadomił strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

            W myśl art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta Jaworki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 06.12.2016 roku nr WOOŚ.4240.963.2016.AG wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem i modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano; skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związany z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania,  zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacja inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000 i ustalono co następuje.

            Scalenie gruntów polegać będzie na stworzeniu nowego układu działek w celu poprawienia warunków prowadzenia produkcji rolnej. Projektowany obszar scalenia obejmuje 438,1015 ha, w tym 432,8581 ha – grunty obrębu Luboradz oraz 5,2434 ha – grunty obrębu Drzymałowice, z czego m.in. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 20,9647 ha, co stanowi 4,8% powierzchni obszaru scalania, w tym drogi 19,6939 ha (4,5% powierzchni scalania), grunty orne o powierzchni 352,1033 ha, co stanowi 80,4% powierzchni scalania, łąki o powierzchni 13,1619 ha (3% powierzchni obszaru scalania) a lasy zajmują 19,2377 ha (4,4% powierzchni scalania). Planowany zakres prac obejmuje m.in. wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej (tj. drogi wewnętrzne), wydzielenia gruntów niezbędnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, utwardzenie nawierzchni przebudowywanych dróg, wybudowanie wzdłuż dróg rowów, wprowadzenie zadrzewień przydrożnych , likwidację i rekultywacje zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, stworzenie nowego uporządkowanego układu działek dostosowanego do obiektów fizjograficznych itp.

            Prace scaleniowe zakładają m.in. poprawienie struktury obszarowej gospodarstw na wniosek uczestników scalenia, zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach oraz w obrębie i zapewnienie każdej działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej, a także poprawienie rozłogu gruntów m.in. poprzez lokalizację działek bliżej siedliska oraz zlokalizowanie dzierżaw obok gruntów własnych aby po scaleniu tworzyły korzystną do uprawy działkę gospodarczą, zniesieniu współwłasności gruntów rolnych niezabudowanych na wniosek współwłaścicieli, dostosowaniu granic działek ewidencyjnych do granic naturalnych z uwzględnieniem potrzeb nadania im kształtów dogodnych do uprawy. W terenie zostaną wykonane prace pomiarowe z założeniem osnowy pomiarowej oraz punktów granicznych do czego zostaną wykorzystane słupki betonowe.

            Zaplanowane działania związane z realizacją scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego nie spowodują zamiany dotychczasowego, rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem gruntów. Wykonane w ramach scalenia gruntów prac związanych m.in. z wprowadzeniem zadrzewień przydrożnych, stworzeniem nowego, uporządkowanego układu działek wpisującego się w obiekty fizjograficzne, wpłynie na poprawę walorów krajobrazowych wsi, a tym samym na środowisko i mikroklimat. Likwidacja bądź znaczące ograniczenie dotychczasowych wad przestrzeni rolniczej poprzez dostosowanie nowo projektowanych granic działek do naturalnych obiektów fizjograficznych, z uwzględnieniem punktowych elementów krajobrazu i zmniejszenie tym samym powierzchni nieprodukcyjnych, wpłynie na właściwe planowanie przestrzeni obszarów wiejskich oraz racjonalną gospodarkę gruntami. Ułatwienie w procesie scalenia transferu ziemi z gospodarstw małych do gospodarstw o odpowiednim potencjale rozwojowym wpłynie dodatkowo na konkurencyjność sektora rolnego.

            Analizując możliwość oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzam, iż w zasięgu jego oddziaływania nie występują  obszary wodno-błotne, obszary górskie oraz obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony; Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Łąki Książęce” znajduje się w odległości 5 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000; obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie  PLH020037 zlokalizowany jest w odległości ok. 9 km. W obrębie planowanej inwestycji znajduje się ciek Wierzbiak oraz obszary leśne.  

            Biorąc pod uwagę charakter, zakres planowanych prac, lokalizację głównie w obszarze gruntów rolnych oraz fakt wprowadzenia liniowych nasadzeń drzew oraz zachowania istniejących zadrzewień, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na w.w. elementy środowiska przyrodniczego oraz obszary Natura 2000. Lokalizacja, rodzaj  i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Dlatego też uwzględniając powyższe oraz zapisy art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uznano, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje . Postanowienie jest ostateczne.

STAROSTA  JAWORSKI

Stanisław Laskowski

Do wiadomości;

1.Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze i Urzędu Gminy w Mściwojowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Luboradz, oraz publikacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Otrzymują;

1. Powiat Jaworski

2. Wójt Gminy Mściwojów

3. a/a


Jawor, dnia 06 grudnia 2016 r.

GNiŚ.7633.28.2016

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 85 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z wszczętym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski,

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski”.

uzasadnienie

            Dnia 09 października 2016 r. Starosta Jaworski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację planowanego przedsięwzięcia  pn. „Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów,  powiat jaworski. Obwieszczeniem podał powyższe do publicznej wiadomości i zawiadomił strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

            W myśl art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta Jaworki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 06.12.2016 roku nr WOOŚ.4240.964.2016.AG wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem i modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano; skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związany z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania,  zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacja inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000 i ustalono co następuje.

            Scalenie gruntów polegać będzie na stworzeniu nowego układu działek w celu poprawienia warunków prowadzenia produkcji rolnej. Projektowany obszar scalenia obejmuje 582,0743 ha, w tym 570,9493 ha – grunty obrębu Niedaszów 10,9432 ha – grunty obrębu Siekierzyce, oraz 0,1818 ha – grunty obrębu Zimnik z czego grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 30,0592 ha, co stanowi 5,2% powierzchni obszaru scalania, w tym drogi 19,1170 ha (3,3% powierzchni scalania), grunty orne o powierzchni 513,2141 ha, co stanowi 88,2% powierzchni scalania, łąki o powierzchni 11,3274 ha (1,9% powierzchni obszaru scalania), a lasy zajmują 5,0849 ha (0,9% powierzchni scalania). W obszarze scalenia jest 67 gospodarstw rolnych (na jedno gospodarstwo rolne przypada średnio 4, 2 działek o średniej powierzchni 1,6569 ha). Planowany zakres prac obejmuje m.in. wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej (tj. drogi wewnętrzne), wydzielenia gruntów niezbędnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, utwardzenie nawierzchni przebudowywanych dróg, wybudowanie wzdłuż dróg rowów, wprowadzenie zadrzewień przydrożnych , likwidację i rekultywacje zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, stworzenie nowego uporządkowanego układu działek dostosowanego do obiektów fizjograficznych itp.

            Prace scaleniowe zakładają m.in. poprawienie struktury obszarowej gospodarstw na wniosek uczestników scalenia, zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach oraz w obrębie i zapewnienie każdej działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej, a także poprawienie rozłogu gruntów m.in. poprzez lokalizację działek bliżej siedliska oraz zlokalizowanie dzierżaw obok gruntów własnych aby po scaleniu tworzyły korzystną do uprawy działkę gospodarczą, zniesieniu współwłasności gruntów rolnych niezabudowanych na wniosek współwłaścicieli, dostosowaniu granic działek ewidencyjnych do granic naturalnych z uwzględnieniem potrzeb nadania im kształtów dogodnych do uprawy.

W terenie zostaną wykonane prace pomiarowe z założeniem osnowy pomiarowej oraz z pomiarem szczegółów terenowych i wyznaczeniem projektu scalenia na gruncie z uwzględnieniem nowoczesnych technologii (przy pomocy przyrządów elektronicznych – dalmierze, stacje pomiarowe GPS). Do stabilizacji osnowy pomiarowej oraz punktów granicznych zostaną wykorzystane słupki betonowe.

            Zaplanowane działania związane z realizacją scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego nie spowodują zamiany dotychczasowego, rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem gruntów. Projektowana siec dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych nie tylko usprawni dojazd do pól znajdujących się w granicy obrębu, ale stworzy również dogodne warunki dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej związanej ze zbiornikiem wodnym „ Mściwojów”. Wykonane w ramach scalenia gruntów prac związanych m.in. z wprowadzeniem zadrzewień przydrożnych, budową i przebudową dróg dojazdowych, likwidacją i rekultywacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych i  stworzeniem nowego, uporządkowanego układu działek wpisującego się w obiekty fizjograficzne, wpłynie na poprawę walorów krajobrazowych wsi, a tym samym na środowisko i mikroklimat. Likwidacja bądź znaczące ograniczenie dotychczasowych wad przestrzeni rolniczej poprzez dostosowanie nowo projektowanych granic działek do naturalnych obiektów fizjograficznych, z uwzględnieniem punktowych elementów krajobrazu i zmniejszenie tym samym powierzchni nieprodukcyjnych, wpłynie na właściwe planowanie przestrzeni obszarów wiejskich oraz racjonalną gospodarkę gruntami. Ułatwienie w procesie scalenia transferu ziemi z gospodarstw małych do gospodarstw o odpowiednim potencjale rozwojowym wpłynie dodatkowo na konkurencyjność sektora rolnego.

            Analizując możliwość oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzam, iż w zasięgu jego oddziaływania nie występują  obszary wodno-błotne, obszary górskie oraz obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). Najbliżej położony obszar; Natura 2000; obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie  PLH020037 zlokalizowany jest w odległości ok. 6,5 km. W obrębie planowanej inwestycji znajduje się ciek wodny Rakowiec oraz obszary leśne. 

            Biorąc pod uwagę charakter, zakres planowanych prac, lokalizację głównie w obszarze gruntów rolnych oraz fakt wprowadzenia liniowych nasadzeń drzew oraz zachowania istniejących zadrzewień, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na w.w. elementy środowiska przyrodniczego oraz obszary Natura 2000. Lokalizacja, rodzaj  i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość trans granicznego oddziaływania na środowisko.

            Dlatego też uwzględniając powyższe oraz zapisy art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uznano, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje. Postanowienie jest ostateczne.

 

 

STAROSTA  JAWORSKI

Stanisław Laskowski

Do wiadomości;

Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze i Urzędu Gminy w Mściwojowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Niedaszów, oraz publikacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Otrzymują;

1. Powiat Jaworski

2. Wójt Gminy Mściwojów

3. a/a


Jawor dnia 15.09.2015 r.


GP.6620.3.2014  

     
                                                                     
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24 a ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.)

STAROSTA JAWORSKI ZAWIADAMIAże w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławska 26 w terminie od 05.10.2015r. do 23.10.2015r, w godzinach od 900 do 1400 w sali konferencyjnej piętro I, zostanie wyłożony do wglądu  osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów
i budynków  po przeprowadzonej modernizacji dla obrębów: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Zimnik; gmina Mściwojów.

Wszyscy zainteresowani maja prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie  z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacja ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.


 
Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski

 

 

 


 

Jawor, dnia 28 sierpnia 2014 r.

GP.6620.3.2014

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH

ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA

OBSZARZE WSZYSTKICH OBRĘBÓW GMINY MŚCIWOJÓW

 

     Na podstawie art.24a. ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 ze zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych zmierzających do modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Mściwojów, w obrębach: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn i Zimnik.
     Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie wykonana z uwzględnieniem danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym i zgodnie z projektem modernizacji. Wykonawcą jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.
     Informuję ponadto, że w wyniku prac modernizacyjnych powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego składający się z mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów zawierającym informacje dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych, pola powierzchni tych działek oraz użytków gruntowych i klas gleboznawczych, konturów budynków ich funkcji użytkowych oraz powierzchni zabudowy a także informacje o właścicielach i władających. Projekt ten zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie starostwa Powiatowego w Jaworze.
     Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków uregulowany jest przepisami art.24a ust. od 6 do 12  prawa geodezyjnego i kartograficznego w brzmieniu:
6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta Jaworski

 


 

Dolnośląskie Biuro Geodezji i terenów Rolnych we Wrocławiu:

OGŁOSZENIE      z dnia 05.04.2013 r.

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych, w tym urządzenie przepustów
oraz realizacja planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego na terenie wsi Mściwojów,
gmina Mściwojów, powiat jaworski, w związku z realizacją projektu Scalania gruntów wsi Mściwojów
w ramach działania 125 Poprawienia i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013

 

 


 

Dolnośląskie Biuro Geodezji i terenów Rolnych we Wrocławiu:

OGŁOSZENIE      z dnia 06.03.2013 r.

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych, w tym urządzenie przepustów
oraz realizacja planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego na terenie wsi Mściwojów,
gmina Mściwojów, powiat jaworski, w związku z realizacją projektu Scalania gruntów wsi Mściwojów
w ramach działania 125 Poprawienia i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013

 

 


 


Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi
dotyczące: zachowania okresu związania celem

 

----------------------------------------
 

INFORMACJA - SCALANIE WSI MŚCIWOJÓW
zakończenie I etapu

 

-------------------------------------------------------------------------

 

    Rachunek bankowy
„Wyrównanie wartości pomiędzy uczestnikami scalenia”


Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Jawor
ul Grunwaldzka 35
59-400 Jawor


Nr  54  2030  0045  1110  0000  0240  7740

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

g

Jawor, dnia 25 września 2012 r.

GP.6017-4/08-29/12
 

ZAWIADOMIENIE


    W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów położonych w gminie Mściwojów, obręb Mściwojów, Starosta Jaworski zawiadamia o okazaniu na gruncie stabilizacji granic działek wydzielonych w wyniku scalenia.

    Poszczególne działki okazywane będą w/g następującego harmonogramu:
Kompleks działek nr I   –  w dniu 15.10.2012r. w godzinach 930-1500,
Kompleks działek nr II   – w dniu 16.10.2012r. w godzinach 930-1500,
Kompleks działek nr III  – w dniu 17.10.2012r. w godzinach 930-1500,
Kompleks działek nr IV –  w dniu 18.10.2012r. w godzinach 930-1500,
Kompleks działek nr V  –  w dniu 19.10.2012r. w godzinach 930-1500,

    Integralną częścią niniejszego zawiadomienia jest mapa lokalizacji poszczególnych kompleksów wyznaczonych celem okazania stabilizacji.
    
Stabilizacja okazywana będzie przez następujących geodetów:
Tomasz Zaremba    – kontakt telefoniczny na nr 609 825 359
Adam Przyłucki    – kontakt telefoniczny na nr 511 864 646
Grzegorz Ślipko    – kontakt telefoniczny na nr 781 352 644

    W wyżej wymienionych terminach, geodeta Jacek Pieklik (kontakt telefoniczny na nr 792 290 970) w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów będzie koordynował prace geodetów oraz udzielał informacji odnośnie stabilizacji granic.

STAROSTA  JAWORSKI   

Stanisław Laskowski    

Do wiadomości:
1. Uczestnicy scalenia gruntów poprzez tablice ogłoszeń:
- Urząd Gminy w Mściwojowie,
- Starostwo Powiatowe w Jaworze,
oraz  Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze,
 

Załącznik : Mapa kompleksów

 


g

Jawor, dnia 9 października 2012 r.

GP.6017-4/08-30/12
 

ZAWIADOMIENIE

    W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów położonych w gminie Mściwojów, obręb Mściwojów, Starosta Jaworski zawiadamia, że w dniu 29 października 2012r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali narad Urzędu Gminy w Mściwojowie odbędzie się zebranie uczestników scalenia.

    Celem zebrania będzie wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

    Ze względu na ważność tematyki zebrania, prosi się wszystkich uczestników scalenia o przybycie.

STAROSTA  JAWORSKI   

Stanisław Laskowski
      

 

------------------------------------------------------------------------

 

g

Jawor, dnia 25 września 2012 r.

GP.6017-4/08-29/12
 

ZAWIADOMIENIE


    W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów położonych w gminie Mściwojów, obręb Mściwojów, Starosta Jaworski zawiadamia o okazaniu na gruncie stabilizacji granic działek wydzielonych w wyniku scalenia.

    Poszczególne działki okazywane będą w/g następującego harmonogramu:
Kompleks działek nr I   –  w dniu 15.10.2012r. w godzinach 930-1500,
Kompleks działek nr II   – w dniu 16.10.2012r. w godzinach 930-1500,
Kompleks działek nr III  – w dniu 17.10.2012r. w godzinach 930-1500,
Kompleks działek nr IV –  w dniu 18.10.2012r. w godzinach 930-1500,
Kompleks działek nr V  –  w dniu 19.10.2012r. w godzinach 930-1500,

    Integralną częścią niniejszego zawiadomienia jest mapa lokalizacji poszczególnych kompleksów wyznaczonych celem okazania stabilizacji.
    
Stabilizacja okazywana będzie przez następujących geodetów:
Tomasz Zaremba    – kontakt telefoniczny na nr 609 825 359
Adam Przyłucki    – kontakt telefoniczny na nr 511 864 646
Grzegorz Ślipko    – kontakt telefoniczny na nr 781 352 644

    W wyżej wymienionych terminach, geodeta Jacek Pieklik (kontakt telefoniczny na nr 792 290 970) w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów będzie koordynował prace geodetów oraz udzielał informacji odnośnie stabilizacji granic.

STAROSTA  JAWORSKI   

Stanisław Laskowski    

Do wiadomości:
1. Uczestnicy scalenia gruntów poprzez tablice ogłoszeń:
- Urząd Gminy w Mściwojowie,
- Starostwo Powiatowe w Jaworze,
oraz  Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze,
 

Załącznik : Mapa kompleksów

 

------------------------------------------------------------------------


Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych, w tym urządzeni przepustów oraz realizacja planu zadrzewień  dla drogowego szlaku komunikacyjnego na terenie wsi Mściwojów, powiat jaworski, w związku z realizacją  projektu scalanie gruntów wsi Mściwojów w ramach działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 

------------------------------------------------------------------------


DECYZJA
O ZATWIERDZENIU PROJEKTU SCALANIA GRUNTÓW W OBRĘBIE MŚCIWOJÓW GMINA MŚCIWOJÓW

 

ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI STAROSTY JAWORSKIEGO

NR GP.6017-4/08-20/12 z dia 31.07.2012 r.

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

g

Jawor, dnia 16 lipca  2012 r.


GP.6017-4/08-19/12ZAWIADOMIENIEStarosta Jaworski informuje,  że w dniu 31 lipca 2012 r. (wtorek) o godzinie 1800, w sali narad Urzędu Gminy w Mściwojowie, odbędzie się zebranie uczestników scalenia, na którym decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Mściwojów zostanie podana do publicznej wiadomości, przez jej odczytanie.

Po odczytaniu, decyzja zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, wsi Mściwojów, Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na stronie www Biuletynu Starostwa Powiatowego w Jaworze.


STAROSTA  JAWORSKI
 

 

 

...................................................................................................................

g

Jawor, dnia 15 maja  2012 r.


GP.6017-4/08-15/12ZAWIADOMIENIEW związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów położonych w gminie i obrębie Mściwojów,
Starosta Jaworski informuje,

że w dniu 1 czerwca 2012 r. (piątek) o godzinie 18.00,
w sali narad Urzędu Gminy w Mściwojowie,
odbędzie się zebranie uczestników scalenia.

Celem zebrania jest okazanie projektu scalenia oraz warunków objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku  scalenia.
Ze względu na ważność tematyki zebrania, prosi się wszystkich uczestników scalenia o przybycie.STAROSTA  JAWORSKI
 


 

...................................................................................................................

 

 

g

Jawor, dnia 25 kwietnia 2012 r.GP.6017-4/08-9/12ZAWIADOMIENIEW związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów położonych w gminie Mściwojów, obręb Mściwojów, Starosta Jaworski zawiadamia o okazywaniu
na gruncie granic nowo zaprojektowanych działek.

Poszczególne działki okazywane będą w/g następującego harmonogramu:

Kompleks działek nr I   – w dniu 10.05.2012r. w godzinach 9.30-15.00,

Kompleks działek nr II   – w dniu 11.05.2012r. w godzinach 9.30-15.00,

Kompleks działek nr III  – w dniu 14.05.2012r. w godzinach 9.30-15.00,

Kompleks działek nr IV – w dniu 15.05.2012r. w godzinach 9.30-15.00,

Kompleks działek nr V  – w dniu 16.05.2012r. w godzinach 9.30-15.00,

Integralną częścią niniejszego zawiadomienia jest mapa lokalizacji poszczególnych kompleksów wyznaczonych celem okazania projektu na gruncie.

Projekt okazywany będzie przez następujących geodetów:
Tomasz Zaremba – kontakt telefoniczny na nr 609 825 359
Adam Przyłucki – kontakt telefoniczny na nr 511 864 646
Grzegorz Ślipko – kontakt telefoniczny na nr 781 352 644

W wyżej wymienionych terminach, geodeta Jacek Pieklik (kontakt telefoniczny na nr 792 290 970) w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów będzie zapoznawał
z wartością zaprojektowanego ekwiwalentu.

Załączniki:
1. Mapa lokalizacji kompleksów

OBWIESZCZENIE

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz 25.06.2020 (czwartek) godz. 17.00 – świetlica w Luboradzu.


Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem.

Logo

 

OBWIESZCZENIE

Luboradz - Harmonogram zaznajomienia indywidualnego uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów poddawanych scaleniu. 

Logo

 

 

 
  Data publikacji 26.10.2020

OGŁOSZENIE

Odwołanie zebrania w sprawie konsultacji społecznych w Niedaszowie w dniu 28 października 2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej i związanymi z nią ograniczeniami.

Logo

 

  Data publikacji 26.10.2020

OGŁOSZENIE

Odwołanie zebrania w sprawie konsultacji społecznych w Niedaszowie w dniu 28 października 2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej i związanymi z nią ograniczeniami.

Logo

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-04-27 09:27:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-06-04 12:14:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki