Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

 

AKTUALIZACJA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW


 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
  • operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządzony przez klasyfikatora upoważnionego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu

Opłaty:
nie podlega opłacie skarbowej

Termin:
niezwłocznie , w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca

Odwołanie:
od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


Podstawa prawna:

  • art.7d, art.20, art.22 i art.26 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne( Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 z późn. zmian.), § 46 i § 47 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków( Dz. U. Nr 38, poz.454 z 2001r.), §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz.U. Nr 19, poz.97 z 1957r. Nr 5, poz.21 z 1957r., Dz.U. Nr 49, poz.317 z 1972r. )

 

Szczegółowych informacji udziela:

Geodeta Powiatowy

pok. Nr 230 / II piętro / w godzinach

poniedziałek – piątek 730 - 1530

tel.: 076 72-90-121
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2011-01-21 13:13:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2011-01-21 13:18:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki