Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Wydziale

  Pokój nr 211

  • udzielanie informacji z zakresu zadań realizowanych przez PODGiK
  • przyjmowanie podań, zamówień i zgłoszeń robót geodezyjnych
  • wydawanie zamówionych dokumentów

 

Udzielanie informacji :

  • Informacje udziela się w części jawnej operatu ewidencji gruntów tj. oznaczenia ewidencyjne działek, położenie nieruchomości, powierzchnia, rodzaj użytku
  • Wypisy lub wypisy i wyrysy może otrzymać właściciel lub osoba fizyczna i prawna, w której władaniu znajduje się grunt lub budynek, lub osoby które mają interes prawny w tym zakresie
  • Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjna lub złożyć poprzez portal internetowy https://peug-jawor.geoportal2.pl/
  • Ośrodek nie przyjmuje zamówień telefonicznie.

 

 


       

 

Wytworzył:
Alicja Kalinowska
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-07-01 09:13:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-12-07 14:32:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki