Sprawozdawczość budżetowa - rok 2010

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za I kwartał 2010 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za I kwartał 2010 r.

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za II kwartał 2010 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za II kwartał 2010 r. 

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności 
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz i poręczeń i gwarancji

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za III kwartał 2010 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za III kwartał 2010 r. 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności 
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz i poręczeń i gwarancji

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za cały 2010 r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za rok 2010

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 3. Rb - 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
   
 4. Rb - 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
   
 5. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
   
 6. Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
   
 7. Rb-33 Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
   
 8. Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:
Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-04-29 09:39:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-11-12 11:53:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki