☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia

 

WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU ZNISZCZENIA

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 219, II piętro
 
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
2. Załączniki:
• dotychczasowy dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego (nie wymagany w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu)
 
3. Do wglądu:
• tablice rejestracyjne pojazdu (w przypadku tablic „białych”),
• dokument tożsamości właściciela, właścicieli (dowód, dowody osobiste).,
• upoważnienie do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego danego pojazdu (w przypadku osób prawnych).
 

Opłata administracyjna:
• Tablice „czarne”: opłata za dowód 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł
• Tablice „białe”: opłata za dowód 85,00 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł
 
Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. 2022, poz. 1847 r. z późn.zm),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2022, poz. 1849 z późn.zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-04-20 12:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-08-30 09:16:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221