sprawozdanie z Pracy za okres grudzień 2006 - listopad 2007

 

Sprawozdanie
z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej
Rady Powiatu w Jaworze
za okres grudzień 2006 – listopad 2007

 


     W dniu 21 grudnia 2006 r. na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej ukonstytuowała się w następującym składzie:

 

- Przewodniczący Komisji     -            Marek Zieliński
- Wiceprzewodniczący          -            Grzegorz Urbanowski
- Członkowie                        -            Mariusz Barański
                                             -             Jerzy Radzio
                                            -             Marcin Socha

 


Od dziewiątego posiedzenia Komisji (sierpień 2007) w miejsce Mariusza Barańskiego w posiedzeniach Komisji bierze udział Zdzisław Nowocień.

 

W okresie sprawozdawczym odbyto 12 zaprotokołowanych posiedzeń Komisji wg przyjętego planu pracy.

 

Komisja zaopiniowała 7 informacji z realizacji programów, między innymi: z zakresu zapobiegania przestępczości, poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, podstawowych problemów z zakresu budownictwa i architektury.

 

Oceniono gospodarkę leśną na terenie powiatu jaworskiego.

 

Przyjęto 10 informacji o działalności między innymi: Inspekcji Ochrony Środowiska, Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcji Weterynaryjnej, Zarządu Dróg Powiatowych, Policji o bezpieczeństwie w szkołach i przestępczości nieletnich, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg w sprawie zimowego utrzymania dróg, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Przyjęto roczne sprawozdania Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej i Komendanta Policji, sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami oraz Sprawozdanie z realizacji zadań Starosty Jaworskiego w ochronie zabytków za okres 2001-2007 realizowanych przez Powiatowy Zespół Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego.

 

Odbyto wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej na którym zapoznano się informacją w sprawie funkcjonowania ZOZ w Jaworze w ramach realizowanego programu restrukturyzacyjnego.

 

Pozytywnie zaopiniowano Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

 

Dokonano analizy i przyjęto dwa stanowiska Komisji w sprawie projektów Uchwał Rady Powiatu dotyczących budżetu na 2007 i 2008 rok.

 

W ramach opiniowania naniesiono poprawki do projektów Uchwał Rady Powiatu. Jeden projekt Uchwały został przez Komisję zaopiniowany negatywnie.

 

Skierowano cztery wnioski do Zarządu Powiatu dotyczące spraw budżetu oraz wsparcia działań Powiatowego Zespołu Ochrony Zabytków.

 

Skierowano jeden wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie działania Rady na 2008 r.

 


Jawor, grudzień 2007                                     Przewodniczący Komisji 

                                                                            Marek Zieliński 

 

 

opublikowano w BIP dnia 6.02.2008 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-02-06 14:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-02-06 14:41:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki