☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

usuwanie pojazdów z drogi oraz ich umieszczania na parkingach strzeżonych

Starosta Jaworski


Działając na podstawie art. 130 a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 108,
poz. 908 z poźn. zm.)

 


Zaprasza do składania ofert na usuwanie pojazdów z drogi oraz ich umieszczania na parkingach strzeżonych.

 


1. Oferty mogą złożyć jednostki dysponujące pojazdami do transportu i holowania lub strzeżonym parkingiem znajdującym się na obszarze powiatu jaworskiego.


2. Kryteria stanowiące podstawę do wyznaczenia jednostki w zakresie usuwania pojazdów z drogi:
- standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów,
- liczba i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów,
- deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia,
- zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi,
- opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją,
- proponowana cena usługi.

 


3. Kryteria stanowiące podstawę do wyznaczenia jednostki w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego w celu parkowania pojazdów usuniętych z drogi:
- standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring,
- liczba miejsc do parkowania pojazdów w tym dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 24 t.,
- proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów,
- warunki utrzymania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi,
- miejsce położenia parkingu,
- opinia właściwego miejscowego komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją,
- zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczania pojazdów na parkingu strzeżonym,
- proponowana cena usługi.

 

Oferty z dopiskiem na kopercie ?Usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie? należy składać do dnia 14 maja 2007 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, pok. 108 (I piętro)

Osobą upoważnioną do kontaktów z ofertami oraz do wydawania druków ofert i kart oferentów jest pan Stanisław Podsiadło - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa, tel. 076/ 729 01 41 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00).

 

Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-05-21 09:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-05-21 09:05:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221