☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdania z działalności Rzecznika za 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
POWIATOWEGO  RZECZNIKA KONSUMENTÓW w Jaworze
za 2006 r.

 

      Praca Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest związana z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom, którzy nie mogą skutecznie dochodzić swych praw związanych z wymianą lub naprawą zakupionego towaru/sprzętu.
       Tych skarg jest wiele, a skala różnorodna. Od najdrobniejszych zakupów, takich jak kupno obuwia, telewizora czy innego sprzętu, aż po zawieranie umów-zlecenia na wykonanie prac budowlanych, napraw gwarancyjnych sprzętu lub remontów lokali mieszkalnych. Ilość i różnorodność tych spraw jest przedstawiona w załączniku nr 1 do sprawozdania.  
      

        Przy zawieraniu umów- zlecenia  bardzo często nie sprawdzamy co to za firma jak długo jest na rynku i jakie daje gwarancje na wykonanie proponowanej usługi oraz jakie są warunki rezygnacji z umowy i w jakim terminie. Chcąc pomóc w dochodzeniu roszczeń konsumentom, którzy zostali poszkodowani przez firmy w wyniku źle wykonania zlecenia, bardzo często zmuszony jestem poświęcić wiele czasu na ustalenie  adresu firmy i odszukanie jej siedziby. Bardzo częstym zjawiskiem jest podpisywanie przez konsumentów umów zlecenia na wykonanie usługi lub zakup towaru wraz z jednoczesnym podpisaniem umowy ratalnej.
Dramat zaczyna się w momencie, kiedy usługa jest nie wykonana, a konsument otrzymuje druki ratalne do zapłaty. Mało kto wie, że można od umowy ratalnej odstąpić w ciągu 10 dni od dnia otrzymania druków, wypełniając w tym celu odpowiedni formularz i wysyłając go na adres firmy kredytowej.
 Wszystkie skargi konsumenckie, jak do tej pory, załatwiane są pozytywnie  dla konsumenta albo po interwencji Rzecznika albo na drodze postępowania sądowego. Ilość tych spraw oraz sposób załatwienia przedstawione są  w załączniku nr 2 do sprawozdania.
        Natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia na linii konsument - sprzedawca, konsument – zleceniobiorca. Chciałbym,  aby w tych relacjach było więcej zrozumienia i chęci polubownego załatwienia sprawy bez konieczności interwencji Rzecznika 
      

        Utrudnieniem w pracy Rzecznika jest brak uregulowania w kpc możliwości wytacznia każdego powództwa cywilnego na rzecz konsumenta do Sądu Rejonowego w okręgu działania Rzecznika. W tym celu wystąpiłem do Prezesa UOKiK o podjęcie działań w celu dokonania zmian w kodeksie postępowania cywilnego w tym zakresie. Odpis wniosku – złącznik nr 3 do sprawozdania.


 
Dane liczbowe za 2006 r. - zobacz

 

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
 
                                                     Tadeusz Grzeszczuk

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-18 10:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-29 09:03:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927