Wymiana instalacji elektrycznej RG i Ip wraz z malowaniem w budynku PCKZ

ARCHIWUM

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Nazwa i adres Zamawiajacego 

  Nazwa: PCKZ im. KEN w Jaworze

Adres pocztowy:

Ulica: Wrocławska 30A 

Miejscowośc: Jawor                      Kod pocztowy: 59- 400   Województwo: dolnosląskie

Osoba upoważniona do kontaktów:       Telefon: 076-870-30-88

e-mail: pckzjawor@poczta.internetdsl.pl              Fax: 076-870-30-88

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamowienia:

http:// www.spjawor-bip.pbox.pl

Rodzaj zamówienia:  Usługi

Tryb postępowania:  Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Wymiana instalacji elektrycznej RG i Ip wraz z malowaniem w budynku PCKZ.
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
3. Tremin składania ofert: 11.08.2006r
4. Miejsce składania ofert: PCKZ ul.Wrocławska 30A  59-400 Jawor sekretariat

SIWZ - Roboty elektr. i malarskie
STWiORB_ Roboty elektr._w_bud._PCKZ
Przedmiar robót 88a
Przedmiar robót 94

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 15:29:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 15:29:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki