Remont i modernizacja sal na sale zajęciowe w budynku internatu PCKZ w Jaworze

ARCHIWUM

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa: PCKZ im. KEN w Jaworze

Adres pocztowy: Ulica: Wrocławska 30A Miejscowośc: Jawor
Kod pocztowy: 59- 400      Województwo: dolnosląskie

Osoba upoważniona do kontaktów:       Telefon: 076-870-30-88

e-mail: pckzjawor@poczta.internetdsl.pl             Fax: 076-870-30-88

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamowienia:

http:// www.spjawor-bip.pbox.pl

Rodzaj zamówienia:  Usługi

Tryb postępowania:  Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Remont i modernizacja sal na sale zajęciowe w budynku internatu PCKZ  w Jaworze
2. Cena: 100%.
3. termin składania ofert: 11.08.2006r.
4. Miejsce składania ofert: PCKZ ul.Wrocławska 30A  59-400 Jawor (sekretariat)

SIWZ - remont  w internacie PCKZ
STWiORB_ Remont w internacie_PCKZ
Przedmiar robót 93

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 15:27:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 15:27:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki