☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Powiatu w 2007 roku

 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO

 

Kadencja 2006 - 2010

 

 

 Nr uchwały

 Data podjęcia

 w sprawie

 Termin obowiązywania

 XVIII/96/07

27 grudnia 2007 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok  

z dniem podjęcia 

 XVIII/95/07

27 grudnia 2007 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Jaworskiego 

z dniem podjęcia 

 XVIII/94/07

 27 grudnia 2007

w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku 

z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2008
 

 XVIII/93/07 
załącznik 1 POS 
załącznik 2 PGO

 27 grudnia 2007

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia 

 XVII/92/07

załącznik 1
 załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
załacznik 9
załącznik 10
załącznik 11
załącznik 12

 20 grudnia 2007

w sprawie budżetu
na 2008 rok

z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2008
 

 XVII/91/07

załącznik WPI

 20 grudnia 2007

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze nr XII/69/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013

 z dniem podjęcia

 XVII/90/07

 20 grudnia 2007

w sprawie obsadzenia mandatu radnego 

z dniem podjęcia 

 XVI/89/07

 29 listopada 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jawoskiego 

z dniem podjęcia 

 XV/88/07

 30 października 2007

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych

z dniem podjęcia

 XV/87/07

 30 października 2007

w sprawie przejęcia prowadzenia zadań publicznych

z dniem podjęcia

 XV/86/07

 30 października 2007

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

 XV/85/07

30 października 2007 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2007 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego 

z dniem podjęcia

 XV/84/07

30 października 2007 

w sprawie wykorzystania herbu Powiatu Jaworskiego w logo Związku Pracodawców Ziemii Jaworskiej

z dniem podjęcia

 XV/83/07

 30 października 2007

w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego

z dniem podjęcia

 XV/82/07

 30 października 2007

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego na 2007 rok deficytu budżetu Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

 XV/81/07

 30 października 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok

z dniem podjęcia

 XIV/80/07

 27 września 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok

z dniem podjęcia

 XIII/79/07 
załącznik

 30 sierpnia
2007

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jaworskiego

z dniem podjęcia 

 XIII/78/07

 30 sierpnia
2007

w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Jaworskiego na rok budżetowy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  

z dniem podjęcia

 XIII/77/07

 30 sierpnia
2007

w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy między Powiatem Jaworskim w Rzeczypospolitej Polskiej i miastem Turnov w Republice Czeskiej

z dniem podjęcia 

 XIII/76/07

 30 sierpnia
2007

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze w mienie oraz określenia zasad gospodarowania nim

z dniem podjęcia 

 XIII/75/07

 30 sierpnia
2007

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Myśliborzu (gm. Paszowice)

z dniem podjęcia 

 XIII/74/07

 30 sierpnia
2007

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przypadających wg algorytmu w roku 2007 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego  

z dniem podjęcia  

 XIII/73/07

 30 sierpnia
2007

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/104/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planu przebudowy sieci dróg powiatowych z wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych w latach 2005-2008

z dniem podjęcia 

 XIII/72/07

 30 sierpnia
2007

w sprawie zmiany uchwały Nr X/61/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze

 z dniem podjęcia

 XIII/71/07

    30 sierpnia
2007

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 z dniem podjęcia

 XII/70/07

31 lipca
2007

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej 

z dniem podjęcia

 XII/69/07

31 lipca
2007

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata
2007-2013

z dniem podjęcia

 XII/68/07

31 lipca
2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

z dniem podjęcia

 XII/67/07

31 lipca
2007

w sprawie przyznania środków na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za lata 2005-2006 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia

 XII/66/07

31 lipca
2007

wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

z dniem podjęcia

 XI/65/07

28 czerwca
2007

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora domu Małych Dzieci
w Jaworze 

z dniem podjęcia

XI/64/07  
załącznik- cennik

28 czerwca
2007

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie

po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XI/63/07

28 czerwca
2007 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006

z dniem podjęcia

 XI/62/07 

 28 czerwca 2007

 w sprawie obsadzenia mandatu

 z dniem podjęcia

 X/61/2007
Schemat
Regulamin

 31 maja
2007 r.

 w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze

 z dniem podjęcia

 X/60/2007

 31 maja
2007 r.

 w sprawie przyznania środków na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za lata 1999 - 2004 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

  z dniem podjęcia

 X/59/2007

 31 maja
2007 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

  z dniem podjęcia

 X/58/2007

 31 maja
2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok

 z dniem podjęcia

 X/57/2007

 31 maja
2007 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

  z dniem podjęcia

 IX/56/2007

 26 kwietnia
2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

 z dniem podjęcia

 IX/55/2007 
statut

 26 kwietnia
2007 r.

w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Myśliborzu

 z dniem podjęcia

 IX/54/2007

 26 kwietnia
2007 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jaworze

 z dniem podjęcia

 IX/53/2007

 26 kwietnia
2007 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Powiatu w Jaworze do rady Nadzorczej Jaworskiego Centrum Medycznego
Sp. z.o. o

 z dniem podjęcia

 IX/52/2007

 26 kwietnia
2007 r.

zmianiającą uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 z dniem podjęcia,
z mocą od 1 stycznia
2007 r. 

 IX/51/2007

 26 kwietnia
2007 r.

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaworze za 2006 r.

 z dniem podjęcia

 VIII/50/2007

29 marca
2007 r.

 w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika powiatu o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

 z dniem podjęcia

 VIII/49/2007

 29 marca
2007 r.

 w sprawie wyboru delegata Powiatu Jaworskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich EUREGIONU NYSA

 z dniem podjęcia

 VIII/48/2007

29 marca
2007 r.

 w sprawie wyznaczenia reprezentanta Powiatu Jaworskiego w Związku Powiatów Polskich

 z dniem podjęcia

 VII/47/2007

 29 marca
2007 r.

 w sprawie podziału na zadania środków PFRON przypadających według algorytmu w roku 2007 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego

 z dniem podjęcia

 VII/46/2007

29 marca
2007 r.

 w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu

 z dniem podjęcia

 VII/45/2007

 29 marca
2007 r.

 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

 z dniem podjęcia

 VII/44/2007

 29 marca
2007 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

 z dniem podjęcia

 VII/43/2007

 28 lutego
2007 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok

 z dniem podjęcia

 VII/42/2007

 28 lutego
2007 r.

 o likwidacji Technikum Hotelarskiego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Agrobiznesu oraz o zmianie nazwy Technikum Architektury Krajobrazu na Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

 z dniem podjęcia

 VII/41/2007

 28 lutego
2007 r.

 o likwidacji Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego oraz zmianie nazwy Technikum Mechanicznego na Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze.

 z dniem podjęcia

 VII/40/2007

 28 lutego
2007 r.

 o zmianie nazwy Technikum Handlowego na Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze

 z dniem podjęcia

 VII/39/2007

 28 lutego
2007 r.

 w sprawie uchwalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

 wchodzi w życie
14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 VII/38/2007
Program
Tabela

 28 lutego
2007 r.

 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

 z dniem podjęcia
z mocą od
1 stycznia
2007 r.

 VII/37/2007

 28 lutego
2007 r.

 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

 z dniem podjęcia
z mocą od 1 marca 2007r.

 VII/36/2007

 28 lutego
2007 r.

 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

 z dniem podjęcia

 VII/35/2007

 28 lutego
2007 r.

 w sprawie powołania Sekretarza Powiatu

 z dniem podjęcia
z mocą od
1 marca

2007r.

 VI/34/2007

 19 lutego
2006 r.

 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 z dniem podjęcia

 VI/33/2007

 19 lutego
2006 r.

 w sprawie budżetu
na 2007 r.

  z dniem podjęcia,
z mocą
od 1 stycznia
2007 r.

 V/32/2007

 31 stycznia
2007 r.

 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd
w roku 2007 r.

z dniem podjęcia 

 V/31/2007

 31 stycznia
2007 r.

 w prawie przekazania Gminie Jawor zadań z zakresu prowadzenia i organizacji powiatowej biblioteki publicznej 

z dniem podjęcia 

 V/30/2007

 31 stycznia
2007 r.

 o zamiarze likwidacji Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego w Powiatowym centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze i włączenia Technikum do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

 z dniem podjęcia

 V/29/2007

 31 stycznia
2007 r.

 o zamiarze zmiany nazwy technikum Mechanicznego w Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze

 z dniem podjęcia

 V/28/2007

 31 stycznia
2007 r.

 o zamiarze zmiany nazwy Technikum Handlowego na Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im A. Mickiewicza w Jaworze

 z dniem podjęcia

 V/27/2007

 31 stycznia
2007 r.

 o zamiarze likwidacji Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarskiego, Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrobiznesu im W. Witosa w Bolkowie i włączenia Technikum do Zespołu szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie  

z dniem podjęcia

 V/26/2007

 31 stycznia
2007 r.

 o zamiarze zmiany nazwy Technikum Architektury  Krajobrazu na Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

z dniem podjęcia

 V/25/2007

31 stycznia
2007 r.

w sprawie przejęcia zobowiązań publiczno-prawnych Zespołu Opieki Zdrowotnej

z dniem podjęcia

 V/24/2007

31 stycznia
2007 r.

 w sprawie wyboru Wicestarosty

z dniem podjęcia

 V/23/2007

31 stycznia
2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

 V/22/2007

31 stycznia
2007 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu

z dniem podjęcia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-02-20 13:54:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-01-15 08:33:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221