☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 25.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2003

 

UCHWAŁYRADY POWIATUJAWORSKIEGO

Kadencja 2002-2006

 

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

XVI/59/03

30 grudnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003r.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XVI/58/03

30 grudnia 2003r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

XVI/57/03

30 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XV/56/03

19 grudnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003r.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XV/55/03

19 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania osób właściwych do wykonywania czynności z zakresu ustalania warunków podróży służbowychprzewodniczącego Rady Powiatu.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XIV/54/03

28 listopada 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XIII/53/03

24 października 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003r.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XII/52/03

24 października 2003r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XII/51/03

26 września 2003r.

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XI/50/03

28 sierpnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w orzeczeniu organizacyjnym dotyczącym Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie wydanym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 czerwca 1998r. (nr SSO or. 701/92/98)

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XI/49/03

28 sierpnia 2003r.

w sprawie założenia szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik informatyk w Zespole SzkółAgrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 września 2003r.

XI/48/03

28 sierpnia 2003r.

w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2003 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
od 1 stycznia 2003r

XI/47/03

28 sierpnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 rok.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XI/46/03

28 sierpnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 r.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

X/45/03

29 maja 2003r.

w sprawieuchylenia uchwał Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Jaworze, w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Jaworze, oraz w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Jaworze.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

X/44/03

29 maja 2003r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jaworze, w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jaworze oraz w sprawie powołania Rady Społecznej przy Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jaworze.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

X/43/03

29 maja 2003r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu w Jaworze w sprawie utworzeniaPrzychodni Rejonowej Nr 2 w Jaworze, w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jaworze, w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Jaworze, w sprawie wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze w mienie oraz określenia zasad gospodarowania nim.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

X/42/03

29 maja 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

IX/41/03

24 kwietnia 2003r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

IX/40/03

24 kwietnia 2003r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2002.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VIII/39/03

28 marca 2003r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

VIII/38/03

28 marca 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w orzeczeniu organizacyjnym dotyczącym Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie wydanym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 czerwca 1998r. (nr SSO or. 701/92/98)

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VIII/37/03

28 marca 2003r.

wsprawie założenia Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 września 2003r.

VIII/36/03

28 marca 2003r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VIII/35/03

28 marca 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 rok.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VII/34/03

21 lutego 2003r.

w sprawie występowania w sądowym postępowaniu układowym

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VII/33/03

21 lutego 2003r.

w sprawie wystąpienia Powiatu Jaworskiego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VII/32/03

21 lutego 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, z mocą od19 listopada 2002 r.

VII/31/03

21 lutego 2003r.

w sprawie wskazania osób właściwych do wykonywania czynności z zakresu ustalaniawarunków podróży służbowych przewodniczącego Rady Powiatu

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VII/30/03

21 lutego 2003r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VII/29/03

21 lutego 2003r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnejw Jaworze

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VII/28/03

21 lutego 2003r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie zespołu Opieki Zdrowotnejw Jaworze

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VI/27/03

28 stycznia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 rok

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

VI/26/03

28 stycznia 2003r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/14/02 Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 6 grudnia 2002 r.

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

V/25/03

21 stycznia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 rok

uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-23 13:44:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-11-25 10:19:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221