Sprawozdanie z Pracy za okres I półrocza 2005 r.

 

Sprawozdanie

z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Rolnictwa
i Ochrony Środowiska za okres za I półrocze 2005r.

 

Komisja w pierwszym półroczu 2005r. odbyła 7 posiedzeń.

Tematyka posiedzeń zgodna była z planem pracy Komisji i dotyczyła:

 

24 styczeń.

Komisji przyjęła informacje o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu jaworskiego, a także pozytywnie zaopiniowała Plan Rozwoju Lokalnego powiatu jaworskiego

Ponadto wypracowano i przyjęto plan pracy Komisji na rok 2005.

22 lutego

 

 

 

 

17 marca

 

 

 

 

 

 

25 marca

Komisja przyjęła informację na temat wykorzystania funduszy unijnych na terenach wiejskich w roku 2005, oraz informację o pracy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze z uwzględnieniem oznakowania dróg w roku 2004.

Przyjęto roczne sprawozdania Komendanta Państwowej Straży pożarnej
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu jaworskiego a także Komendanta Powiatowego Policji z działalności w 2004r. Na posiedzeniu tym wypracowano także stanowisko w sprawie projektu budżetu powiatu na 2005r.

Posiedzenie odbyło w przerwie obrad XVIII sesji Rady Powiatu. Komisja zebrała się w celu zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/89/99 Rady powiatu w Jaworze z dnia 22 października 1999 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

18 kwietnia

Komisja przyjęła informacje o uzyskanych nowych miejscach pracy w roku 2004 oraz analizę rynku pracy. Ponadto przejęto także informację dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych przez beneficjentów
z terenu Powiatu Jaworskiego w uruchomionych działaniach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2004-2005. Na posiedzeniu tym także zaopiniowano także sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2004r.

12 maja

Komisja przyjęła informację o powiatowym rynku pracy oraz realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Ponadto przyjęto także informację Zarządu Dróg Powiatowych o wykonaniu zadań za rok 2004 oraz planowanych zadaniach na rok 2005. Na tym samym posiedzeniu zaopiniowano wnioski Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze w sprawie sprzedaży sprzętu RTG oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

14 czerwca

Komisja zapoznała się z przygotowaniem do skupu płodów rolnych, a także przyjęła informację o realizacji zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Jaworze za rok 2004., a także informację o działalności Nadzoru Budowlanego.

 

Z posiedzeń Komisji sporządzono protokoły.

 

 

Przewodniczący Komisji
Jerzy Radzio

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2006-05-17 15:18:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-05-06 12:44:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki