Sprawozdanie z Pracy za okres 2003 r.

 

Sprawozdanie
z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska
za okres od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r.

 

Komisja w okresie od grudnia 2002 do grudnia 2003r. odbyła 10 posiedzeń. Tematyka posiedzeń zgodna była z planem pracy Komisji i dotyczyła:

 

19 grudnia 2002 r

Komisji zapoznała się z realizacją przez powiat podstawowych problemów z zakresu budownictwa i architektury, oraz z informacją przygotowaną przez Wojewódzkiego Inspektora o stanie środowiska na terenie powiatu jaworskiego , a także o działalności Inspekcji Ochrony Roślin na obszarze powiatu.Ponadto Komisja poddała analizie projektu budżetu powiatu na 2003r i wypracowała propozycje do planu pracy na rok 2003.

 

30 stycznia  

Komisja przyjęła plan pracy na rok 2003, a także zapoznała się
z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze o zimowym utrzymaniu dróg. Na tym samym posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2002.

 

13 lutego  

Tematyka posiedzenia dotyczyła stanu bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu, oraz oceny wykorzystania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 

13 marca 

Posiedzenie Komisji było poświęcone problemom bezrobocia, przyjęto Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu. Na tym samym posiedzeniu  dokonano oceny realizacji programu odbudowy i modernizacji w ramach usuwania skutków powodzi.

 

17 kwietnia 

Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw budownictwa. Komisja zapoznała się ze stanem opracowań planistycznych gmin, oraz
z działaniami inspekcyjno – kontrolnymi prowadzonymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

26 czerwca 

Komisja zapoznała się z przebiegiem prac planistycznych obwodnicy miasta Jawora przez sąsiednie gminy, ponadto przyjęto informację na temat przygotowań do skupu płodów rolnych.

 

21 sierpnia 

Komisja zapoznała się informacją Policji o bezpieczeństwie
w szkołach, oraz z projektem zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego Słup, a także wokół zbiornika wodnego
w Mściwojowie.

 

25 września  

Tematem posiedzenia było zaopiniowanie wykonania budżetu za I półrocze 2003r. Ponadto Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy
w Jaworze przedstawił   informacja o uzyskanych nowych miejscach pracy w roku 2003, dokonano analizy rynku pracy. Tematyka obrad Komisji obejmowała również działalności IACS na terenie powiatu.

 

23 października  

Podczas posiedzenia przedstawione zostały informacja o stanie środowiska na terenie powiatu jaworskiego, oraz o działalności Inspekcji Ochrony Roślin na terenie powiatu. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o działalności tejże Straży. Ponadto Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  w Jaworze przedstawił stan przygotowań do „akcji zimowej”, oraz omówił  koncepcję wieloletniej modernizacji dróg powiatowych.

 

20 listopada  

Tematyka posiedzenia poświęcona była głównie sprawom budownictwa. Komisja zapoznała się z realizacją przez powiat podstawowych problemów z zakresu budownictwa i architektury. Na tym samym posiedzeniu dokonano oceny pracy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze. Komisja zajęła się również koncepcją wieloletniej modernizacji dróg powiatowych, zaproponowana przez dyrektora ZDP w Jaworze.

 

Z posiedzeń Komisji sporządzono protokoły.

 

Przewodniczący Komisji
      Jerzy Radzio

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-05 10:54:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-05-06 12:37:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki