Sprawozdanie z Pracy za okres II półrocza 2004 r.

 

Sprawozdanie

z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej za II półrocze 2004 r.

 

 

Komisja II półroczu 2004r. odbyła 5 posiedzeń.
Tematyka posiedzeń zgodna była z planem pracy Komisji i dotyczyła:

 

 

 

 

26 sierpnia

Komisja przyjęła informację Policji o bezpieczeństwie w szkołach, oraz zapoznała się z przebiegiem prac planistycznych obwodnicy miasta Jawora przez sąsiednie gminy,

28 września

Komisja zapoznała się ze stanem obiektów zabytkowych w powiecie jaworskim, oraz dokonała zaopiniowania kryteriów wyboru przedsięwzięć oraz zasad gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jaworze w roku 2005. Na tym samym posiedzeniu zapoznano się z realizacją remontu dróg przez ZDP w okresie letnim.

26 października

Komisja zapoznała się z projektem zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego w Mściwojowie. Dalsza części posiedzenia miała charakter wyjazdowy, gdzie dokonano rozeznania stanu dróg w powiecie jaworskim oraz zapoznano się z planem zimowego utrzymania dróg.

25 listopada

Podczas posiedzenia przedstawione zostały informacja o stanie środowiska na terenie powiatu jaworskiego, oraz o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu. Ponadto zapoznano się
z realizacja przez powiat podstawowych problemów z zakresu budownictwa i architektury.

 

13 grudnia

Komisja przyjęła informację o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2003-2006 za rok 2004 oraz sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2004. Ponadto dokonano oceny wykorzystania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym. Na tym samym posiedzeniu przyjęto informację
o podjętych działaniach Zarządu Powiatu i Jednostek Organizacyjnych
w kierunku pozyskania środków z UE w roku 2004 a także informacje
o realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego za rok 2004.

                             

 Ze wszystkich posiedzeń Komisji sporządzono protokoły.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Radzio

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-05 10:50:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-05-06 12:40:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki