☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Powiatu w 2006 roku

 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO

 

Kadencja 2006 - 2010

 

 

 Nr uchwały

 Data podjęcia

 w sprawie

 Termin obowiązywania

 IV/21/2006

 28 grudnia 2006 r.

 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu

 z dniem podjęcia

 IV/20/2006

 28 grudnia 2006 r.

 w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 rok.

 z dniem podjęcia

 IV/19/2006

 28 grudnia 2006 r.

 zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2006 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego.

 z dniem podjęcia

 IV/18/2006

 28 grudnia 2006 r.

 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi  w 2007 roku

 z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2007r.

 IV/17/2006

 28 grudnia 2006 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej

 z dniem podjęcia

 IV/16/2006

 28 grudnia 2006 r.

 zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej

 z dniem podjęcia

 IV/15/2006

 28 grudnia 2006 r.

 w sprawie  obsadzenia mandatu radnego

 z dniem podjęcia, z mocą od 14 grudnia 2006r.

 IV/14/2006

14 grudnia 2006 r. 

 w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 rok.

  z dniem podjęcia

 III/13/2006

  14 grudnia 2006 r.

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jaworskiego 

z dniem  podjęcia z mocą od 24 listopada 2006r 

 III/12/2006

  14 grudnia 2006 r.

 w sprawie  wyboru  członków Zarządu Powiatu Jaworskiego

 z dniem podjęcia

 II/11/2006

  11 grudnia 2006 r.

 w  sprawie wskazania osób właściwych do wykonywania czynności z zakresu  ustalania warunków podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu

 z dniem podjęcia

 II/10/2006

 11 grudnia 2006 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej

 z dniem podjęcia

 II/9/2006

11 grudnia 2006 r.

 w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej 

 z dniem podjęcia

 II/8/2006

11 grudnia 2006 r.

 w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego 

 z dniem podjęcia

 II/7/2006

11 grudnia 2006 r.

 w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej 

 z dniem podjęcia

 II/6/2006

11 grudnia 2006 r.

 w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej 

 z dniem podjęcia

 II/5/2006

  11 grudnia 2006 r.

 w  sprawie odwołania Wicestarosty

 z dniem podjęcia

 II/4/2006

11 grudnia 2006 r.

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 z dniem podjęcia 

 I/3/2006

 24 listopada 2006 r.

 w sprawie wyboru Starosty

 z dniem podjęcia 

 I/2/2006

 24 listopada 2006 r.

 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 z dniem podjęcia 

 I/1/2006

 24 listopada 2006 r.

 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

 z dniem podjęcia 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO

 

Kadencja 2002 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr uchwały

Data podjęcia


w sprawie


Termin obowiązywania

 LIII/273/06

Statut

 18 października 2006 r.

 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze  z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2006 r.

 LIII/272/06

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 18 października 2006 r.

 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jaworskiego  z dniem podjęcia 

 LIII/271/06

 

Załącznik

 18 października 2006 r.

 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu  Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2006-2013  z dniem podjęcia 

 LIII/270/06

 18 października 2006 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 rok  z dniem podjęcia 

LII/269/06

 29 września 2006 r.

 w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Jaworze  z dniem podjęcia 

LI/268/06

Statut

1 września 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu  Placówce Wielofunkcyjnej „Dom Małych Dzieci w Jaworze”

 z dniem podjęcia  

LI/267/06

1 września 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bolkowie

 z dniem podjęcia  

LI/266/06

1 września 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Placówce Wielofunkcyjnej „Dom Dziecka im. Dr H. Jordana w Kaczorowie” 

 z dniem podjęcia  

LI/265/06

1 września 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze 

 z dniem podjęcia  

LI/264/06

Statut

1 września 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworze 

 z dniem podjęcia  

LI/263/06

1 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 rok  z dniem podjęcia

LI/262/06

1 września 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za okres od l stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku  z dniem podjęcia

L/261/06

 25 lipca 2006 r.

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze  z dniem podjęcia

 L/260/06

 25 lipca 2006 r.

 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Myśliborzu gm. Paszowice  z dniem podjęcia

 L/259/06

 25 lipca 2006 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do długu

 z dniem podjęcia

 XLIX/258/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie powołania i ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów  z dniem 1 lipca 2006 r.

 XLIX/257/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów  z dniem 30 czerwca 2006 r.

 XLIX/256/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze  z dniem podjęcia

 XLIX /255/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.  z dniem podjęcia

 XLIX/254/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze  14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLIX/253/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie nadania Statutu  Placówce Wielofunkcyjnej „Dom Małych Dzieci w Jaworze”

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2006r.– w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/253/2006 Rady Powiatu w Jaworze

 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLIX/252/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bolkowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2006r.– w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/252/2006 Rady Powiatu w Jaworze

 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLIX/251/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie nadania Statutu Placówce Wielofunkcyjnej „Dom Dziecka im. Dr H. Jordana w Kaczorowie”

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2006r.– w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/251/2006 Rady Powiatu w Jaworze

 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLIX/250/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2006r.– w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/250/2006 Rady Powiatu w Jaworze

14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLIX/249/06

załącznik

 28 czerwca 2006 r.

 zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jaworskiego.  14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLIX/248/06

  28 czerwca 2006 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, w granicach ewidencyjnych działki nr 365/15 obrębu Nr 7 Stare Miasto  z dniem podjęcia

 XLIX/247/06

 28 czerwca 2006 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 200 6 rok.  z dniem podjęcia

 XLVIII/246/06

 25 maja 2006 r.

 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego  z dniem podjęcia

 XLVIII/245/06

 25 maja 2006 r.

 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Powiatu w Jaworze do Rady Nadzorczej Jaworskiego Centrum Medycznego Sp z o. o    w organizacji  z dniem podjęcia

 XLVII/243/06

 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jaworskiego

 z dniem podjęcia

 XLVII/242/06

 28 kwietnia 2006 r.

 w sprawie wydzierżawienia Jaworskiemu Centrum Medycznemu sp z.o.o. w organizacji Szpitala Powiatowego w Jaworze

 z dniem podjęcia

 XLVII/241/06

Statut

 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jaworskiego

14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLVII/240/06

 

 28 kwietnia  2006 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLVII/239/06

 28 kwietnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze w mienie oraz określenia zasad gospodarowania nim

z dniem podjęcia, z wyjątkiem par.1 pkt. 1, który wchodzi w życie z dniem protokolarnego przekazania nieruchomości przez podmiot, który przejmie działalność medyczną świadczoną wcześniej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Jaworze

 XLVII/238/06

 28 kwietnia 2006 r

zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury wydzierżawienia Szpitala Powiatowego wraz z przekazaniem dotychczasowej działalności medycznej Zespołu Opieki Medycznej w Jaworze

 z dniem podjęcia

 XLV/237/06

 12 kwietnia 2006 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2005.

z dniem podjęcia

 XLV/236/06

 30 marca 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu

z dniem podjęcia

 XLV/235/06

 30 marca 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze

z dniem podjęcia

 XLV/234/06

 30 marca 2006 r.

w sprawie przystąpienia do Euroregionu „Nysa”

z dniem podjęcia

 XLV/233/06

 30 marca 2006 r.

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Ziemi Jaworskiej”

Rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5  maja 2006r.– w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 marca 2006 r. Nr  XLV/233/06 w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Ziemi Jaworskiej”.

Rozstrzygnięcie zostało przez Powiat zaskarżone z informacji uzyskanej telefonicznie –skargę uchylono - na dzień dzisiejszy nie przesłano jeszcze wyroku w sprawie.

z dniem podjęcia

 XLV/232/06

 30 marca 2006 r.

w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2006 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego.

z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 r.

 XLV/231/06

 30 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 r.

 XLV/230/06

 30 marca 2006 r.

w sprawie włączenia Technikum Hotelarskiego do Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 XLV/229/06

30 marca 2006 r.

w sprawie założenia Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

z dniem 1 września 2006 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 XLV/228/06

 30 marca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury wydzierżawienia Szpitala Powiatowego wraz z przekazaniem dotychczasowej działalności medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze.

z dniem podjęcia

 XLIV/227/06

 27 lutego 2006 r.

w sprawie uzgodnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 XLIV/226/06

 27 lutego 2006 r.

w sprawie uchwalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

Rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2006r. – w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 7 lit. d, ust. 8, § 6 ust. 4, ust. 5  uchwały Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 lutego 2006r.  nr XLIV/226/06.

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLIV/225/06

 27 lutego 2006 r.

w sprawie udzielania zniżek od obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Jaworski

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XLIV/224/06

 27 lutego 2006 r.

w sprawie włączenia Szkoły Policealnej, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu do Zespołu Szkół Zawodowych im A. Mickiewicza w Jaworze

z dniem podjęcia

 XLIV/223/06

 27 lutego 2006 r.

w sprawie założenia Szkoły Policealne, której ukończenie ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu do Zespołu Szkół Zawodowych im A. Mickiewicza w Jaworze

z dniem podjęcia

 XLIV/222/06

 27 lutego 2006 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2006-2013
Załączniki:
1, 2

z dniem podjęcia

 XLII/221/06

 25 stycznia 2006 r.

w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu

z dniem podjęcia

 XLII/220/06

 25 stycznia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jaworskiego

z dniem podjęcia

 XLII/219/06

 25 stycznia 2006 r.

wsprawie włączenia Techniku Informatycznego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

z dniem 1 września 2006 r.

 XLII/218/06

 25 stycznia 2006 r.

w sprawie założenia Technikum Informatycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego

z dniem 1 września 2006 r.

 XLII/217/06

 25 stycznia 2006 r.

zmieniającej uchwałę Nr IV/22/98 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 grudnia 1998 r., w/s utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze

z dniem podjęcia

 XLII/216/06

 25 stycznia 2006 r.

wsprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu jaworskiego z organizacjami pozarządowymi w 2006 r.

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 XLII/215/06

 25 stycznia 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

z dniem podjęcia

 XLII/214/06 

 25 stycznia 2006 r.

w sprawie budźetu na 2006 r.
Załączniki

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-05 09:14:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-01-24 09:36:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221