Tryb Działania Władz Publicznych i ich Jednostek Organizacyjnych

 

Organami powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jest Rada Powiatu i Zarząd Powiatu.

 

 Wewnętrzny ustrój Powiatu Jaworskiego w tym strukturę organizacyjną i tryb pracy jego organów określa Statut Powiatu Jaworskiego, którego podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

 

Zgodnie z art. 33 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne.

 

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada Powiatu. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-18 09:04:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-25 12:06:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki