☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja pojazdu zabytkowego

 

Rejestracja pojazdu zabytkowego

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, parter - pomieszczenia po banku

 

Wymagane dokumenty:

 


1. Wniosek o rejestrację pojazdu
2. Załączniki :

 • dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi , oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

3. Do wglądu:

 

 • dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty),
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • wypis z rejestru sądowego firmy + numer REGON + upoważnienie do rejestracji danego pojazdu.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za załącznik - 0,50 zł.

 

Opłata administracyjna:

 

 •  
 • dowód rejestracyjny - 48,00 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • komplet Znaków Legalizacyjnych - 11, 00 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • nalepka Kontrolna – 16,50 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • karta pojazdu - 500.00 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna

tablice rejestracyjne zabytkowe: samochodowe - 100, 00zł, motocyklowe - 50, 00zł.

Numer konta Starostwa: 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024
 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:
art.73 ust. 1 w związku z art. 75 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908); § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MT i GM z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań (Dz. U. Nr 44, poz. 433 z 1999 r.); § 2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-18 10:18:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2021-01-26 14:52:00)
 
 
liczba odwiedzin: 4655639

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X