☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja pojazdu marki SAM

 

Rejestracja pojazdu marki SAM

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26

Wydział Komunikacji i Drogownictwa, parter - pomieszczenia po banku

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację pojazdu

2. Załączniki:

 • dowód własności silnika,
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,że wnioskodawca jest właścicielem pozostałych zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  zaświadczenie wystawione przez organrejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi silnik,
  potwierdzające dane silnika, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu  wyrejestrowanegolub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika. W przypadku sprowadzenia silnika z zagranicy dołącza się dowód  odprawy celnej przywozowej wraz z dowodem własnościsilnika.
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymioraz dokument identyfikacyjny pojazdu
  marki SAM.

 

 

Dokument sporządzony w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.


 

3. Do wglądu:

 •  dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty),
 •  
 • wypis z rejestru sadowego firmy + numer REGON + upoważnienie do rejestracji danego pojazdu.

 

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za załącznik - 0,50 zł.


 

Opłata administracyjna:

 • tablice rejestracyjne samochodowe - 80, 00 zł.
 • tablica rejestracyjna do przyczepy - 40, 00 zł.
 • tablica rejestracyjna do motocykla - 40, 00 zł.
 • tablica rejestracyjna do ciągnika rolniczego – 40,00 zł.
 • tablica rejestracyjna do motoroweru - 30, 00 zł.
 • tablice indywidualne - 1 000, 00 zł.
 • pozwolenie czasowe - 12,00 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • dowód rejestracyjny - 48,00 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • komplet nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • nalepka kontrolna - 16,50 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • karta pojazdu – 500,00 + 1,00 zł opłata ewidencyjna


Numer konta Starostwa: 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024
 

Termin załatwienia sprawy:


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:
art.73 ust. 1 w związku z art. 75 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108, poz. 908); § 2 ust 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z 2002 r z późniejszymi zmianami); § 4 ust.3 rozporządzenia MT i GM z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań(Dz. U. Nr 44, poz. 433 z 1999 r.).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-12 13:48:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2021-01-26 14:53:30)
 
 
liczba odwiedzin: 4667273

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X