☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdania z działalności Rzecznika za 2003 r.

 

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA

KONSUMENTÓW w Jaworze (za rok 2003)

 

 

 

Tabela nr 1: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w okresie ochrony konsumentów – struktura udzielonych porad:

 

 

 

Wyszczególnienie

Ogółem

I Usługi ogółem w tym:

114

Bankowe

2

Finansowe

19

Ubezpieczeniowe

7

System argentyńskie

2

Telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa),

7

Dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda),

4

Motoryzacyjne (serwis)

11

Turystyczne i hotelarskie

3

Pralnicze

-

Remontowo budowlane,

30

Inne, , Komputery, ceny, waga filtry itd.

29

II. Umowy sprzedaż ogółem, w tym:

57

Wyposażenie wnętrz (AGD, RTV), aparaty fotograficzne

14

Odzież,

6

Obuwie

20

Samochody, ciągniki rolnicze, rowery

3

Inne, jakie? Komisy,sprzęt rehabilitacyjny

14

III. Umowy poza lokalem i na odległość

 

2

 

 

Tabela nr 2: Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów

 

 

 

Wyszczególnienie

Ogółem ilość wystąpień

Zakończone pozytywnie

Zakończone negatywnie

Sprawy w toku

I. Usługi ogółem, w tym:

45

43

-

2

bankowe

-

 

 

 

Finansowe

9

9

-

-

Ubezpieczeniowe

-

-

-

-

Systemy argentyńskie

2

2

-

-

Telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa)

5

4

-

1

Dostawa energii

(prąd, gaz, ciepło, woda)

6

6

-

-

Motoryzacyjne (serwis),

3

3

-

-

Turystyczne i hotelarskie,

1

1

-

-

Pralnicze

2

2

-

-

Remontowo budowlane,

16

15

-

1

Inne, jakie?

Sprzęt rehabilitacyjny, aparaty fotograficzne

1

1

-

-

II. Umowy sprzedaży ogółem, w tym:

26

26

-

-

Wyposażenie wnętrz (AGD, RTV),

3

3

-

-

Odzież,

4

4

-

-

Obuwie,

13

13

-

-

Samochody,

1

1

-

-

Inne, jakie filtry, rowery, komputery

5

5

-

-

III. Umowy poza lokalem i na odległość

1

-

1

-

 

 

Tabela nr 3: Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów – struktura powództw:

 

 

 

Przedmiot sporu

Rozstrzygnięcie sądu

Ilość powództw ogółem

Powództwa dotyczące reklamacji i gwarancji towarów użytkowych.

4

6

Powództwa dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

4

8

Inne, jakie? Zwrot wadium, zaliczki rozwiązanie umowy

9

15

 

                                                                

I N F O R M A C J A

 

dla Rady Powiatu w Jaworze dotycząca polityki konsumenckiej realizowanej przez samorząd Powiatowy za pośrednictwem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jaworze za okres od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

 

 

 

 

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem PRzK zapewniając bezpłatne poradnictwo konsumenckie oraz informację prawną udzielił 173 porady dotyczące prawnej ochrony interesów konsumentów powiatu jaworskiego. Porady udzielane były osobiście w Biurze Rzecznika w Jaworze oraz na cotygodniowych dyżurach pełnionych w Bolkowie, oraz telefonicznie.

 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba bezpłatnie udzielonych porad była wyższa o 23.

 

 

 

Wszystkie udzielone porady były odnotowane w prowadzonej przez Rzecznika ewidencji gdzie umieszcza się dane personalne osoby oraz krótki zapis przedstawionego przez konsumenta problemu. Także, czy porada była udzielona osobiście – bezpośrednio, czy tez telefonicznie. Na 173 udzielone porady 32 było udzielonych telefonicznie. Wynika z tego fakt, iż konsumenci wybierają osobisty kontakt z Rzecznikiem.

 

 

 

Za wyżej wymieniony okres wpłynęły 72 wnioski pisemne, które zostały zarejestrowane w repertorium oraz skorowidzu.

 

 

Załatwiane były w trybie pisemnych wystąpień. Pozytywnie załatwiono problemy przedstawione w 69 wnioskach. Jeden problem dotyczący rozwiązania podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa umowy nie udało się Rzecznikowi załatwić (konsument zgłosił problem za późno zamykając wszelkie możliwości pozytywnego załatwienia sprawy). Dwa wnioski pozostały w toku załatwiania. Jeden wpłynął 5.12.03, a drugi 15.12.03 r.

 

 

 

Wpływ wniosków przekroczył wpływ w roku ubiegłym o 8 zarejestrowanych i załatwionych spraw.

 

Za okres objęty sprawozdaniem PRzK sporządził 29 pozwów do Sądów Powszechnych na teren całego kraju. Wszystkie wydane do chwili sporządzenia sprawozdania wyroki i nakazy zapłaty były z korzyścią dla konsumenta. Jeden wyrok był negatywny, jednak konsument uznał go za sprawiedliwy.

 

 

 

W 2003 r. Rzecznik edukował społeczność powiatu sukcesywnie. Dużą pomoc w tym zakresie uzyskał od UOKiK w Warszawie, który użyczył materiałów edukacyjnych w postaci płyt CV oraz folderów, plakatów itp.

 

 

 

Wszystkie szkoły i placówki zarówno w Jaworze, Bolkowie jak i w terenie zostały objęte edukacją dotyczącą bycia młodym konsumentem w Unii Europejskiej.

 

 

Kontynuując edukację konsumentów sporządzono 7 artykułów o charakterze konsumenckim do „Nowej Gazety Jaworskiej” i do „Tu i Teraz”.

 

 

 

Także w okresie objętym sprawozdaniem PRzK włączył się w program „Odpowiedzialnej sprzedaży” poprzez propagowanie szczególnie w sklepach wiejskich na terenie naszego powiatu wywieszek ograniczających dostęp dzieci do papierosów. Powołując podstawy prawne przypomniał sprzedawcom, że sprzedaż papierosów dzieciom jest przestępstwem.

 

 

Rzecznik osobiście prowadził całą dokumentację związaną ze swoją działalnością i załatwieniem zarejestrowanych wniosków. Osobiście sporządzał pozwy i prowadził sprawy sądowe, także reprezentował konsumentów przed Sądami Powszechnymi.

 

 

 

 

 

Jawor, dnia 28 stycznia 2004 r.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Jaworze

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-25 12:24:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-29 08:57:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927