☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdania z działalności Rzecznika za 2004 r.

 

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

w Jaworze za rok 2004

 

 

Tabela nr 1:  Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji ochrony konsumentów

  • struktura udzielonych porad:
 

 

Wyszczególnienie

Ogółem

I. Usługi ogółem w tym:

70

Bankowe

4

Finansowe

12

Ubezpieczeniowe

3

System argentyńskie

6

Telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa)

14

Dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda),

2

Motoryzacyjne (serwis)

4

Turystyczne i hotelarskie

1

Pralnicze

2

Remontowo budowlane

18

Inne. jakie? Bilety MPK, komputery, ceny, waga filtry

4

II. Umowy sprzedaż ogółem, w tym:

46

Wyposażenie wnętrz (AGD, RTV), aparaty fotograficzne

 

11

Odzież

1

Obuwie

23

Samochody, ciągniki rolnicze, rowery

6

Inne, jakie? Komisy, sprzęt rehabilitacyjny

5

III. Umowy poza lokalem i na odległość

4

 

 

 

 

Tabela nr 2: Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw interesantów konsumentów

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Ogółem ilość wystąpień

Zakończone pozytywnie

Zakończone negatywnie

 

Sprawy w toku

I. Usługi ogółem w tym:

34

27

4

3

 

Bankowe

1

1

-

-

 

Finansowe

7

7

-

-

 

Ubezpieczeniowe

-

-

-

-

 

System argentyńskie

8

5

1

2

 

Telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa)

8

6

2

-

 

Dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda),

1

1

-

-

 

Motoryzacyjne (serwis)

1

1

-

-

 

Turystyczne i hotelarskie

-

-

-

-

Pralnicze

1

1

-

-

Remontowo budowlane

6

4

1

1

Inne. jakie? Sprzęt rehabilitacyjny, aparaty fotograficzne

1

1

-

-

II. Umowy sprzedaż ogółem, w tym:

35

32

2

1

Wyposażenie wnętrz (AGD, RTV), aparaty fotograficzne

 

5

 

 

5

 

-

 

-

Odzież

1

1

-

-

Obuwie

20

19

-

1

Samochody, ciągniki rolnicze, rowery

2

1

1

-

Inne, jakie? Filtry, rowery, komputery

7

6

1

-

III. Umowy poza lokalem i na odległość

1

1

-

-

 

 

 

 

Tabela nr 3: Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów - struktura powództw:

 

 

 

 

Przedmiot sporu

 

 

Rozstrzygnięcie sądu

Ilość powództw ogółem

Powództwa dotyczące reklamacji i gwarancji towarów ubytkowych.

w toku – 10

negatywne – 1

pozytywne - 8

 

19

Powództwa dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

w toku – 2

pozytywnie - -

2

Inne, jakie? Zwrot wadium, zaliczki rozwiązanie umowy

w toku – 2

pozytywnie - 1

3

 

 

Załącznik nr.1
Informacja dla Rady Powiatu w Jaworze dotycząca polityki konsumenckiej realizowanej przez Samorząd Powiatowy za pośrednictwem Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Jaworze, sporządzona za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-25 12:18:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-29 08:59:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927