Kierowanie Dziecka do Kształcenia Specjalnego lub Indywidualnego Nauczania

 

Procedura związana z kierowaniem do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania

 

 1. Miejsce załatwienia sprawy:
  Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, pokój 227, tel. 7290132
 2. Wymagane dokumenty
  a) wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
  b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 3. Termin załatwienia sprawy
  Skierowanie wydaje się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Opłaty
  Wolne od opłat.
 5. Podstawa prawna
  § 12 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-25 09:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-01-26 12:11:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki