☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 29.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis Szkoły lub Placówki do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

 

Procedura związana z wpisem szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

 1. Miejsce załatwienia sprawy:
  Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, pokój 227, tel. 7290132
 2. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej
  miejsce zamieszkania lub siedzibę,
 • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki, profil kształcenia, oznaczenia
  zawodów w jakich szkoła będzie kształcić,
 • data rozpoczęcia jej funkcjonowania,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz warunków
  lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom
  przebywającym na jej terenie zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • statut szkoły lub placówki,
 • dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i pracowników pedagogicznych
  przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust.3
  ustawy o systemie oświaty,
 • w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
  ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej
  z dniem rozpoczęcia działalności wpis może nastąpić, jeżeli osoba
  prowadząca przedstawi pozytywna opinie kuratora oświaty.
 1. Termin załatwienia sprawy
  Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz doręcza zgłaszającemu.
 2. Opłaty
  Wolne od opłat.
 3. Tryb odwoławczy
  Odwołanie od decyzji przysługuje za pośrednictwem Starosty Jaworskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 4. Podstawa prawna
  Art. 82 ust. 1-5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-25 09:35:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Konrad Wasiluk
(2019-04-26 11:57:38)
 
 
liczba odwiedzin: 4634966

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X