☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

rok 2004

 
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
kadencja 2002-2006
 


NR KOLEJNY UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA - SPRAWA

TERMIN

263/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach między paragrafami planowanych na 2004 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego.

z dniem podjęcia

262/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok.

z dniem podjęcia

261/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Jaworskiego nr XXIX/148/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

z dniem podjęcia

260/2004

29 grudnia 2004 r.

w sprawie finansowania projektu pn. „Opracowanie ekspertyz technicznych i finansowych projektu inwestycyjnego Akademickiego Inkubatora Technologicznego"

z dniem podjęcia

259/2004

29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia listy stypendystów oraz wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego.

z dniem podjęcia

258/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego.

z dniem podjęcia

257/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania miejscowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka.

z dniem podjęcia

256/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji w gminie Paszowice.

z dniem podjęcia

255/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie zaopiniowania lokalizacji budowy obwodnicy m. Jawor w ciągu drogi krajowej Nr 3.

z dniem podjęcia

254/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia listy stypendystów oraz wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia

253/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Izabeli Drąg – Misiak - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworze do podjęcia czynności związanych z zakupem wyposażenia hali widowiskowo – sportowej w Zespole Szkół Zawodowych w Jaworze

z dniem podjęcia

252/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Ewy Kowalczyk - dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno - Programowego w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodyczno - Programowego w Jaworze

z dniem podjęcia

251/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Wandy Gołębiowskiej - dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

z dniem podjęcia

250/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Jaworskiego nr XXVIII/140/04 z dnia 16 grudnia 2004 r.

z dniem podjęcia

249/2004

22 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 r.

z dniem podjęcia

248/2004

15 grudnia 2004 r.

w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego, kabla energetycznego zasilającego przepompownię ścieków w granicach działek położonych w obrębie Granowic

z dniem podjęcia

247/2004

15 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze do składania oświadczeń woli w zakresie projektu

z dniem podjęcia

246/2004

15 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 r.

z dniem podjęcia

245/2004

8 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie – Henryka Baczmańskiego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Domem Pomocy Społecznej w Bolkowie

z dniem podjęcia

244/2004

8 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach - Leszka Skórczyńskiego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Domem Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach

z dniem podjęcia

243/2004

8 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Dziecka im. Dr Henryka Jordana w Kaczorowie - Dariusza Ziei do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Domem Dziecka im. Dr Henryka Jordana w Kaczorowie

z dniem podjęcia

242/2004

8 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Małych Dzieci w Jaworze - Ireny Nowakowskiej - Buturli do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Domem Małych Dzieci w Jaworze

z dniem podjęcia

241/2004

1 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Jana Kłeczka - dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze do podpisania umowy na wydzierżawienie pomieszczeń pracowni rehabilitacyjnej dla N ZOZ „Kormed" w Jaworze

z dniem podjęcia

240/2004

1 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu - Ryszarda Jaśpińskiego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Myśliborzu

z dniem podjęcia

239/2004

1 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze - Izabeli Drąg - Misiak do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Zespołem Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze

z dniem podjęcia

238/2004

1 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze - Wandy Gołębiowskiej do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

z dniem podjęcia

237/2004

1 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze - Jana Kłeczka do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze

z dniem podjęcia

236/2004

1 grudnia 2004 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na remoncie zespołu zaporowo upustowego na gazociągu w/c DN300 PN 6,3 Mpa Zgorzelec-Wrociaw na części działki nr ewid. 109 w miejscowości Biernatki, gmina Wądroże Wielkie

z dniem podjęcia

235/2004

1 grudnia 2004 r.

w sprawie uzgodnienia przed ustaleniemw drodze decyzji warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Modernizacji i odbudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Nysa Szalona km 17+303÷18+141 gmina Jawor i Męcinka

z dniem podjęcia

234/2004

1 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 r.

z dniem podjęcia

233/2004

17 listopada 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora PODM-P do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania PODM-P w Jaworze

z dniem podjęcia

232/2004

17 listopada 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora I Zespołu Szkół OIgólnokształcących w Jaworze do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania I ZSO w Jaworze

z dniem podjęcia

231/2004

17 listopada 2004 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w ?Bolkowie Marka Janasa do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Zespołem Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

z dniem podjęcia

230/2004

17 listopada 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację kotła centralnego ogrzewania w bazie magazynowej Słup

z dniem podjęcia

229/2004

17 listopada 2004 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego

z dniem podjęcia

228/2004

17 listopada 2004 r.

w sprawie uzgodnienia planowanej - do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu sołectwa Kłonice (gmina Paszowice"

z dniem podjęcia

227/2004

15 listopada 2004 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Jaworskiego na 2005 rok

z dniem podjęcia

226/2004

9 listopada 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, z siedzibą w Zębowicach samochodu marki DAEWOO NUBIRA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze

z dniem podjęcia

225/2004

9 listopada 2004 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach na sprzedaż samochodu marki DAEWOO NUBIRA w formie przetargu ustnego nieograniczonego

z dniem podjęcia

224/2004

9 listopada 2004 r.

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Paszowice

z dniem podjęcia

223/2004

9 listopada 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Jaworze na rok 2005

z dniem podjęcia

222/2004

27 paźdz. 2004 r.

w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego Gminnego Ośrodka Zdrowia we Mściwojowie polegającego na zmianie sposobu użytkowania części działki nr 47/17 wraz z budynkiem Szkoły Podstawowej (stary segment) położonej w obrębie Snowidza, na Punkt Lekarski Gminnego Ośrodka Zdrowia w Snowidzy 91.

z dniem podjęcia

221/2004

27 paźdz. 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

z dniem podjecia

220/2004

27 paźdz. 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004r.

z dniem podjęcia

219/2004

13 paźdz. 2004 r.

w sprawie upoważnienia Pani I. Drąg - Misiak dyrektora ZSZ do zbycia tokarki typu 1A 616

z dniem podjęcia

218/2004

13 paźdz. 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla p. Izabeli Drąg - Misiak - dyrektora ZSZ do podpisania umowy na wydzierżawienie pomieszczenia do prowadzenia sklepiku na terenie szkoły

z dniem podjęcia

217/2004

13 paźdz. 2004 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestyrzennego w Jaworze w obrębie ulic: Rynek - Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza

z dniem podjęcia

216/2004

13 paźdz.2004 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla przedsięwziecia związanego z budową stacji paliw płynnych na działkach nr 575/6 nr 575/9 obręb Nr 7 Stare Miasto na terenie posesji przy ul. Szpitalnej w Jaworze

z dniem podjęcia

215/2004

13 paźdz. 2004 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jaworze dla działki Nr 98/70 obręb Nr 5 - Przedmieście przy ul. Wieniawskiego

z dniem podjęcia

214/2004

13 paźdz. 2004 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 25/5 obręb Przemysłowy w Jaworze przy ul. Kuzienniczej

z dniem podjęcia

213/2004

13 paźdz. 2004 r.

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji celu publicznego poolegajacego na wykonaniu robót związanych z modernizacją i odbudową wałów rzeki Nysa Szalona oraz przedłużenia drogi gruntowej wzdłuż wału

z dniem podjęcia

212/2004

6 paźdz. 2004 r.

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegajacej na budowie dwustanowiskowego garazu na działce nr 4 obręb nr 2 - Stary Jawor położonej przy ul. Widokowej 7 w Jaworze

z dniem podjęcia

211/2004

6 paźdz. 2004 r.

w sprawie przyznania "Nagród Starosty Jaworskiego" w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli"

z dniem podjęcia

210/2004

29 września 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana J. Kłeczka - dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze do podpisania umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworze na przygotowanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka"

z dniem podjęcia

209/2004

29 września 2004 r.

w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Paszowice"

z dniem podjęcia

208/2004

29 września 2004 r.

w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska Gminy Wądroże Wielkie"

z dniem podjęcia

207/2004

29 września 2004 r.

w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Męcinka"

z dniem podjęcia

206/2004

29 września 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze

z dniem podjęcia

205/2004

29 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 r.

z dniem podjęcia

204/2004

22 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne rzekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie samochodu marki FSO Polonez TRUCK dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

z dniem podjęcia

203/2004

22 września 2004 r.

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części dziłki zabudowanej nr 83/1 obręb Niedaszów gm. Mściwojów polegającej na wydzieleniu części działki z budynkiem mieszkalnym z funkcji rolniczej na budownictwo jednorodzinne

z dniem podjęcia

202/2004

22 września 2004 r.

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegajacej na odbudowie do istniejącego budynku produkcyjnego wiaty składowej niezabudowanej na opakowania w granicach działki geodezyjnej nr 293/4 obrębie wsi Męcinka

z dniem podjęcia

201/2004

22 września 2004 r.

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegajacej na budowli wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garazem w grnicach działki w obrębie wsi Stanisławów Gm. Męcinka

z dniem podjęcia

200/2004

22 września 2004 r.

w sprawie przedstawienia wniosków do zawiadomienia o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków"

z dniem podjęcia

199/2004

22 września 2004 r.

w sprawie przedstawienia wniosków do zawiadomienia o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę na 183/37 położoną we wsi Sady Dolne, Gm. Bolków

z dniem podjęcia

198/2004

22 września 2004 r.

w sprawie wyrazania opinii dotyczącej zaliczenia drogi gminnej 107229 D o przebiegu od drogi krajowej nr 94 w miejscowości Środa Śląska do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 346 w miejscowosci Gozdowa

z dniem podjęcia

197/2004

22 września 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana M. Michalskiego dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem pomieszczenia pracowni komputerowej

z dniem podjęcia

196/2004

22 września 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana M. Janasa dyrektora Zepołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie do podjęcia czynności związanych stolarki okiennej w budynku szkoły

z dniem podjęcia

195/2004

22 września 2004 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż zbędnych dla działalnosci Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze środków transportowych w formie przetargu ustnego nieograniczonego

z dniem podjęcia

194/2004

22 września 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach między paragrafami na 2004 r. wydatków dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

193/2004

15 września 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Ireny Nowakowskiej - Buturli dyr DMD w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przeprowadzeniem remontu kuchni w DMD w Jaworze

z dniem podjęcia

192/2004

1 września 2004 r.

w sprawie przyznania godzin ponadwymiarowych dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych

z dniem podjęcia

191/2004

25 sierpnia 2004 r.

w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jaworskiego na lata 2004 - 2006 i lata kolejne 2007 - 2012 oraz powołania Komisji Koordynacyjnej Planu Rozwoju Lokalnego wraz z wyznaczeniem koordynatów w jednostkach powiązanych z budżetem powiatu

z dniem podjęcia

190/2004

25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany planów finansowych Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na rok 2004

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od: - 01. 08. 2004

189/2004

25 sierpnia 2004r

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2004 roku

z dniem podjęcia

188/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie przyznania dodtków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych

z dniem podjęcia

187/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze - Pani Izabeli Drąg - Misiak

z dniem 1 września 2004r

186/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu - Panu Ryszardowi Jaśpińskiemu

z dniem 1 września 2004r

185/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku motelu wraz z zapleczem kuchennym i modernizację istniejacego budynku restauracyjno-motelowego wraz z infrastrukturą techniczną w granicach działki geodezyjnej nr 4 w obrębie wsi Myślibórz

z dniem podjęcia

184/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie motelu z częścią gastronomiczną w granicach działki geodezyjnej nr 223 w obrębie wsi Małuszów

z dniem podjęcia

183/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na zabudowa zagrodowa: budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, przydomowa oczyszczalnia ścieków, studnia zgrodowa, zbiornik na gaz propan-butan w granicach działki geodezyjnej nr 3/2 i 3/3 w obrębie wsi Muchów

z dniem podjęcia

182/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z garażem w granicach działki geodezyjnej nr 45/5 w obrębie wsi Myślibórz

z dniem podjęcia

181/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie stawu typu karpiowego o powierzchni maks. 0,55 ha wraz z infrastrukturą techniczną w granicach działki geodezyjnej nr 161, 229, 158, 157/4, w obrębie wsi Kwietniki

z dniem podjęcia

180/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie stawu o powierzchni maks. 0,3 ha wraz z infrastrukturą techniczna w granicach działki geodezyjnej nr 207, w obrębie wsi Kwietniki

z dniem podjęcia

179/2004

18 sierpnia 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji celu publicznego polegającą na remoncie zespołu zaporowo-upustowego w miejscowości Biernatki na gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 Mpa Zgorzelec-Wrocław

z dniem podjęcia

178/2004

28 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na dziłce nr ewid. 37 w Jaworze przy ul. Krętej 17b

z dniem podjęcia

177/2004

28 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na adaptacji komórki strychowej na pokój na działce nr ewid. 198/21 obręb nr 7 Stare Miasto w Jaworze przy ul. Żeromskiego 8

z dniem podjęcia

176/2004

28 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego w granicach działki geodezyjnej nr 62/2 w obrębie wsi Postolice

z dniem podjęcia

175/2004

28 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego w granicach działki geodezyjnej nr 221/3 w obrębie wsi Granowice.

z dniem podjęcia

174/2004

28 lipca 2004r

w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia łączonych jednostek w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy

z dniem podjęcia

173/2004

28 lipca 2004r

w sprawie regulaminu organizcyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie

z dniem podjęcia,

z mocą od dnia 1 siepnia 2004r

172/2004

7 lipca 2004r

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu kategorii drogi powiatowej

z dniem podjęcia

171/2004

7 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego do przechowywania plodów rolnych i narzędzi rolniczych w granicach działki geodezyjnej nr 50 w obrębie wsi Marcinowice

z dniem podjęcia

170/2004

7 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego do przechowywania plodów rolnych i narzędzi rolniczych w granicach działki geodezyjnej nr 295/1 w obrębie wsi Targoszyn

z dniem podjęcia

169/2004

7 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego do przechowywania plodów rolnych i narzędzi rolniczych w granicach działki geodezyjnej nr 119/4 w obrębie wsi Godziszowa

z dniem podjęcia

168/2004

7 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie budynku hotelu pracowniczego wraz ze stołówką pracowniczą na budynek mieszkalny w granicach działki geodezyjnej nr 211/5 w obrębie wsi Godziszowa

z dniem podjęcia

167/2004

7 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego do przechowywania płodów rolnych i narzędzi rolniczych w granicach działki geodezyjnej nr 57/2 w obrębie wsi Marcinowice

z dniem podjęcia

166/2004

7 lipca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego do przechowywania płodów rolnych i narzędzi rolniczych w granicach działki geodezyjnej nr 290 w obrębie wsi Targoszyn

z dniem podjęcia

165/2004

7 lipca 2004r

w sprawie przyznania "Nagrody Starosty Jaworskiego" w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

z dniem podjęcia

164/2004

2 lipca 2004r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

163/2004

2 lipca 2004r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

162/2004

2 lipca 2004r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

161/2004

2 lipca 2004r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

160/2004

2 lipca 2004r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

159/2004

2 lipca 2004r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

158/2004

2 lipca 2004r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

157/2004

2 lipca 2004r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

156/2004

30 czerwca 2004r

w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/2004 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 9 czerwca 2004r. o powołaniu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze

z dniem podjęcia

155/2004

22 czerwca 2004r

w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dla uczniów szczególnie uzdolnionych

z dniem podjęcia

154/2004

22 czerwca 2004r

w sprawie wzajemnego udostępnienia do korzystania części nieruchomości położonych w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, w granicach ewidencyjnych działek nr:353/2, 353/5 i 353/7

z dniem podjęcia

153/2004

22 czerwca 2004r

w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach między paragrafami planowanych na 2004 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

152/2004

22 czerwca 2004r

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

z dniem podjęcia

151/2004

16 czerwca 2004r

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Jawor

z dniem podjęcia

150/2004

9 czerwca 2004r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stnowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu

z dniem podjęcia

149/2004

9 czerwca 2004r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze

z dniem podjęcia

148/2004

9 czerwca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegajacej na budowie zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym w granicach działki nr 240/11 w obrębie wsi Kondratów

z dniem podjęcia

147/2004

9 czerwca 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach działki geodezyjnej nr 439/10 w obrębie wsi Słup

z dniem podjęcia

146/2004

2 czerwca 2004r

w sprawie przyznania nagród Starosty Jaworskiego dla najlepszych maturzystów

z dniem podjęcia

145/2004

26 maja 2004r

w sprawie przedstawienia wniosków do zawiadomienia o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów połozonych w miejscowościach: Budziszów Mały, Sobolew, Kosiska, Kępy, Rąbienice, Biernatki, Wierzchowice, Pawłowice, Skała, Granowice, Postolice, Jenków i Gądków

z dniem podjęcia

144/2004

26 maja 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie zbiornika do przechowywania zboża typu BIN w ramach uzupełnienia zabudowy zagrodowej w granicach działki geodezyjnej nr 81 w obrębie wsi Małuszów

z dniem podjęcia

143/2004

19 maja 2004r

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargowego na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Jaworskiego położonej w Jaworze w obrębie 7 Stare Miasto w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 365/11 o pow. 0.0722 ha

z dniem podjęcia

142/2004

19 maja 2004r

w sprawie podziału środków przeznaczonych na remonty w części stanowiącej 50% udziału własnego na poszczególne szkoły

z dniem podjęcia

141/2004

19 maja 2004r

w sprawie przyznania środków finansowych na remont zabytkowego kościoła p.w. Serca Pana Jezusa w Granowicach, parafia Mierczyce

z dniem podjęcia

140/2004

19 maja 2004r

w sprawie przyznania środków finansowych na remont zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Kaczorowie

z dniem podjęcia

139/2004

19 maja 2004r

w sprawie zmiany uchwały Zarzadu Powiatu nr 101/2004 z dnia 3 marca 2004r. dotyczącej naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia

138/2004

19 maja 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na dobudowie pomieszczeni gospodarczego oraz garażu w dowiązaniu do istniejących budynków w ramach działki siedliskowej rolnika prowadzącego działalność rolniczą w granicach działki geodezyjnej nr 114 w obrębie wsi Chroślice.

z dniem podjęcia

137/2004

19 maja 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Męcince w granicach działki geodezyjnej nr 860 na terenie osiedla domków jednorodzinnych

z dniem podjęcia

136/2004

19 maja 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym w granicach działki geodezyjnej nr 28 w obrębie wsi Małuszów

z dniem podjęcia

135/2004

19 maja 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy zabudowy zagrodowej w granicach działki geodezyjnej nr 141/3 w obrębie wsi Przybyłowice

z dniem podjęcia

134/2004

19 maja 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na odbudowie istniejącego budynku mieszkalno gospodarczego pod potrzeby gospodarstwa agroturystycznego w granicach dziłki geodezyjnej nr 286 w obrębie wsi Kondratów

z dniem podjęcia

133/2004

19 maja 2004r

w sprawie uzgodnienia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej w granicach działki nr 240 w obrębie wsi Kaczorów

z dniem podjęcia

132/2004

28kwietnia 2004r

w sprawie przedstawienia wniosków do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora”

z dniem podjęcia

131/2004

21 kwietnia 2004r

w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Bolków"

z dniem podjęcia

130/2004

21 kwietnia 2004r

w sprawie przyznania środków finansowych dla Klubu Sportowego "OLIMPIA" w Jaworze

z dniem podjęcia

129/2004

21 kwietnia 2004r

w sprawie odwołania dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somtycznie Chorych w Bolkowie oraz powołania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie

z dniem podjęcia

128/2004

21 kwietnia 2004r

w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urzad Pracy w Jaworze roli Partnera Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

z dniem podjęcia

127/2004

21 kwietnia 2004r

w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia

126/2004

21 kwietnia 2004r

w sprawie udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia

125/2004

21 kwietnia 2004r

w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego

z dniem podjęcia

124/2004

21 kwietnia 2004r

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych rocznych dochodach budżetowych

z dniem podjęcia

123/2004

31 marca 2004r

wsprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004r

z dniem podjęcia

122/2004

31 marca 2004r

w sprawie udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia

121/2004

25 marca 2004r

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Małych Dzieci w Jaworze

z dniem podjęcia

120/2004

17 marca
2004 r.

w spr. przyznania środków finansowych dla klubu Sportowego „OLIMPIA” w Jaworze

z dniem podjęcia

119/2004

17 marca
2004 r.

w spr. przyznania środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze na dofinansowanie zajęć sportowych na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze

z dniem podjęcia

118/2004

17 marca 2004 r.

w spr. przyznania środków finansowych dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze na organizację turnieju piłki siatkowej

z dniem podjęcia

117/2004

17 marca 2004 r.

w spr. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

z dniem podjęcia

116/2004

17 marca 2004 r.

w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r.

z dniem podjęcia

115/2004

17 marca 2004 r.

w spr. układu wykonawczego budżetu Powiatu Jaworskiego na 2004 r.

z dniem podjęcia

114/2004

17 marca 2004 r.

w spr. upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających n udzieleniu pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia

113/2004

10 marca 2004 r.

w spr. nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 9-10, działka nr 344, obręb Stare Miasto w udziale 565/1000

z dniem podjęcia

112/2004

10 marca 2004 r.

w spr. zatrudnienia na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzena podstawie umowy o zarządzie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 15 marca 2004 r.

111/2004

10 marca 2004 r.

w spr. odwołania z funkcji p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 15 marca 2004 r.

110/2004

10 marca 2004 r.

w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2003 rok

z dniem podjęcia

109/2004

3 marca 2004 r.

w spr. uzgodnienia w zakresie zadań rządowych ustalenia warunków zabudowy dla działek nr 84 obr. Godziszowa przez Wójta Gminy Mściwojów

z dniem podjęcia

108/2004

3 marca 2004 r.

w spr. uzgodnienia w zakresie zadań rządowych ustalenia warunków zabudowy dla działek nr 109/2 obr. Luboradz przez Wójta Gminy Mściwojów

z dniem podjęcia

107/2004

3 marca 2004 r.

w spr. uzgodnienia w zakresie zadań rządowych ustalenia warunków zabudowy dla działek nr 28/3 obr. Mściwojów przez Wójta Gminy Mściwojów

z dniem podjęcia

106/2004

3 marca 2004 r.

w spr. uzgodnienia w zakresie zadań rządowych ustalenia warunków zabudowy dla działek nr 251/15 obr. Snowidza przez Wójta Gminy Mściwojów

z dniem podjęcia

105/2004

3 marca 2004 r.

w spr. uzgodnienia w zakresie zadań rządowych ustalenia warunków zabudowy dla działek nr 218 obr. Targoszyn przez Wójta Gminy Mściwojów

z dniem podjęcia

104/2004

3 marca 2004 r.

w spr. uzgodnienia w zakresie zadań rządowych ustalenia warunków zabudowy dla działek nr 107/2 i 107/3 obr. Targoszyn przez Wójta Gminy Mściwojów

z dniem podjęcia

103/2004

3 marca 2004 r.

w spr. uzgodnienia w zakresie zadań rządowych ustalenia warunków zabudowy dla działek nr 50 obr. Marcinowice przez Wójta Gminy Mściwojów

z dniem podjęcia

102/2004

3 marca 2004 r.

w spr. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jaworze w obrębie ulic: Lubińskiej i Kuzienniczej do granic administracyjnych miasta i granic planu miejscowego Wrocławska - Wiejska

z dniem podjęcia

101/2004

3 marca 2004 r.

w spr. naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia

100/2004

3 marca 2004 r.

w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

- załącznik do uchwały

z dniem podjęcia

99/2004

3 marca 2004 r.

uchylająca Uchwałę w spr. powołania na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Jaworze

z dniem podjęcia

98/2004

11 lutego 2004 r.

w spr. budżetu Powiatu Jaworskiego na 2004 r.

z dniem podjęcia

97/2004

30 stycznia 2004 r

w spr. powołania na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 16 lutego 2004 r.

96/2004

21 stycznia 2004 r

w spr. zaopiniowania projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego

21 stycznia 2004 r

95/2004

21 stycznia 2004 r

w spr. przyznania „Nagrody Starosty Jaworskiego” w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

21 stycznia 2004 r

94/2003

21 stycznia 2004 r.

w spr. upoważnienia dyrektorów szkół do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego

21 stycznia 2004 r

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-22 11:41:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2006-12-04 10:43:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927